Blogit27.07.2019

Rekrytointistrategian luominen

Rekrytointistrategian avulla luot selkeän suunnitelman tuleviin rekrytointeihisi ja sitä kautta organisaatiosi tulevaisuuteen. Sen avulla tiedät mihin rooleihin rekrytoit, milloin ja miksi. Strategian tulisi olla helposti toteutettavissa ja se pitäisi olla myös helppo viestiä koko organisaatiollesi. Strategian ei kuitenkaan tulisi olla kiveen hakattu, vaan sen pohjalta olisi hyvä myös kokeilla erilaisia keinoja ja välineitä rekrytoinneissa. Vain käytäntö osoittaa mitkä keinot toimivat ja mitkä eivät.

Selkeä strategia auttaa sinua myös kehittämään rekrytointiprosessiasi. Sen avulla voit luoda enemmän ennustettavuutta sekä yhdenmukaisuutta toimintatapoihin. Strategian ja yhteisten käytäntöjen määrittely myös osana rekrytointia auttaa organisaatiotasi rekrytoimaan tehokkaammin ja laittamaan paukut oikeisiin paikkoihin.

Strategiaa luodessa tulisi miettiä, miten voidaan erottautua ja olla houkuttelevampi työnantaja, kuin kilpailijat. Nykypäivänä kilpailu osaajista käy kiivaana, mutta hyvä rekrytointistrategia auttaa tässä kilpailussa pärjäämisessä.

Lue myös: Vinkit tehokkaampaan rekrytointiin

Ota strategian luontiin mukaan jäseniä eri tiimeistä

Mitä selkeämmin organisaatiosi ymmärtää rekrytointistrategianne, sitä helpompi sitä on myös toteuttaa. Strategiaa luodessa tulisi ottaa huomioon pidemmän aikavälin tavoitteet rekrytoinneille sekä myös henkilöstön osaamisen kehittämiselle.

Strategian luomisessa on hyvä ottaa mukaan mahdollisimman paljon erilaisia näkökulmia. Eri osastoilla ja eri tehtävissä työskentelevillä henkilöillä voi olla hyvinkin erilaiset näkymät siihen, miten ja missä kanavissa rekrytointia kannattaa lähteä toteuttamaan.

Rakenna rekrytointisuunnitelma strategian tueksi

Strategian avulla organisaatiosi saa hyvän kuvan siitä, mitä rekrytoinneilla juuri teidän organisaatiossanne halutaan saavuttaa. Näiden ajatusten pohjalta on hyvä luoda suunnitelmat, joiden avulla yksittäisiä rekrytointeja lähdetään toteuttamaan.

Vaikka voit, ja sinun kannattaakin, muokata yksittäisten rekrytointien toteutustapoja, olisi strategian oltava silti taustalla luomassa pohjaa tekemiselle. Vahva strategia luo tukevan pohjan rekrytointien onnistumiselle.

Käytä dataa ja pyri ennustamaan rekrytointisi toimivuutta

Onnistunut rekrytointi alkaa asianmukaisilla tutkimustöillä ja ennusteilla. Tutki siis aiempia rekrytointejasi ja mieti mitä asioita ne kertovat sinulle. Jos ja kun dataa on, käytä sitä hyödyksesi.

Datan kerääminen on helppoa, mutta ns. raakadatan muokkaaminen ja muuttaminen strategisiksi käytännöiksi voivat joskus olla haastavaa. Datasta voit hyvin tutkia esimerkiksi mitkä kanavat toimivat teillä parhaiten potentiaalisten hakijoiden tavoittamisessa ja näiden kanavien hyödyntäminen tehostaa ajankäyttöänne seuraavissa rekrytoinneissa.

Lue myös: Miten käyttää dataa apuna rekrytoinneissa?

Tutustu myös rekrytointipalveluihimme