Referenssit17.02.2022

Kemin kaupunki - Anonyymin rekrytoinnin avulla tasavertaisempaa rekrytointia

Kemin Kaupunki on reilun vuoden verran käyttänyt anonyymi rekrytointia osana rekrytointejaan. Ajatus kokeilulle lähti, heidän seurattuaan yleistä keskustelua ja muiden kokemuksia anonyymistä rekrytoinnista. Lopullisen kipinän kokeilulle antoi vielä valtuuston tekemä aloite. Kemin kaupungin henkilöstöpäällikkö Jani Koskela kertoo, että kokeilu on ollut positiivinen, vaikka tulosten lopullinen analysointi onkin vielä kesken.

- Anonyymi rekrytointi otettiin valtuustoaloitteen myötä aluksi kokeiluun vuodeksi. Vuosi on nyt takana, olemme käyttäneet anonyymi rekrytointia laajasti eri alojen rekrytoinneissa. Emme rajanneet kokeilua millekään tietylle toimialalle, vaan halusimme kokeilla miten se vaikuttaa hyvinkin erilaisissa rekrytoinneissa, kertoo Jani.

- Suhtautuminen anonyymiin rekrytointiin on ollut positiivinen niin hakijoiden kuin rekrytoijienkin keskuudessa. Sitä ei ole koettu mitenkään huonoksi tai vaikeaksi asiaksi. Alkuun monet pohtivat tuoko anonyymi rekrytointi lisää työtä ja miksi tätä tehdään, mutta muutaman kokeilun jälkeen totuus selvisi, että se ei lisää muuta kuin ajatustyötä. Hakijoiden täytyy miettiä omaa kirjoitustaan etenkin vapaissa tekstikohdissa hakemuksella, ja rekrytoijat vain tekevät ansiovertailut ilman tunnistetietoja, toteaa Jani.

Avoin ja tasavertainen rekrytointiprosessi

Monimuotoisuus on ollut paljon esillä rekrytointikeskusteluissa. Tämä oli yksi syy, miksi Kemissä anonyymiä rekrytointia alettiin toteuttaa. Anonyymillä rekrytoinnilla haluttiin osoittaa, että rekrytointiprosessi on avoin ja tasavertainen.

- Anonyymi rekrytointi osoittaa hakijoille, että prosessi on avoin ja kaikki ovat samalla viivalla, eli hakija ikä tai sukupuoli ei vaikuta hakijayhteenvetoihin tai ansiovertailuun. Tällä halutaan osoittaa sitä luottamusta, että paras hakija valitaan tehtävään. Tämä opettaa myös rekrytoijille paremmin sitä, että rekrytoinnit etenevät ansiovertailun mukaan ja parhaat hakijat kutsutaan haastatteluun., toteaa Jani.

- Vaikka laajempi analyysi kokeilusta ei ole vielä valmis, vaikuttaa siltä, että anonyymi rekrytointi on jäämässä tavaksi. Kun käytännöt saadaan istutettua koko Kemin kaupungin tasolle, uskotaan että myös rekrytointia saadaan kehitettyä. Tämä voi osaltaan mahdollistaa myös sitä, että sellaiset henkilöt, jotka eivät välttämättä muuten hakisi, hakevatkin tehtävään koska kyseessä on anonyymisti toteutettu rekrytointi. Myös yleisesti rekrytoinneissa uskomme anonyymin rekrytoinnin olevan jatkossa tärkeässä roolissa ja sen edistävän yhdenvertaisuutta, jatkaa Jani.

Rekrytointijärjestelmä helpottaa anonyymiä rekrytointia

Anonyymi rekrytoinnin kokeilussa hyvä suunnittelu on avainasemassa. Kuntarekryn rekrytointijärjestelmässä on mahdollista toteuttaa anonyymejä rekrytointeja suoraan järjestelmästä, ilman manuaalista työtä. Järjestelmä poistaa automaattisesti yksilöintitiedot rekrytoinneista siihen asti, että anonymiteetti poistetaan. Tämän ominaisuuden on koettu helpottavan anonyymi rekrytointia huomattavasti ja vähentävän siihen liittyvää työtä.

- Jos pohtii anonyymi rekrytoinnin kokeilua kannattaa pohjatyö tehdä kunnolla ja päättää esimerkiksi missä rekrytoinneissa anonyymiä rekrytointia halutaan käyttää ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Meillä kokeilu ei tuottanut vaikeuksia, vaikka se tehtiin useisiin ja hyvin erilaisiin rekrytointeihin. Tekemisestä tulee myös nopeasti rutiininomaista, kun sitä aletaan toteuttamaan suunnitelmallisesti, kertoo Jani.

- Kuntarekryn toiminnallisuus on helppo tapa toteuttaa anonyymiä rekrytointia. Kun tieto tulee suoraan järjestelmästä ja se on jäsennelty valmiiksi, ei tarvitse erikseen kerätä tietoja toisen ryhmän toimesta ja poistaa yksilöintitietoja, ennen kuin tiedot annetaan eteenpäin rekrytoijille. Siksi emme oikeastaan edes koe, että kyseessä olisi erillinen prosessi verrattuna ei-anonyymiin rekrytointiin. Kun ei tarvitse tehdä mitään erikoisjärjestelyitä tulee anonyymi rekrytoinnin käyttö helposti osaksi arkea. Tähän mennessä olemme olleet tyytyväisiä sekä kokeiluun, että järjestelmään, lopettaa Jani.

Haluatko tutustua Kuntarekryn anonyymi rekrytointi toiminnallisuuden tai kuulla, miten anonyymi rekrytointi voisi auttaa teitä kehittämään rekrytointiprosessejanne. Laita meille viestiä ja varaa esittely alla olevasta painikkeesta.

Lue myös: Rovaniemi rekrytoi anonyymisti - askel kohti yhdenvertaisempaa rekrytointia

Ota yhteyttä