Blogit

Blogit18.09.2019

Kuinka markkinointi voi auttaa rekrytointiasi

rekrymarkkinointi

Markkinointi yhdistetään yleensä yhteistyöhön myynnin kanssa. Heidän tehtäviinsä kuuluu uusien liidien hankkiminen myyntiin ja erilaisten kampanjoiden tekeminen myynnin tueksi. Joissain kohtaa voi olla vaikeaa vakuuttaa heille, että heidän pitäisi myös huolehtia organisaation rekrytoinnista. Kuitenkin samalla tavalla kuin myynnille haetaan uusia potentiaalisia asiakkaita, haetaan rekrytoinnissa uusia potentiaalisia työntekijöitä. Molemmat ovat aivan yhtä tärkeitä organisaation menestyksen kannalta. Markkinoinnin ja HR:n yhteistyö on siis avain kohti parempaa rekrytointia

Luokaa tietoisuutta

Työnhakijat käyttäytyvät samalla tavalla kuin ostajat verkossa. He tutkivat mielenkiintoisia paikkoja ja vertailevat eri työnantajia. Hakijan polku organisaation kanssa alkaa jo kauan ennen kuin hän lähettää ensimmäistä hakemusta. Organisaation kannattaa olla hakijan näköpiirissä jo ennen kuin rekrytointeja avataan. Markkinointi- ja rekrytointiyksiköiden yhteen saattaminen on keskeinen osa tehokasta rekrytointimarkkinointia.

Rakentakaa yhdessä työnantajamielikuvaa

Monella alalla työnhakijat nykyään valitsevat itse, mihin haluavat mennä töihin. Rakentamalla työnantajamielikuvaa, rakennat myös parempaa tietoisuutta organisaatiostanne. Organisaation tulisi miettiä, mitkä ovat arvot, keinot ja mahdollisuudet, joilla voi luoda organisaatiosta entistä mielekkäämmän kuvan työnantajana. LinkedInin tutkimuksen mukaan jopa 70% työvoimasta on passiivisia työnhakijoita. Työnantajamielikuvan rakentamisella mahdollistat myös tämän kohderyhmän mielenkiinnon herättämisen.

Miettikää yhdessä kohderyhmät ja kanavat

Sekä rekrytoinnin että markkinoinnin onnistumisen kannalta on oleellista, että viestitään oikealle kohderyhmälle ja oikeassa kanavassa. Työnhakijat ovat erilaisia ja eri vaiheissa omaa urakehitystään. Mitä paremmin tunnistat henkilön, jota haetaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä onnistut löytämään potentiaalisia hakijoita. Markkinointiyksikkö voi hallita sosiaalista mediaa ja tuottaa sisältöä, kun taas HR-yksikkö vastaa rekrytointijärjestelmän ja valittujen kanavien valinnasta. Voitte luoda esimerkiksi yhdessä mielenkiintoa herättävän blogikirjoituksen ja sitoa sen osaksi rekrytointiprosessin käynnistämistä.

Lopuksi

Eri yksiköiden välinen yhteistyö auttaa rekrytoinnin tehostamisessa. Kokeilkaa erilaisia yhteistyön keinoja. Niiden avulla opitte enemmän toistenne tehtävistä ja voitte kehittää toimintaanne entisestään.

Lue myös: Rekrytointi ja markkinointi kulkevat käsi kädessä

Jos haluat vaihtaa ajatuksia rekrymarkkinoinnista tai jutella millaisia haasteita teillä on ollut rekrytoinnissa ja voisiko rekrymarkkinoinnista olla niihin apua, varaa alla olevasta painikkeesta 30 minuutin maksuton etätapaaminen.

Varaa aika online tapaamiseen

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus