Ajankohtaista30.01.2023

Lisäämme vuorovaikutusta asiakkaidemme kanssa

Asiakas on aina ollut työmme keskiössä, ja päätavoitteenamme on tuottaa asiakkaalle työtä sujuvoittavat ja tehostavat työkalut sekä palvelut.

Vuoden 2023 tavoitteenamme on lisätä vuorovaikutusta ja tuoda sitä kautta paremmin tietoonne sitä, mitä meillä on teille tarjolla, niin ohjelmistojemme toimintojen osalta kuin asiantuntijapalveluidemme osalta. Haluamme tuntea teidät ja tapanne tehdä asioita vielä paremmin sekä antaa vinkit helpottamaan työtänne. Toivomme tämän tiiviimmän yhteistyön kautta saavuttavamme entistä paremman näkymän tulevaan, jolloin pystymme tarjoamaan teille kokonaisvaltaisemmin ratkaisuja.

Säännölliset ohjaustiimi- sekä pääkäyttäjätapaamiset

Olemmekin nyt viilanneet asiakkuudenhoitomalliamme ja tämän myötä tulemme tapaamaan teitä useammin. Lisäksi teillä on käytössänne nimetty asiakkuusvastaava ja palveluvastaava.

Asiakkuudenhoitomallissamme on kaksi tasoa, päättäjille suunnatut Ohjaustiimitapaamiset sekä pääkäyttäjille suunnatut Tapa toimia -palaverit. Pienemmissä organisaatioissa nämä kaksi roolia saattavat toki olla yhdistettynä yhdelle henkilölle ja asioita voidaan yhdistää. Molempia tapaamisia on hyvä pitää 1-4 kertaa vuodessa, riippuen käsiteltävien asioiden laajuudesta ja tarpeista.

Asiakasvastaavan koollekutsumissa ohjaustiimitapaamisissa käydään läpi sen hetkistä yhteistyötä, sekä asiakasorganisaation tulevaisuuden näkymiä ja strategiaa. Me puolestaan kerromme palveluistamme, tuotekehityksemme roadmapista sekä pidemmän tähtäimen visiosta. Keskustelussa esiin tulleet näkemykset ja toiveet kulkevat asiakasvastaavan kautta eteenpäin ja pystymme näin varmistamaan tiedon kulkemisen molempiin suuntiin. Ohjaustiimitapaamisissa tuodaan myös läpinäkyvyyttä siihen mistä meille maksatte ja varmistetaan tyytyväisyytenne.

Tapa toimia palavereissa keskitytään varmistamaan erityisesti se, että palvelujemme käyttö arjessa on tehokasta sekä sujuvaa ja että tieto uutuuksista kulkee pääkäyttäjille. Katsomme yhdessä parhaat tavat käyttää työkalujamme ja pääkäyttäjät voivat helposti esittää kehitystoiveita ja myös seurata niiden edistymistä. Palavereissa hyödynnetään myös järjestelmästä saatavaa dataa kehityskohteiden tunnistamisessa.

Asiakkuusvastaava ja palveluvastaava toimivat tiiviissä yhteistyössä ja varmistavat kokonaisvaltaisen asiakkuudenhoidon sujumisen. Tavoitteenamme on saada tämän vuoden aikana tavattua kaikki asiakkaamme näiden palaverien merkeissä. Osan kanssa olemmekin päässeet jo aloittamaan ja yhdessä luomaan kiinnostavat sisällöt tapaamisiin. Jos ette ole meistä vielä kuulleet, niin asiakkuus- tai palveluvastaavamme on teihin yhteydessä alkuvuoden aikana.

Innolla yhteisiä keskusteluitamme odottaen,

Anne-Mari & Merja

Lisätietoja:

Anne-Mari Mourukoski, palvelujohtaja
anne-mari.mourukoski@fcg.fi
050 571 7233

Merja Peltola, asiakkuusjohtaja
merja.peltola@fcg.fi
040 167 6756

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus