Blogit10.02.2021

Rekrytoijan etätyökalut

rekrytoijan etätyökalut

Meitä kaikkia joilla on mahdollista työskennellä etänä, on tänä päivänä kannustettu tekemään etätöitä. Kaikille etätöiden tekeminen ei ole tuttua tai siitä ei ole suuremmin kokemusta. Nyt etenkin opettajien ja kesätyöntekijöiden rekrytoinnit painavat päälle, joten monen rekrytoijan mielessä liikkuu muiden ajatusten ohessa myös seuraava kysymys. Miten rekrytointi voidaan hoitaa etänä?

Monet vaiheet rekrytoinnissa eivät vaadi ihmiskontaktia ja rekrytointiin liittyvät toimet voidaankin erittäin hyvin hoitaa etänä tiettyyn pisteeseen. Yleensä kuitenkin jossain kohdassa on tapana tavata hakija kasvokkain ja sitä kautta tutustua häneen ja käydä läpi haettavana olevaa tehtävää ja hänen sopivuuttaan siihen. Etätöissä tehtävän rekrytoinnin kulku siis voi olla jotakuinkin samanlainen siihen asti, kunnes henkilö on ollut tapana tavata.

Puhelin – ja videohaastattelut

Monesti rekrytointiprosessiin kuuluu yksi haastattelukierros, mutta jos on tarkoitus haastatella ehdokkaita useamman kerran, kannattaa varsinkin ensimmäisten kierrosten haastattelut mahdollisuuksien mukaan hoitaa etätyökaluja apuna käyttäen. Tässä kohtaa apuna voivat toimia perinteiset puhelinhaastattelut, Teams- tai Skype –haastattelut sekä eri työkaluilla pidettävät videohaastattelut. Niiden avulla voit hyvin selvittää hakijan osaamista, motivaatiota sekä työkokemusta. Puhelin- ja videohaastattelut eivät korvaa kasvokkain tapahtuvaa kontaktia, mutta ne ovat loistava apuväline etenkin alkuvaiheen haastatteluiden pitämiseen.

Videohaastatteluja hyödyntämällä on myös mahdollista haastatella useampi hakija, kuin kenties olisi mahdollista kasvokkain. Omissa rekrytoinneissani videorekrytointia käyttäen olen pystynyt ottamaan mukaan haastattelukierrokselle myös sellaiset hakijat, jotka olisivat saattaneet muuten jäädä haastattelematta. Ja se on kannattanut. Kun henkilö pääsee sanallisesti kertomaan osaamisestaan ja siitä mistä asioista hän on kiinnostunut, saattaakin osaamiset ja kyvykkyydet tulla paljon paremmin esille kuin kirjoittamalla.

Kotitehtävät

Hakijan osaamista ja taitoja voidaan testata erilaisin koti- ja etätehtävin, joiden avulla rekrytoija voi paremmin arvioida henkilön sopivuutta kyseiseen tehtävään. Tehtävät eivät ole ainoastaan etätyöaikana loistava työkalu, vaan niitä kannattaa käyttää rekrytoinnin tukena myös muulloin.

Tehtäviä mietittäessä niiden tulisi liittyä siihen, mitä kyseinen henkilö tulee organisaatioissanne tekemään. Tehtävien ei kuitenkaan tulisi olla liian laajoja tai raskaita, koska se voi aiheuttaa hakijoissa tilanteen, että he eivät jaksa suorittaa tehtävää loppuun asti, tai aiheen laajuus voi herättää ajatuksen siitä, että ennakkotehtävällä pyritäänkin johonkin muuhun kuin pelkän osaamisen selvittämiseen. Ennakkotehtävän tavoite onkin siis tärkeä olla selkeänä rekrytoijan/ tulevan esimiehen mielessä, kun sitä suunnitellaan.

Lopullinen valinta

Rekrytoinnin maalinsaattaminen täysin etäyhteyksien avulla voi olla haastavaa tai aiheuttaa vaikeuksia henkilön arvioinnissa. Kasvokkain tehtävät haastattelut kannattaa kuitenkin hoitaa, vasta siinä vaiheessa rekrytointia kuin se on välttämätöntä. Ja niissä kannattaa noudattaa maalaisjärkeä sekä muutenkin hyviä hygieniakäytäntöjä.

Tutustu videorekryyn tarkemmin

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus