Blogit20.06.2019

Miten vaikuttaa työntekijän sitoutumiseen?

Kirjoitin pari viikkoa sitten blogiimme työntekijäkokemuksesta ja sen tärkeydestä. Työntekijäkokemus on suoraan verrannollinen työntekijöiden viihtymiseen sekä heidän sitoutumiseensa työyhteisössä.

Sitoutuneet työntekijät tuovat organisaatiolle lisäarvoa. He ovat tuottavampia, päättäväisempiä ja motivoituneempia tekemissään päätöksissä. He tuovat organisaation sisälle positiivista ilmapiiriä, ovat valmiimpia kertomaan organisaatiostanne eteenpäin sekä tarttuvat missioon ja tavoitteisiin ammattimaisemmin. Lisäksi sitoutuneet työntekijät eivät ole todennäköisiä työpaikan vaihtajia kilpailtaessa huippuosaajista, vaan he ovat tärkeä palanen organisaatiosi huipputason säilyttämisessä.

Saat juuri niin sitoutuneen työntekijän, kun ansaitset. Jos et ole itse valmis sitoutumaan työntekijöihisi, eivät he myöskään todennäköisesti ole valmiita sitoutumaan organisaatioosi. Työorganisaation tutkiminen ja sitoutumisprosessi alkavat jo rekrytointivaiheessa. Ja voit itse olla vaikuttamassa siihen, kuinka motivoitunut ja sitoutunut työntekijäsi on. Tässä muutama askel, joiden avulla voit vaikuttaa työntekijäsi sitouttamiseen.

Kunnollinen perehdytys

Perehdytys on yksi kriittinen tekijä, jolla voi olla erittäin suuret vaikutukset työssä viihtymiseen. Perehdytysprosessiin kannattaa panostaa, ja varmistaa sen avulla, että työntekijällä on käytössään riittävä osaaminen työtehtäviin. Perehdytys ei ole vain muutaman päivän asia, vaan se jatkuu tehtävästä riippuen jopa kuukausia. Loistavan perehdytyskokemuksen saanut työntekijä haluaa olla myös tuottamassa vastaavaa kokemusta seuraaville uusille työntekijöille.

Hyvänä vinkkinä onnistuneeseen perehdytyksen aloitukseen on luoda organisaatioille yhtenäinen perehdytyssuunnitelma, jotta kaikki työntekijät tietävät kuinka toimia uuden työntekijän perehdytyksen kanssa. Perehdytykseen voi miettiä, millaiset käytännöt toimivat parhaiten oman organisaation toiminnassa. Yhteiset käytännöt ja materiaalit helpottavat perehdytyksen toteuttamista. Ja kun kaikki perehdytykseen liittyvä tieto löytyy yhteisestä paikasta, on suunnittelu ja seuraaminen paljon helpompaa.

Materiaalipankista löydät perehdytysmateriaaleja perehdytyksen tueksi

Panosta koulutukseen ja kehittämiseen

Mahdollisuus kehittää ja kouluttaa itseään työn ohessa, on nykypäivänä yksi valtti työntekijöiden sitouttamiseen. Samalla se on myös rekrytointivaltti. Itsensä kehittämisen mahdollisuus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden asettaa tavoitteita omalle työuralleen sekä motivaattorin edetä kohti näitä tavoitteita. Auttamalla työntekijää luomaan nämä tavoitteet, osoitat myös että tuet häntä niiden saavuttamisessa.

Ammatillisen itsensä kehittämisen tukeminen on itse asiassa win-win tilanne sekä organisaatiolle että työntekijälle. Auttamalla työntekijääsi asettamaan omat tavoitteensa tukemaan organisaatiosi tavoitteita, luotte yhdessä tavoitteet jotka auttavat myös organisaatiotasi eteenpäin. Samalla saat organisaatioosi osaavamman ja motivoituneemman työntekijän.

Tarjoa mielekkäitä tehtäviä ja haasteita

Työntekijöiden motivaatio voi joskus kokea laskunsuhdanteen. Useat ihmiset nauttivat haasteista työssään. Enää ei vaan riitä, että töihin tullaan aamulla ja lähdetään kun kello lyö neljä ja että palkka kolahtaa tilille tiettynä päivänä. Yleisesti ottaen työntekijät kaipaavat työhönsä monipuolisuutta ja haastetta. Kun työntekijä voi haastaa itseään, motivaatio, viihtyvyys työssä ja onnistumisen tunteet lisääntyvät. Kaiken kaikkiaan työntekijät toimivat tehokkaammin ja ovat valmiimpia pysymään organisaatiossa.

Mahdollista palautteen antaminen

On tärkeää, että työntekijöiden mielipiteitä arvostetaan. He haluavat tulla kuulluksi ja mielellään kertovat omia kehitysideoitaan. Voit mahdollistaa palauteprosessin säännöllisillä palautekeskusteluilla sekä pyytää työntekijää kertomaan mikä hänen mielestään toimii ja mikä ei. Työntekijä arvostaa mahdollisuuttaan vaikuttaa organisaation asioihin ja se on samalla molemmille osapuolille erittäin hyvä oppikokemus.

Arvosta työntekijääsi

Tämän kohdan pitäisi olla jokaiselle esimiehelle lähes tulkoon itsestäänselvyys. Työntekijät tekevät kovasti töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joten kun homma rokkaa ja tulosta tulee, on hyvä muistaa kehua ja kiittää työntekijöitä heidän panoksestaan. Jokainen työntekijä haluaa tunnustusta työstään ja se varmasti motivoi häntä suoriutumaan entistä paremmin. Kun sinulla on mahdollisuus osoittaa arvostusta työntekijälle, tee se myös. Todennäköisesti he pysyvät organisaatioissasi pitempään ja ovat myös jatkossa arvotuksensa ansainneet.

Tutustu rekrytointipalveluihimme