Blogit12.05.2021

70 % mielestä kunta-alan työpaikkailmoituksissa on parantamisen varaa

FCG Finnish Consulting Group oli mukana toimeksiantajana pro gradu -tutkielmassa, jossa tarkasteltiin kunta-alan työpaikkailmoituksia. Tutkimuksessa haluttiin tarkastella, mitä mieltä tämän päivän kunta-alan työpaikkailmoituksista ollaan ja miten niitä voitaisiin vielä kehittää, jotta ne olisivat mahdollisimman houkuttelevia. Tutkimuksessa kysyttiin sekä työnantajien että työnhakijoiden näkökulmia ja mielipiteitä aiheesta.

Tutkimus keräsi hyvin kattavan aineiston kyselylomakkeella, joka suunnattiin sekä työnhakijoille että työnantajille. Työnhakijoilta vastauksia kertyi huimat 1216 kappaletta. Työnantajilta vastauksia kertyi myös mukavasti, 124 kappaletta. Kyselylomakkeen vastauksia kerättiin tämän vuoden tammikuussa. Kyselylomakkeessa tiedusteltiin muun muassa työpaikkailmoitusten informatiivisesta sisällöstä, visuaalisuudesta, tekstin tyylistä ja sävystä sekä kunta-alan työpaikkailmoitusten puutteista ja epäkohdista.

Tutkimuksen keskeisimmät havainnot

Kaikista vastanneista työnhakijoista 70 % oli sitä mieltä, että kunta-alan työpaikkailmoituksia voisi edelleen parantaa. Hakijoiden mielestä ilmoitukset voisivat olla entistä selkeämpiä ja informatiivisempia, jonka lisäksi niissä tulisi välttää jäykkyyttä, kapulakielisyyttä sekä vaatimusten ja kelpoisuusehtojen liiallista painottamista. Myös osa työnantajista löysi ilmoituksista samoja kehityskohteita.

Vastauksia analysoitaessa oli yllättävää, että palkasta tiedottamisen tapaan työnhakijat ottivat kantaa jokaisen avoimen kysymyksen kohdalla ja he toivoivat, että palkka ilmoitettaisiin joko tarkkoina lukuna tai palkkahaitareina. Myös osa työnantajista oli sitä mieltä, että palkasta pitäisi kertoa ilmoituksissa nykyistä tarkemmin.

Pääasiassa työnhakijat toivoivat ilmoituksilta ja ilmoitusteksteiltä jämäkkyyttä ja selkeyttä, mutta myös tietynlaista houkuttelevuutta ja kuvailevaa kielenkäyttöä. Työnhakijoiden mielestä ilmoituksissa tulisi kertoa vain työn kannalta oleelliset asiat ja jättää muut tiedot mahdollisesti rekrytointiprosessin myöhempiin vaiheisiin. Työnantajat puolestaan toivoivat työpaikkailmoituksiin monipuolisempaa esittelyä työnantajaorganisaatiosta.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa kaikille kunta-alan organisaatioille ja auttavat kuntasektorin työnantajia entisestään kehittämään työnhakijakokemusta sekä rakentamaan pitkäjänteisesti kuntaorganisaatioiden positiivista työnantajamielikuvaa.

Tulemme julkaisemaan useamman blogitekstin gradun tuloksista lähiviikkoina. Mikäli sinulla herää kysyttävää tutkimukseen liittyen, voit olla meihin yhteydessä alla olevasta painikkeesta.

Kysy lisää tutkimuksesta