Blogit20.10.2020

Videoista monipuolista apua rekrytointeihin

videot apuna rekrytoinnissa

Videorekrytointi on nostanut suosiotaan jo pidemmän aikaa. Viime aikoina, kun etätyösuositus on ollut vahvasti esillä eri organisaatioissa, on myös videorekrytointia lähdetty kokeilemaan yhä useammassa asiakasorganisaatiossamme entistä rohkeammin. Videorekrytointi aiheena on herättänyt paljon ajatuksia puolesta ja vastaan, sekä hakijoiden että rekrytoijien näkökulmasta. Mutta kuitenkin sen tuomat hyödyt ovat helposti esitettävissä.

Videorekrytointi voidaan jakaa käytännössä kahteen erilaiseen videohaastattelumalliin. Ennakkoon nauhoitetut videohaastattelut, joihin hakija voi vastata, kun hänelle parhaiten sopii sekä live-video haastattelut, jotka käydään esimerkiksi Teamsin välityksellä. Molemmissa on hyvät puolensa ja ne mahdollistavat rekrytointiprosessissa paljon hyviä asioita. Videorekrytoinnista käytiin myös paneelikeskustelu Kuntarekry-päivässä, jossa aktiivisesti videorekrytointia käyttäneet henkilöt toivat esiin omia näkemyksiään videoiden hyödyistä rekrytoinneissa ja keskustelu herätti kovasti kiinnostusta.

Videorekrytoinnin hyödyt

Videorekrytoinnissa on paljon hyvä puolia. Varsinkin nyt, kun tapaamisrajoituksia on päällä ja fyysisiä kontakteja kannustetaan välttämään, niin videoiden avulla rekrytointiprosesseja voidaan kuitenkin viedä luontevasti eteenpäin. Videorekrytointi mahdollistaa myös paremmin näkemään persoonan hakemuksen takana ja sen avulla voidaan saada selville monia asioita hakijasta, jotka pelkän hakemuksen avulla saattaisivat jäädä näkemättä.

Videorekrytoinnin kenties suurin hyöty on kuitenkin, että se säästää rekrytoijan sekä haastateltavan aikaa. Etenkin rekrytointiprosessin alkuvaiheessa videohaastatteluiden avulla voidaan tehostaa rekrytointiprosessia ja järjestää ensimmäisessä vaiheessa haastattelut videoiden avulla. Tämä mahdollistaa myös sen, että haastatteluun voidaan kutsua alussa useampia henkilöitä, jolloin myös niille, jotka eivät ole vahvimmillaan hakemustekstin kirjoittamisessa, mutta olisivat muuten sopivia hakijoita, annetaan mahdollisuus kertoa osaamisestaan tarkemmin. Ja vieläpä niin, että haastattelukysymykset nauhoitetaan ennakkoon ja hakijat voivat vastata niihin silloin kuin heille sopii. Näin ollen ensimmäisen haastattelut eivät ole ajasta tai paikasta riippuvaisia. Videorekrytoinnissa haastattelut myös jäävät talteen ja niiden kysymyksiin ja vastauksiin voidaan tarvittaessa palata myös rekrytointiprosessin myöhemmissä vaiheissa.

Lue myös: Miksi käyttää videoita rekrytoinnissa?

Ovatko hakijat halukkaita vastaamaan?

Paneelikeskustelussa heräsi videorekrytointiin liittyen hyviä kysymyksiä. Yksi monia askarruttanut kysymys oli, kuinka suuri osa hakijoista jättää rekrytointiprosessin kesken, koska eivät ole halukkaita vastaamaan videokysymyksiin. Panelistit olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että suurin osa n. 80-90 prosenttia vastaa kysymyksiin. Usein vastaamattomuus johtuu muista syistä kuin siitä, että videohaastatteluun ei haluta vastata. Myös yleisö oltiin yhtä mieltä, että suurin osa jatkaa rekrytointiprosessia ja on valmis vastaamaan kysymyksiin. Toki aina kuitenkin löytyy niitä, jotka eivät halua videokysymyksiin vastata, mutta silloin he tuskin ovat myöskään pääsääntöisesti kovin kiinnostuneita haettavasta työpaikasta.

Toisena mieltä askarruttavana kysymyksenä paneelissa heräsi myös se, suosivatko videohaastattelut ekstroverttejä hakijoita, joille on luontevampaa puhua kameralle tai ylipäätänsä luontevampaa olla sosiaalisissa tilanteissa. Tähän kysymykseen vastaus on ehkäpä hieman ”poliittisesti korrekti” kyllä ja ei. Täytyy muistaa, että kaikille kameraan puhuminen ei ole luontaista, vaikka olisi kuinka ekstrovertti ihminen. Yleensä puhuminen kameralle voi, olipa kummalla tahansa puolella haastattelupöytää tai millainen ihminen vain, vaikuttaa kankealta ja luonnottomalta. Ennakkoon nauhoitetut videohaastattelut mahdollistavat kuitenkin useamman ”oton” jolloin voit kysymys voidaan ottaa uusiksi rekrytoijan toimesta niin usein, että hän on tyytyväinen ja taas hakija voi ottaa vastauksensa uusiksi, kunnes on tyytyväinen. Yksi hyvä kikka videohaastatteluihin on myös ottaa kaveri mukaan haastattelemaan ja videoimaan vastaukset, jolloin voit luontevammin puhua kaverillesi ja vastaukset tulevat samalla videolle.

Lue myös: Iisalmen kaupunki - Videorekrytointi säästää aikaa ja tehostaa hakijoiden seulontaa

Videorekrytointi käyttöön Kuntarekryssä

Videohaastattelutyökalu integroituu saumattomasti osaksi Kuntarekry-järjestelmää ja se on otettavissa käyttöön hyvinkin nopeasti. Videohaastatteluiden tekeminen ja läpikäyminen onnistuu siis kokonaisuudessaan Kuntarekryssä, eikä sinun tarvitse hyppiä eri järjestelmien välillä. Jos haluat kokeilla, voisiko videot auttaa sinua rekrytointien eteenpäin viemisessä, laita meille viestiä ja me autamme sinut alkuun.

Haluan kuulla lisää