Referenssit16.12.2020

KYSin kokemuksia rekrytointimarkkinointikampanjasta

Kuopion yliopistollinen sairaala on ollut jo pitkään aktiivinen Kuntarekry-palvelun käyttäjä. KYSissä on käytössä Kuntarekry-järjestelmän rekrytointi- ja sijaisrekrytoinnin kokonaisuudet ja niiden lisäksi KYS osallistuu innokkaasti myös Kuntarekry-palvelun kehittämiseen. KYS:n ja Kuntarekryn välillä onkin ollut pitkään läheinen yhteistyö- ja kehittämissuhde, jonka avulla on päästy kokeilemaan uusia ideoita osana Kuntarekry-palvelun kehitystä. Yhteistyötä KYSin ja Kuntarekryn välillä leimaa jatkuva keskinäinen kehittäminen ja vuoropuhelu, jonka myötä KYS sai myös kipinän osallistua viimeisimpään Kuntarekryn kehitysprojektiin. Projektin avulla kehitettiin Kuntarekryyn uusia mahdollisuuksia työnantajamielikuvan ja rekrymarkkinoinnin toteuttamiseen.

Uusia keinoja rekrymarkkinoinnin tueksi

Yhteistyössä KYSin Rekrytointipalvelujen, Viestinnän yksikön ja KYSin päivystysalueen ylilääkärin ideoimme rekrytointikampanjan tukemaan sairaalan päivystyksen rekrytointeja. Pilotin tavoitteena oli kokeilla uudenlaisia keinoja rekrytointimarkkinoinnin tueksi ja hyödyntää monipuolista osaamista, jota organisaatioiden eri yksiköistä löytyy.

- Pilotin ja kampanjan suunnittelu sekä käyttöönotto sujuivat jouhevasti, vaikka mukana tekemässä oli useita toimijoita organisaatiomme sisältä omien perustöidensä ja aikataulujensa paineessa. Lisäksi erinäiset hallinnolliset selvitettävät asiat täyttölupien ym. osalta vaikuttivat aikataulun toteutumiseen. Sisällön ideointi ja suunnittelu sekä Kuntarekryn teknisen toteutuksen kommentointi onnistuivat ketterästi ja lopputuloksesta tuli oikein toimiva. Heti kampanjan kick-offin jälkeen saimme useita hakemuksia ensisijaisesti suunnittelemaamme kohderyhmään kuuluvilta henkilöiltä. Pääsimme myös hyödyntämään muita yhteistyötahoja tämän nimenomaisen rekrypilotin markkinoinnissa, kertoo rekrytointiasiantuntija Eetu Salmela KYSin rekrytointipalveluista.

-Meillä Kuntarekryn päässä tuotteiden ja palveluiden kehittäminen tehdään asiakaslähtöisesti ja niillä pyritään aina löytämään ratkaisuja asiakkaiden haasteisiin rekrytoinnin parissa. Mahtava, että KYS lähti mukaan tähän projektiin ja saimme kehitettyä myös meidän päässämme tuotetta eteenpäin ja tärkeää oppia rekrymarkkinoinnin tueksi, kertoo tuoteasiantuntija Kalle Matihaldi FCG:ltä.

Yhtenäinen rekrymarkkinoinnin toimintamalli

Pilotin ajatuksena oli luoda selkeä rekrymarkkinoinnin toimintamalli, jota voidaan myös käyttää tarvittaessa muissa rekrytoinneissa tulevaisuudessa. Pilotissa hyödynnettiin aktiivisesti sekä KYS:n että Kuntarekryn kanavia ja rakennettiin Kuntarekryyn uudenlainen laskeutumissivu rekrytoinnin tueksi. Lisäksi ajatuksena oli tarjota lääkäripuolen uramahdollisuuksista kiinnostuneille erityinen koulutusohjelma, jonka päätyttyä henkilöllä on valmiudet työskennellä päivystävänä lääkärinä. Näin päädyimme rakentamaan laskeutumissivun Päivystyksen peruskoulun -rekrytointikampanjan ympärille.

- Pilotti toi apua siihen, kuinka osaamme tuotteistaa ja sanoittaa tämänkaltaisen uuden koulutusohjelman ja urapolun omaksi kokonaisuudekseen. Lisäksi saimme pilotista apua rekrymarkkinoinnin sekä KYSin päivystysalueen tunnettavuuden ja houkuttelevuuden parempaan esille tuomiseen. Kilpailu terveydenhuollon osaajista on näinä aikoina kovaa ja tämän vuoksi onkin tärkeää pystyä sanoittamaan kaikki se monipuolisuus ja mahdollisuudet, mitä meillä KYSissä on osaajille tarjota. Haluamme jatkossakin näyttäytyä vetovoimaisena työnantajana, mutta välillä on erittäin hyvä saada yhteistyötahoilta apua organisaatiomme erilaisten vetovoimatekijöiden sanoittamiseen ja markkinointiin, jatkaa Eetu.

- Meidän osaltamme rekrymarkkinointipalveluiden ja kampanjasivuston tuotekehitys jatkuu ja esimerkiksi ensimmäiset personoidut työnantajaesittelysivut on saatu kehitettyä tämän pilotin avulla saadun tiedon ja opin avulla. Jatkossa pyrimme siihen, voimme entistä paremmin auttaa Kuntarekryä käyttäviä organisaatioita hyödyntämään Kuntarekryn mahdollisuuksia työnantajamielikuvan luomiseen ja rekrytointikampanjoiden tukena, kertoo Kalle.

KYSissä panostetaan työnantajamielikuvaan

KYS panostaa muutenkin aktiivisesti rekrytoinnin kehittämiseen ja työnantajamielikuvan luomiseen. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. KYS tukee ja edistää työntekijöidensä jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. KYSissä mahdollistetaan turvallinen ympäristö kehittyä ja löytää omat urapolkunsa KYSistä. Nämä teemat nousivat esille myös Päivystyksen peruskoulu -kampanjassa sekä laskeutumissivuilla.

-Tavoitteenamme on luoda työntekijöillemme turvallinen ympäristö oppia, tehdä töitä ja mahdollisesti myös löytää oma erikoisalasi. Meillä henkilö ei jää ikinä yksin – apuna on aina kokeneita lääkäreitä, jotka ohjaavat tarvittaessa. Rekrytointipalvelujen yksikkö puolestaan auttaa tarvittaessa paikkakunnalle muuttajia arjen kanssa alkuun pääsyssä esimerkiksi neuvomalla asuntoasioissa tai tarjoamalla puolisolle tukea ja vinkkejä työnhakuun, jatkaa Eetu.

- Päivystyksen peruskoulu -koulutusohjelma tarjoaa henkilölle hyvät edellytykset oppia ratkaisemaan yleislääketieteen päivystyksellisiä potilastapauksia sekä syventämään osaamista myös muilta erikoisaloilta. Päivystyksen peruskoulun aikana lääkärillä on apuna nimetty mentori sekä hän saa kattavan perehdytyksen työnteon tueksi, lopettaa Eetu.

Tutustu Kuntarekryn rekrymarkkinointipalveluihin