Blogit14.01.2020

Anonyymi rekrytointi – paras ratkaisu yhdenvertaisuuden lisäämiseksi rekrytoinneissa?

anonyymi rekrytointi

Tällä hetkellä etenkin kunta-alan rekrytoijia puhuttaa niin sanottu anonyymi rekrytointi. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti saapuneiden hakemusten käsittelyä mahdollisimman pitkälle ilman hakijan tunnistetietoja (ikä, nimi, sukupuoli jne.). Tausta-ajatuksena anonyymillä rekrytoinnilla on syrjinnän vähentäminen, mikä on erittäin hyvä ja tärkeä asia. Yhdenvertaisuutta tulee lisätä ja hienoa että siitä puhutaan nyt paljon.

Yhdenvertaisuus. Mitä se sitten oikein tarkoittaa? Vaikka sanan selityksen löytää vaikka Wikipediasta, on sillä monia erilaisia vivahteita, lähes yhtä monia kuin on ihmisiäkin. Itselleni yhdenvertaisuus tarkoittaa ihmisten tasapuolista kohtaamista, iästä, sukupuolesta ja esimerkiksi kansallisuudesta riippumatta. Rekrytoinnissa tulisi jokaisen hakijan olla samalla viivalla eikä valintapäätökseen saa vaikuttaa esimerkiksi se, onko ehdokas mies vai nainen. Osaaminen, kiinnostus, halu oppia, sekä luonnollisesti mahdolliset kelpoisuusehdot määrittelevät hakijoiden potentiaalin kyseiseen tehtävään.

Anonyymi rekrytointi perustuu luottamukseen

Ajatus yhdenvertaisuudesta on minulle ollut aina itsestään selvä ja onkin viime aikoina pitänyt oikein erikseen ottaa aikaa ja ajatella, että onko todella niin että näin ei ole kaikilla. Miettiessäni asiaa ja keskustellessani eri tahojen kanssa onkin vahvasti noussut esille erilaiset piiloajatukset. Vaikka mielestään toiminkin täysin tasapuolisesti, niin mitä jos esimerkiksi oma kulttuuritaustani ja kasvuympäristöni ovatkin muokanneet ajatuksiani tiettyyn suuntaan, ilman että sitä itse aina edes tiedostan?

Tällöin onkin hyvä testata omia toimintatapojaan anonyymin rekrytoinnin toimintamallien avulla ja kokeilla käsitellä hakemuksia ilman tunnistetietoja ja katsoa onko tällaisen rekrytoinnin lopputulokset muista rekrytoinnista poikkeavia. Eli missään nimessä ei riitä, että käsittelee hakemukset anonyymisti, on tärkeää myös tehdä havaintoja ja tarkastella kokeilun vaikutuksia.

Anonyymi rekrytointi perustuu myös luottamukseen, rekrytoijan aitoon haluun käsitellä hakemuksia ilman tunnistetietoja. Mikäli rekrytoijalle jätetään takaportti nähdä hakemukset myös tunnistetietoineen, niin voidaanko olla varmoja, että hakemukset on käsitelty anonyymisti? Varmasti suurimmassa osassa tapauksista rekrytoija on luottamuksen arvoinen ja näin todella tapahtuu, mutta joillekin kiusaus saattaa olla liian suuri ja kurkistetaan että kukas tämä hakija onkaan. Tällöin hieno kokeilu menee pieleen.

Omassa palvelussamme, Kuntarekryssä, hakemusten käsittely onnistuu anonyymisti ja olemme kehittäneet anonyymin rekrytoinnin ominaisuuksia entistä paremmiksi. Jatkossa asiakkaamme saavat aidon mahdollisuuden estää tunnistetietojen näkymisen haluttuun rekrytointivaiheeseen saakka.

Tutustu Kuntarekrykokonaisuuden mahdollisuuksiin anonyymissä rekrytoinnissa

Teknologia toimii, muuttuuko ajatusmaailma?

No sitten siihen toiseen puoleen. Ihmisten asenteisiin ja ajatuksiin. Tekniset ratkaisut anonyymin rekrytoinnin suorittamiseen on olemassa, mutta riittääkö se? Itse näen vielä suurempana tekijänä ja myös mahdollisuutena rekrytoijien ajatusmaailman muutoksen. Maailma muuttuu, työelämä muuttuu ja asenteet muuttuvat. Asioiden avoin läpikäynti, organisaation johtotason näyttämä esimerkki yhdenvertaisuuden toteuttamisesta ja syrjinnän vähentämiseen tähtäävät toimintamallit tulevat varmasti lisääntymään. Monissa suurissa yrityksissä kampanjoidaan yhdenvertaisuuden puolesta, kunta-alalla entistä enemmän tähdätään hakijoiden tasapuoliseen kohteluun ja osaamisen painottamiseen ja tästä myös puhutaan. Sosiaalisen median kautta lisääntynyt avoimuus näkyy ja tulee näkymään myös rekrytointikuplassamme enemmän ja enemmän.

Jäänkin jo innolla odottamaan eri tahojen kokemuksia ja tutkimustuloksia siitä että millaisia vaikutuksia anonyymirekrytoinnilla on ollut valittujen henkilöiden profiileihin verrattuna perinteisellä tavalla toteutettuihin rekrytointeihin. Niiden perusteella pääsemme jälleen lähemmäksi yhdenvertaisuuden toteutumista rekrytoinneissa.

Lue myös: Vaasan kaupungin kokemuksia anonyymistä rekrytoinnista

Haluatko kokeilla anonyymia rekrytointia Kuntarekryllä? Ota yhteyttä

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus