Blogit09.03.2022

Anonyymi rekrytointi – mitä sillä voidaan saavuttaa

Anonyymi rekrytointi on jo jonkin aikaa ollut rekrytoijien mielenkiinnon kohteena. Erityisen mielenkiintoisen siitä tekee se, että useissa kunnissa sen hyödyntäminen on ollut myös valtuustojen aloitelistalla, sekä muutenkin vilahdellut paljon erilaisilla foorumeilla, joissa puhutaan rekrytoinnista ja työpaikkojen tasa-arvosta. Anonyymin rekrytoinnin ajatuksena on työyhteisöjen monimuotoisuuden lisääminen sekä tasa-arvon kasvattaminen rekrytoinneissa ja yleisesti työelämässä, mutta sen avulla pystytään myös kasvattamaan rekrytointiosaamista.

Tasa-arvo ja monimuotoisuus

Nykyisin keskustellaan paljonkin syrjinnästä työpaikoilla ja rekrytoinneissa. Aihetta lähestytään useammasta eri näkökulmasta, kuten esimerkiksi siitä, että ulkomaalaistaustaisten henkilöiden on vaikeampi päästä työhaastatteluihin, mutta myös siitä, miten naisia ja miehiä kohdellaan rekrytointiprosessin aikana. Kun rekrytointivaiheessa hakemuksilta poistetaan kaikki tunnistetiedot, kuten nimi, sukupuoli, kansalaisuus tai mikä tahansa muu asia, josta voisi luoda jonkinlaisen olettaman henkilön elämästä työn ulkopuolella, joudutaan rekrytoinnissa keskittymään siihen työn oleelliseen asiaan, eli osaamiseen.

Joku todennäköisesti ajattelee, että tämähän vain siirtää syrjinnän seuraaviin vaiheisiin, eikä poista itse ongelmaa. Kenties näin, mutta silloin tuon työnantajan tarkoituksena ei ole rekrytoida omaan organisaatioonsa parhaita tekijöitä. Tai ehkäpä siinä käykin niin hienosti, että tämä rekrytoiva henkilö jossain vaiheessa herää itsekin omiin ennakkoluuloihinsa ja alkaa miettiä päätöksentekoaan eri kantilta kuin se, että hän palkkaa tehtävään samantyyppisen henkilön, joka tehtävää on aiemminkin hoitanut, eli esimerkiksi tietyn ikäisen naishenkilön. Se miten pitkälle anonymisointia tehdään, on jokaisen hakemusten käsittelijän päätettävissä ja olemme myös kuulleet tilanteesta, jolloin videohaastattelussa ei ole pidetty puolin tai toisin kameraa päällä, niin osittainen anonyymisyys on ollut myös siinä tilanteessa läsnä.

Lue myös: Voivatko anonyymi rekry ja videorekrytointi toimia yhdessä

Kehitä rekrytointia

Anonyymin rekrytoinnin hyviä puolia mietittäessä on syytä muistaa yksi asia. Keskittymällä hakijoiden osaamiseen, ei voi mennä vikaan ja on lähes mahdotonta olla oppimatta lisää rekrytoinnista anonyymeja menetelmiä hyödyntämällä. Kun sitä tehdään jatkuvasti ja pitkäjänteisesti, harjaantuu myös rekrytoijien silmä siihen, että hakemuksilta etsitään kaikkein oleellisimpia asioita. Näin opitaan paljon tärkeitä asioita kyseisen rekrytoinnin näkökulmasta ja tätä tietämystä voidaan siirtää myös tuleviin rekrytointeihin.

Anonyymi rekrytointi toimii siis myös rekrytoinnin kehittäjänä ja se tarjoaa paljon oppia rekrytointien tueksi. Kuntarekryn asiakkaiden parissa onkin usein käynyt niin, että anonyymiä rekrytointia lähdetään ensin tekemään pienemmissä yksiköissä niin sanotusti pilottina, jonka jälkeen käytännöt todetaan hyviksi ja hyödyllisiksi, joten niitä laajennetaan koko organisaation tasolle.

Autamme pohdinnassa

Jos et ole vielä kokeillut anonyymiä rekrytointia tai pohdit, miten sitä voisi toteuttaa, laita meille viestiä ja katsotaan yhdessä ensimmäiset askeleet kohti anonyymia rekrytointia. Kuntarekry-järjestelmän avulla anonyymi rekrytointi voidaan toteuttaa kätevästi järjestelmän tukemana niin, että hakemusten käsittelijä päättää, missä vaiheessa anonymisointi otetaan pois päältä ja hakijoiden tiedot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä.

Lue myös: Miten Kuntarekryn anonyymi rekryointi toimii ja onko siitä hyötyä

Ota yhteyttä