Kuntarekryn verkkokaupan tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 23.04.2024: Päivitetty rekisterinpitäjän tiedot.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) artiklat 12,13 ja 14.
Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, rekisteröidylle henkilölle, tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Grade Solutions Oy
Osmontie 34, 00610 Helsinki
PL 950, 00601 Helsinki

2 REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT JA/TAI YHTEYSHENKILÖT

tietosuojavastaava@grade.com 3 REKISTERIN NIMI

Kuntarekry verkkokaupan asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn oikeusperusteet

Kuntarekry verkkokauppaan rekisteröityneet käyttäjät, verkkovierailijat ja uutiskirjeen tilaajat.

Henkilötietoja käsitellään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Uutiskirjeiden lähettämiseen
 • toiminnan ja palveluiden varmistamiseen.
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyä on välttämätöntä palvelun toiminnan kannalta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käsittely sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena. Kyseinen sopimus on rekisteröidyn kuntarekry verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä hyväksymät palvelua koskevat toimitusehdot.

Lakisääteiset velvoitteet esimerkiksi Kirjanpitolain mukaiset.

7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

- Etu- ja sukunimi

- Osoitetiedot

- Sähköposti

- Puhelinnumero

- Yrityksen nimi ja Y-tunnus

- IP-osoitteesi

- Laskutustiedot

8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei rekisterinpitäjän toimesta luovuteta ulkopuolisille.

Grade Solutions Oy käyttää alihankkijoita toiminnassaan. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja Grade Solutions Oy:n ohjeistuksien mukaan eivätkä käytä tietoja omassa toiminnassaan.

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

10 PROFILOINTI & AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

11 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

Rekisterinpitäjä varmistaa, että sähköisesti käsiteltäviä tietoaineistoja käsitellään kulloinkin ajan tasalla olevien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Tietoturvakäytäntöihin kuuluvat esim. tietoaineiston salaus tiedonsiirroissa, käyttöoikeuksien rajaukset ja ohjelmistojen asianmukaiset päivitykset.

Rekisterinpitäjän työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

12 HENKILÖREKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty tai lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

Rekisteröidyn profiilitietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa Grade Solutions Oy:n rekisterinpitäjänä.
(a) Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen (2) vuoteen, sekä käyttäjätunnus että profiilitiedot hävitetään.
(b) Säilytämme kaikki kirjanpitolain velvoittamat tiedot kuusi (6) vuotta.

13 EVÄSTEET

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustojamme ja -palveluitamme käytetään. Hyödynnämme tietoa palveluidemme ja verkkosivustojemme toiminnan varmistamiseen.

Käytämme verkkokauppa sivustollamme MCFS evästettä, se on selainkohtainen MyCashflow'n asettama tekninen eväste, joka sisältää asiakkaan istunnon tunnisteen. Se on välttämätön eväste ostotapahtuman onnistumiseksi ja se on voimassa 1 kuukauden.

Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voit halutessasi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimesi asetuksia muuttamalla tai lopettamalla sivuston käytön.

Jos et halua evästeitä tallennettavan laitteellesi, voit säätää selaimesi asetuksista selaimesi kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. incognito tai private browsing-asetus). Tämän toimenpiteen voi tehdä joko ennen palveluiden käyttämistä tai palvelun käytön aikana. Mobiililaitteiden osalta voit myös säätää laitteesi ja sovelluksiesi asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen.

Käyttäjä voi estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivuston kautta

14 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on alla kuvatut oikeudet:

 1. Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin;
 2. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
 3. Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;
 4. Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
 5. Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
 6. Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
 7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
  Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan edellä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme mahdollisesti pyynnöstäsi huolimatta säilyttää ja käyttää tietojasi, jos tämä on tarpeen esim. lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai oikeutettujen etujemme (esim. oikeussuojan) varmistamiseksi.