Referenssit28.06.2021

Kainuun sotella sijaisten välitys toimii

Kainuun sote eli Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta ja työllistää yhteensä noin 3 700 alan ammattilaista. Kainuun sotella rekrytointiyksikkö pitää huolen siitä, että rekrytoinnit sekä sijaisten välitykset sujuvat organisaatiossa erinomaisesti. Pääsimme haastattelemaan Kainuun soten Satua ja Roosaa, jotka työskentelevät organisaation rekrytointiyksikössä rekrytoijana sekä rekrytointisihteerinä.

Rekrytoinnit keskitetty rekrytointiyksikölle

Kainuun sote on keskittänyt rekrytointinsa rekrytointiyksikölle, joka hoitaa kaikki organisaation rekrytoinnit. Tämä käytäntö on koettu varsin toimivaksi niin rekrytoijien kuin sijaistenkin näkökulmasta. Kun rekrytoinnit on keskitetty tietylle yksikölle, on tilanne sijaisten ja työnhakijoiden näkökulmasta selkeä, kun tietää kehen olla yhteydessä, jos jokin rekrytointiin liittyvä asia mietityttää. Tämä myös helpottaa esimiesten työtä, kun rekrytointiin liittyvät asiat hoidetaan rekrytointiyksikössä. Tällöin vältytään ristiin soittelulta ja kommunikaatiokin pelaa paljon paremmin. Tämä mahdollistaa myös sen, että rekrytointiyksikössä työt voidaan jakaa yksiköittäin ja jokainen pystyy suunnittelemaan omia töitään paremmin. Yksinkertaisuudessaan toiminta on tällöin selkeämpää ja tehokkaampaa.

Rekrytointiyksikkö onkin saanut toiminnastaan kehuja esimerkiksi sijaisilta, toiminnan helppoudesta. Myös esimiehet ovat kiittäneet helppoutta ja lisäksi he kokevat, että saavat yksiköstä aina apua, mikäli jokin rekrytointiin liittyvä asia askarruttaa. Positiivisen palautteen lisäksi esimiehet antavat välillä myös kehitettävää palautetta. Tämä liittyy yleensä sijaisten puutteeseen, sillä joillain toimialoilla tekijöitä ei ole tarpeeksi ja sijaisia kaivattaisiin kovasti lisää.

Kuntarekry on Kainuun sotella ollut käytössä vuodesta 2017 alkaen ja sen käyttö on koettu organisaatiossa hyvin helpoksi ja käteväksi. Kun on yksi järjestelmä, jossa voidaan käsitellä kaikki rekrytointiin ja sijaisiin liittyvät asiat, on se todella yksinkertaista. Esimerkiksi sijaisten haastattelut, sopivien yksiköiden merkkaaminen, sijaispyynnöt ja monet muut asiat on todella helppo hoitaa yhdessä ja samassa paikassa.

Rekrytointien parissa työskentelee 12 ammattilaista

Kainuun sotella rekrytointien parissa työskentelee 12 rekrytoinnin ammattilaista. Joukosta löytyy rekrytoijia, palvelusihteerejä, rekrytointipäällikkö, henkilöstövastaava, rekrytointiasiantuntija, rekrytointisihteeri sekä työvuorosuunnittelija. Satu, rekrytoija ja Roosa, rekrytointisihteeri suunnittelevat ja aikatauluttavat usein työpäivänsä tietynlaiseksi, mutta harvoin päivät kuitenkaan menevät täysin suunnitelmien mukaan. Rekrytoinnin ja sijaistenvälityksen parissa kun työskennellään, voi päiviin tulla useita yllättäviäkin muutoksia, joihin täytyy reagoida nopeasti. Monesti päivät täyttyvät sähköposteihin vastaamisista, sijaispyyntöjen käsittelystä ja työsopimusten tekemisistä.

Kainuun soten Roosa ja Satu

Kuvassa Kainuun soten Roosa ja Satu.

Rekrytoijalla jokainen työpäivä on erilainen

Tyypillinen rekrytoijan työpäivä alkaa sillä, että avataan tietokone ja käydään sähköpostit läpi. Samalla avataan Kuntarekry ja käydään sieltä kaikista akuuteimmat jutut, kuten sijaispyynnöt läpi. Keskipäivät täyttyvät usein palavereista sekä sijaisten hankkimisista ja ovat usein sitä kaikista hektisintä aikaa. Iltapäivät ovat usein rauhallisempia ja tällöin työlistalla on työsopimuksiin liittyviä tehtäviä. Kuten sanottu, päivä voi muuttua hyvinkin nopeasti, jos esimerkiksi jossain yksikössä tarvitaan tulevalle illalle iltavuoroon tekijää. Päivät vaihtelevat hyvinkin paljon ja monesti jokainen rekrytoijan työpäivä on hieman erilainen. Välillä on kiirettä ja välillä on rauhallisempaa. Rauhallisempina hetkinä Satu ja Roosa ehtivät miettiä ja suunnitella myös tulevaa.

Markkinoinnilla lisää sijaisia

Kainuun sote panostaa paljon myös markkinointiin. Markkinointia käytetään sijaisrekrytoinneissa ja avoimissa sijaisuuksissa, jotta sijaisia tavoitettaisiin tehokkaammin. Avoimia sijaisuuksia nostellaan somessa pari kertaa viikossa ja lisäksi markkinoinnin avulla esitellään Kainuun sotea työnantajana sekä tuodaan tunnetuksi kaikkea sitä työtä, jota työnantajalla on mahdollista tehdä. Myös alueen kouluille lähetetään markkinointia ajankohtaisista työmahdollisuuksista ja harjoittelupaikoista. Normaalisti rekrytiimi käy myös kouluilla ihan paikan päällä puhumassa ja esittelemässä Kainuun sotea työnantajana.

Juuri tällä hetkellä Kainuun sotessa keskitytään markkinoinnin kehittämiseen muun muassa rekrytointimarkkinoinnin osalta, jota pyritään lisäämään somen käytön rinnalla. Kainuun sotella ja Kainuun soten Rekryllä on omat Instagram ja Facebook-sivut, sillä sisältö ja kohderyhmät ovat näissä erilaiset. Rekrytiimi tekee kuitenkin tiivistä yhteistyötä organisaation viestinnän kanssa.

Lopuksi Satu ja Roosa lisäävät, että he kokevat työnsä todella monipuoliseksi, palkitsevaksi, mutta myös haastavaksi. Palkitsevaa työssä on, kun saa tekijöitä eteenpäin ja ihmisiä työllistettyä. Haastavaa työstä tekee suuri sijaispula sekä akuutit poissaolot, jolloin sijainen pitäisi löytyä todella nopeasti. Satu ja Roosa toivoisivat, että työpäivän aikana olisi enemmän aikaa, jolloin pystyisi keskittymään pidemmän aikavälin toimintaan. Tiimi kuitenkin toimii hyvin yhteen ja työjaoista ja työtehtävistä pystyy helposti sopimaan keskenään.

Lue lisää referenssejä