Perehdytys21.01.2019

FCG Talent julkaisee perehdytystä helpottavan Intro-työkalun

intro perehdytysohjelmisto

Tehokkuutta työnaloitukseen kunnollisella perehdytyksellä

Perehdytys ja sen puuttuminen on jo pitkään ollut useilla aloilla tunnistettu ongelma. Vaikka työnantajan vastuulla on järjestää työntekijälle riittävä perehdytys, niin silti se laiminlyödään usein. Suurimmiksi haasteiksi perehdyttämisessä koetaan ajanpuute, resurssipula sekä erilaisten työkalujen puute.

Perehdytyksen tarkoituksena on, että uusi työntekijä pääsee mahdollisimman tehokkaasti sisään uuteen työhönsä. Kunnollisella perehdyttämisellä on merkittäviä vaikutuksia työn tuottavuuteen, laatuun, työturvallisuuteen ja työntekijän sitoutumiseen. Perehdytyksen tärkeys korostuu entisestään aloilla, joissa ihminen on omalla toiminnallaan vastuussa myös muista ihmisistä, kuten sosiaali-ja terveysala, varhaiskasvatus sekä opetus.

INTROn avulla teet perehdytyksestä selkeän prosessin.

Intro on pilvessä toimiva alusta, jonka avulla perehdytyksestä saadaan tehtyä läpinäkyvä ja johdonmukainen prosessi. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytyksessä, sisäisissä siirroissa sekä opiskelijoiden ja kesätyöläisten perehdytyksessä. Intro tekee perehdyttämisestä suunnitelmallista ja dokumentoitua, se parantaa ajankäyttöä ja perehdytyksen laatua sekä helpottaa perehdytystiimin kommunikointia.

Intron avulla luot suunnitelman työntekijän perehdyttämiseksi, kutsut mukaan tarvittavat henkilöt ja hahmotat perehdytyksen etenemisen. Se myös huolehtii puolestasi, että kaikki tarvittavat perehdytykseen liittyvät asiat tulevat hoidetuksi ajallaan ja suunnitellusti. Sen avulla käytät aikasi viisaammin ja nopeutat uuden työntekijän siirtymistä tuottavaan työhön.

Intron käyttöönotto ei edellytä, että käytössäsi olisi muita FCG Talentin HR-työkaluja, vaan se voidaan ottaa käyttöön itsenäisenä työkaluna. Jatkossa Intro on myös mahdollista integroida osaksi muita Talentin rekrytointiratkaisuja.

Vinkkejä perehdytykseen löydät Intron blogista

Lisätietoja Introsta. Ota yhteyttä

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus