Blogit05.01.2022

Kuntarekryn vuosi 2021

Uusi vuosi, uudet kujeet. Toivottavasti viimeinkin, sillä vuosi 2021 jatkoi vahvasti vuoden 2020 tiellä ja etätyöt sekä monet muut käytännöt olivat myös vahvasti osana myös viime vuotta. Vuosi toi myös Kuntarekryn maailmaan paljon uutta ja kehitystä. Rekrytointijärjestelmään on toteutettu 115 käyttäjien kehitystoivetta, työnantajamielikuvatyön ja rekrytointimarkkinoinnin tueksi on kehitetty uusia toimintoja kuntarekry.fi -sivustolle ja koulutuksiimme on osallistunut satoja käyttäjiä kasvattamaan omaa osaamistaan.

Mutta nyt myös tuo vuosi on vaihtunut ja takanapäin, joten on hyvä ottaa pieni katsaus miltä kunta-alan rekrytoinnit ja Kuntarekryn vuosi 2021 näytti. Jälleen etsitään vastauksia monien päätä polttaviin kysymyksiin, kuten missäpäin Suomea ja millä toimialoilla rekrytointiin ahkerimmin? Mitkä työpaikkailmoitukset olivat suosituimpia? Entä työnantajat? Näihin löydät vastauksia tästä analytiikkapläjäyksestä.

Kunta-alan rekrytointi vuonna 2021

Vuoden 2021 kantava teema oli ikävä kyllä osaajapula ja haastavat rekrytoinnit. Yhä useammin keskustelut asiakkaidemme kanssa menivät kohti sitä, että hakijoita on vaikea saada tiettyihin tehtäviin. Ja tätä ongelmaa taklattiin paljon asiakkaidemme kanssa, välillä siinä myös hyvin onnistuen.

Kuntarekryn rekrytointijärjestelmän datasta näemme, että vuonna 2021 Kuntarekryssä oli avoimia työpaikkoja yhteensä 80 909 kappaletta. Rekrytointeja julkaistiin yhteensä 50 798 kappaletta. Huomiona, että yksi työpaikkailmoitus voi pitää sisällään useampia rekrytointeja. Yhteensä hakemuksia eri tehtäviin jätettiin 480 873 kappaletta.

Sijaisrekisterin kautta asiakkaamme tekivät 190 676 akuuttia sijaishakua ja saivat täytettyä 106 534 sijaisuutta, jotka sisälsivät huimat 1 574 172 työvuoroa. Akuuttien sijaisuuksien täyttöaste oli n. 63 %

Kuntarekry.fi- sivustolla vieraili vuoden 2021 aikana yli 4,2 miljoonaa kävijää. Yhteensä sivustolla vierailtiin yli 11 miljoonaa kertaa. Sivustolle saavuttiin ahkerimmin Googlen orgaanisen haun kautta sekä suoralla saapumisella ja erilaisten sivuviittausten kautta. Sosiaalinen media kasvatti osuuttaan voimakkaasti ja erilaiset somekampanjat olivat isossa roolissa rekrytointien markkinoinnin kehittämisessä. Mobiililaitteilla sivuston katselut kasvattivat edelleen suosiota ja lähes 60 % istunnoista tehtiin mobiililaitteilla. Tämä on hyvä ottaa huomioon, kun mietitään esimerkiksi työpaikkailmoitusten tekstien sisältöjä ja jäsentelyjä.

Rekrytointi toimialoittain

Opetus- ja kulttuurialalla rekrytointien määrä kasvoi huimasti. Rekrytoinnit olivat kiivaimmillaan keväällä opettajarekrytointien aikana. Opettajien avoimia tehtäviä oli Kuntarekryssä yhteensä 22936 kappaletta. Hakemuksia alan tehtäviin tuli 168 462 kappaletta.

Varhaiskasvatus oli pitkin vuotta uutisissa osaajapulan myötä ja se olikin yksi toimiala, jossa rekrytoinnit haasteita oli selvästi nähtävissä. Varhaiskasvatuksen tehtäviä oli avoinna yhteensä 8 557 kappaletta, joihin hakemuksia saapui 37 917 kappaletta. Kulttuurialalla aiempana vuonna liikuntapaikkojen ja museoiden rajoituksista kärsineet rekrytoinnit nousivat myös kasvuun vuonna 2021.

Terveysalalla on tunnetusti jatkuvasti työpaikkoja tarjolla, eikä se säästynyt tänäkään vuonna osaajapulakeskustelulta. Vuonna 2021 terveydenhuoltoalan rekrytointeja tehtiin järjestelmässä 12 617 kappaletta, joissa avoimena oli yhteensä 22 135 työpaikkaa. Eniten tarvetta oli tänäkin vuonna lähihoitajille sekä sairaanhoitajille. Kuntarekryssä avoimia työpaikkoja tehtäväalueella ”sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat” oli 8215 kappaletta ja lähihoitajien avoimia työpaikkoja oli 7329 kappaletta.

Lääkäreille oli myös runsaasti kysyntää ja eri puolilla Suomea avoimia tehtäviä oli yhteensä 1811 kappaletta. Terveysalan eri sijaisuuksia täytettiin yhteensä 66 300 kappaletta ja täytettyjä työvuoroja oli 803 919.

Edellisvuodesta poiketen sosiaaliala ei ollut niin kovassa myllerryksessä osaajapulakeskusteluissa kuin aiempana vuonna. Kuitenkin sosiaalialalla rekrytointi oli aktiivista tänäkin vuonna. Sosiaalialan työpaikkoja oli vuoden aikana avoinna 9370 kappaletta, joihin hakemuksia saapui 38939.

Tekninen ala ei ole ehkä se mikä kunta-alaan eniten mielletään, mutta tämän suhteen on tapahtunut selkeää kehitystä viimeisten vuosien aikana. Erilaisten rekrytointimarkkinointikampanjoiden myötä myös monipuolisiin teknisen alan tehtäviin on saatu rekrytoitua myös kunta-alalle lisää huippuosaajia.

Tekninen ala pitää sisällään laajasti eri työnimikkeitä, erilaisista rakennusalan tehtävistä, suunnittelu ja ICT alan tehtäviin sekä laitoshuoltajiin. Yhteensä kuntien tekniselle puolelle oli avoinna 6314 paikkaa, joihin hakemuksia saapui 45 631.

Hallinto- ja toimistotyö pitää myös sisällään paljon erilaisia tehtävänimikkeitä. Työtehtävät voivat vaihdella kunnanjohtajasta erilaisiin projektityöntekijöihin sekä viestinnän ja henkilöstöhallinnon tehtäviin. Hallinto- ja toimistotyön piiriin kunnissa oli avoinna 5230 kappaletta työpaikkoja, joihin hakemuksia saapui 57743 kappaletta.

Top 5 ahkerimmin rekrytoivat työnantajat

  1. Espoon kaupunki
  2. Turun kaupunki
  3. Oulun kaupunki
  4. Tampereen kaupunki
  5. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Isot rekrytoivat tänäkin vuonna eniten, mutta pienemmistä työnantajista erityismaininnat voidaan antaa tänä vuonna Vihtiin, Mustasaareen, Laukaalle ja Euraan, jotka rekrytoivat kokoonsa nähden ahkerasti. Monien kuntien rekrytoinneissa oli huomattavissa aktiivisuuden kehitystä erittäin epätietoisen edellisvuoden jälkeen.

Työpaikkoja alueittain selattiin ahkerimmin Pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Oulussa. Kuopiossa, Lahdessa sekä Jyväskylässä. Eniten hakemuksia suhteessa työpaikkojen määrään saivat Puumalan kunta, Niiralan kulma Oy, Oulun keskuspesula, LapitOy sekä Outokummun kaupunki.

Suosituimmat työpaikkailmoitukset

Työpaikkailmoitusten joukosta esiin nousi etenkin kiinnostus kesätöihin sekä erilaiset koronarokotuksen avustavat tehtävät. Kuntien kesätyöpaikkailmoituksia katsottiin yli miljoona kertaa. Kesätyörekryjä tehtiin järjestelmään 1541 kappaletta, joissa avoimena oli yhteensä 11 876 kesätyöpaikkaa. Näihin saapui 67 119 hakemusta.

Suosituimmat työpaikkailmoitukset kertovat organisaatioille myös onnistuneesta rekrytointimarkkinoinnista ja yleisesti ottaen myös laadukkaan hakijan löytymisen todennäköisyys kasvaa, kun hakemukselle löytää enemmän kohderyhmään sopivia vierailijoita. Kävijämäärä kertoo, että ilmoitus on ollut helposti löydettävissä ja myös herättänyt riittävästi kiinnostusta, että sitä on käyty katsomassa.

Viime vuoden katsotuimmat työpaikkailmoitukset olivat Tampereen kaupungin koronarokotuksen avustavien hoitajien tehtävät, Oulun kaupungin kesätyöilmoitus sekä VSSHP:n tietohallintojohtajan hakuilmoitus.

Jatkoimme myös aktiivisesti rekrytointimarkkinointipalveluidemme ja työkalujemme kehitystä, sekä teimme useiden asiakkaiden kanssa erilaisia rekrytointimarkkinointikampanjoita.

Suosituimmat työnantajat

Suosituimmat työnantajat kertovat niistä organisaatioista, joiden työnantajasivustolla on vierailtu eniten. Tänä vuonna oli nähtävissä, että suosituimmiksi sivuiksi nousivat laajennetun urasivun käyttöönottaneet organisaatiot. Nämä sivut toimivat myös hyvin rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajamielikuvan kotipesänä, johon voidaan ohjata liikennettä esimerkiksi erilaisten markkinointikampanjoiden avulla. Tämän vuoden vieraillummaksi sivuksi nousi Turun kaupunki. Kakkoseksi nousi aktiivisen markkinoinnin myötä Pellon kunta, joka panosti aktiivisesti sivustonsa markkinointiin. Kolmanneksi kiilasi Porin kaupunki neljän kävijän erolla Kouvolan kaupunkiin. Kouvola panosti myös aktiivisesti erilaisten osaajien rekrytointiin luomalla tehtäväkohtaiset urasivut varhaiskasvatuksen, opettajien sekä teknisen alan osaajien rekrytointiin.

Iloksemme vuoden 2021 aikana Kuntarekry otettiin käyttöön myös useassa uudessa organisaatiossa. Yhteensä uusia Kuntarekryn käyttäjiä saatiin esimerkiksi Enontekiön kunnasta, Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, Kauniaisisten kaupungista, Multian kunnasta, Ypäjältä ja Savitaipaleelta.

Top 5 työnantajasivut (suluissa viime vuoden sijoitus)

  1. Turun kaupunki (22.)
  2. Pellon kunta (46.)
  3. Porin kaupunki (3.)
  4. Kouvolan kaupunki (8.)
  5. Koulutuskuntayhtymä OSAO (1.)

rekrymessut1920x0-1.png

Livetapahtumiin emme edelleenkään juuri päässet, mutta pyrimme tätä tuskaa lievittämään erilaisten virtuaalisten tapahtumien myötä. Tänä vuonna järjestettiin esimerkiksi kahdet virtuaaliset rekrytointimessut, joissa vieraili yhteensä lähes 10 000 työnhakijaa.

Virtuaaliset Kuntarekry-päivät sekä keväällä että syksyllä olivat jymymenestys ja keräsivät mukavasti väkeä. Kuntarekry-päiviä haluttiin myös kehittää asiakkaiden toiveiden mukaan ja palautteista päätellen tässä on onnistuttu.

Kunta-alan työnantajamielikuvan kehittäminen ja monipuolisuuden esiintuominen ja etenkin sellaisten työpaikkojen, jotka eivät aina ole niitä tutuimpia kunta-alan työpaikkoja pyrittiin tuomaan vahvasti esiin. Osaajapula vaikutti siihen, että työnantajamielikuva ja rekrytointimarkkinointi olivat isoja teemoja ja näiden osalta aiomme myös jatkaa ensi vuoden osalta. Työnantajien esiintuominen on myös lähtenyt hyvin liikkeelle ja joka maanantaiset Tutustu työnantajaan -nostot ovatkin olleet suosituimpia sisältöjämem sosiaalisessa mediassa.

Mielenkiintoisia tilastoja ja havaintoja löytyi jälleen enemmän kuin tähän viitsii listata. Jos haluat myös kuulla, mikä oli sijoituksesi suosituimpien työnantajasivujen rankingissa tai miten nostaa tuota sijoitusta. Tai jos haluat tietää jotain tiettyä, vaikkapa oman organisaatiosi käyntimääriä, kysy rohkeasti.

Hyvää alkanutta vuotta!

-Kuntarekryn poppoo

Ota meihin yhteyttä

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus