Blogit07.01.2020

Miltä näyttää rekrytoinnin vuosi 2020?

rekrytoinnin vuosi 2020

Rekrytointi ja HR on ollut murroksessa jo pidemmän aikaa ja voidaan sanoa, että kehitys tuskin on hidastumassa vuonna 2020. Teknologia kehittyy, toimintatavat muuttuvat ja uudet ilmiöt vaikuttavat niin rekrytoijan kuin työnhakijan käytökseen. Työnhakijat haluavat tarkemmin tutkia missä organisaatioissa he haluavat työskennellä, joten positiivisen työympäristön ja hakijakokemuksen luominen ovat HR:n toiminnan kannalta kriittisiä tehtäviä. Rekrytoivilla organisaatioilla on haasteita löytää osaavaa työvoimaa täyttämään tehtäviä. Joillain toimialoilla on jopa pulaa osaajista. Joten panostus nykyisten työntekijöiden viihtymiseen sekä työnhakijoiden kohteluun kannattaa ottaa vakavasti. Tässä muutamia trendejä, mitkä vaikuttavat rekrytointiin vuonna 2020.

Teknologian kehitys

Nykyään puhutaan paljon tekoälystä ja robotiikasta. Nämä trendit ovat pinnalla vahvasti, ja etenkin tekoälyyn viitataan paljon markkinointitekstissä ilman, että järjestelmässä on mukana tekoälyä. Automatiikkaa ja robotiikkaa on jo nyt mahdollista hyödyntää Kuntarekryssä, esimerkiksi automatisoitujen sähköpostien avulla. Automatisoitu vastaus saapuneeseen hakemukseen on pieni askel tehdä, mutta parantaa jo itsessään hakijakokemusta paljon koska työnhakija saa tiedon, että hänet hakemuksensa on mennyt kyseiseen organisaatioon. Lisäksi robotiikan avulla on mahdollista siirtää tietoa järjestelmästä toiseen ja sen avulla säästää aikaa rekrytoinneissa.

Lue tästä, miten Monetra hyödyntää robotiikkaa Kuntarekryssä.

Viime vuoden aikana Kuntarekryyn toteutettiin suuri käyttöliittymäuudistus, jonka avulla järjestelmän käyttöä tehostettiin ja ulkoasua parannettiin modernimmaksi. Lisäksi etenkin mobiilikäyttöön sopivia ominaisuuksia parannettiin. Tänä vuonna Kuntarekryyn on tulossa myös paljon suurempia ja pienempiä uudistuksia, kuten sijaishallintajärjestelmän uudistus sekä anonyymin rekrytoinnin kehittäminen. Tiedotamme uudistuksista tarkemmin lähempänä niiden toteutusta. Ja kenties sitä paljon puhuttua tekoälyä tulee myös laajemmin osaksi FCG Talentin järjestelmiä.

Työntekijöiden sitouttaminen

Koska työvoimasta käydään kovaa kilpailua, ei kukaan halua menettää jo olemassa olevia osaavia työntekijöitään kilpaileviin organisaatioihin. Kun työntekijät kokevat, että heitä arvostetaan työssään ja he saavat tehdä työtä itselleen mielekkäällä tavalla, viihtyvät he myös töissä paremmin eivätkä ala tutkia muita vaihtoehtoja.

Samalla sitoutuneet työntekijät toimivat hyvänä apuna rekrytoinneissa ja voivat toimia organisaation äänenä rekrytoitaessa uusia työntekijöitä. Uusien työntekijöiden sitouttamiseen kannattaa myös panostaa, jotta he pääsevät tehokkaasti kiinni tuottavaan työhön ja saavat positiivisen fiiliksen uuteen työhönsä heti alussa. Paras tapa uusien työntekijöiden sitouttamiseen on kunnollinen perehdytys.

Lue lisää työntekijöiden sitouttamisesta

Data ja analytiikka

Rekrytointianalytiikan sekä datan seuraaminen ei ole uusi trendi, mutta se on erittäin hyödyllinen tapa saada tietoa, miten rekrytoinnit ovat edenneet. Datan avulla tulevia toimenpiteitä voidaan tehostaa sekä koko rekrytointiprosessia kehittää seuraavalle tasolle. Dataa tutkittaessa olisi tärkeää miettiä mitkä mittarit ovat oman organisaation rekrytoinnin kannalta oleelliset ja pyrkiä niiden avulla parantamaan rekrytoinnin tehokkuutta. Lisää datan käytöstä rekrytoinnissa voit lukea täältä.

Lue lisää datan hyödyntämisestä rekrytoinneissa

Tutustu KR rekrytointijärjestelmään