Tiedotteet20.03.2020

Kuntarekry-palvelun varautumissuunnitelma

Hyvä asiakkaamme,


COVID-19 Koronavirusepidemian takia olemme ryhtyneet toimenpiteisiin asiakastöiden ja palveluidemme jatkuvuuden turvaamiseksi. THL:n päivitetyn ohjeen mukaan olemme muodostaneet Korona-varautumisryhmän, joka koordinoi varautumista ja viestintää työntekijöille, pitää varautumissuunnitelman ajan tasalla ja antaa ohjeita tarvittaessa liittyen esimerkiksi siivoukseen, sairaustapauksiin, eristämiseen tai karanteeniin. Ryhmä seuraa valtakunnallista tilannetta, UM:n matkustustiedotteita sekä THL:n ja Työterveyslaitoksen ohjeita.


FCG huolehtii tarkasti sisäisestä tiedottamisesta ja parhaiden käytäntöjen viestimisestä sekä asetettujen säädösten noudattamisesta. Kaikkia etätyöhön kykeneviä on ohjeistettu työskentelemään kotoa käsin.Myös asiakastapaamiset pyritään hoitamaan ensisijaisesti virtuaalisesti. Kaikkea matkustusta pyritään välttämään. Seuraamme viranomaisten ohjeita tarkasti ja meillä on valmius reagoida muutoksiin nopeasti. Tiedotamme Koronavirusepidemiasta johtuvista erityisjärjestelyistä myös FCG konsernin verkkosivujen kautta osoitteessa: https://www.fcg.fi/uutinen/koronaviruksen-vaikutukset-toimintaamme

Kuntarekry-palvelu

Kuntarekry-palvelun tuki palvelee arkisin sopimuksen mukaisesti, vähintään klo 9-15 välisenä aikana. Kuntarekryn pääkäyttäjille suunnattu tukipalvelu palvelee asiakkaiden nimettyyjä yhteyshenkilöitä:

  • puhelimitse
  • sähköpostitse
  • Jira-palveluportaalin kautta
  • tarvittaessa myös Kuntarekryn eri sosiaalisten medioiden kanavien kautta.


Palvelukanavien monipuolisuudella pystytään varmistamaan asiakasviestintä keskeytyksettä, mikäli jokin kanava on häiriön vuoksi poissa käytöstä. Palvelun jatkuvuuden ja saatavuuden hallinnan avulla taataan, että palvelussa on käytössä riittävät resurssit, palvelua voidaan käyttää ilman katkoksia ja mahdollisista häiriötilanteista kyetään palautumaan mahdollisimman pienillä haitallisilla vaikutuksilla asiakkaan liiketoimintaan.


Ohjelmisto- ja palvelutuotannon osalta käytännöt ja ympäristöt ovat kattavasti dokumentoitu sekä tarvittava osaamisen jaettu laajalle tiimille. Palvelun tekniset tuotantoympäristöt ovat automaattisen valvonnan piirissä ja tuotantoympäristö on kahdennettu. Kuntarekry –ohjelmistopalvelun tuotannossa käyttämämme palvelukumppanit noudattavat poikkeustilanteissa omien palveluorganisaatioiden jatkuvuussuunnitelmien ja toipumissuunnitelmien mukaista toimintaa varmistaen käyttöpalveluiden toiminnan myös poikkeustilanteissa.


KR-palveluista vastaava henkilöstö toimii useammalla eri paikkakunnilla ja jokaisella on valmius tuottaa palvelua myös etätyöpisteeltä käsin. KR-palvelun henkilöstö siirtyy välittömästi etätyön tekemiseen tilanteissa, joissa palvelun tuottamisen turvaamisen kannalta on riskialtista työskennellä yhteistiloissa. Tällä pienennetään riskiä useamman henkilön yhtäaikaisesta poissaolosta esimerkiksi epidemiatilanteissa. Pakottavissa matkustustilanteissa vältetään tilannetta, jossa enemmistö palvelua tuottavista henkilöistä käyttäisi samaa kulkuvälinettä.


Henkilöstön osaaminen jakautuu tasaisesti ja yksittäisen henkilön poissaolo ei vaikuta asiakkaille tuotettavan palvelun laatuun. Osaamista ylläpidetään ja päivitetään säännöllisillä koulutuksilla.


Mahdollisessa tilanteessa, jossa useampi palvelua tuottava henkilö joutuu olemaan samaan aikaan poissa, pystymme hyödyntämään organisaation sisällä muissa tuotetiimeissä olevaa osaamista sekä tarvittaessa palveluun hankitaan ulkopuolista henkilöresurssia, joka on varauduttu perehdyttämään palvelutukeen poikkeuksellisen henkilöstövajeen aikana.

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus