Referenssit24.04.2020

Loimaan kaupunki - Videohaastattelu rekrytoinnin tukena

Videohaastattelut ovat kasvattaneet suosiotaan rekrytoinneissa entisestään pandemian aikana. Loimaan kaupungilla on käytetty videohaastattelutyökalua rekrytoinnin tukena jo pidemmän aikaa. Työkalun käytön helppous ja nopeus puhuvat puolestaan.

Videohaastattelua on helppo käyttää

Videohaastattelutyökalu on integroitu osaksi Kuntarekry-järjestelmää. Videohaastattelutyökalun käyttö perustuu kysymys- ja vastausvideoiden tallentamiseen. Tallennuksista voi tehdä uusintoja, kunnes lopputulos miellyttää tallentajaa. Tallennuksen jälkeen videot toimitetaan vastaanottavalle taholle. Työnantaja käsittelee videoita koko prosessin ajan Kuntarekry-järjestelmässä. Työnhakija saa sähköpostiinsa viestin, joka sisältää linkin haastattelutyökaluun. Työkalussa hakija kuuntelee kysymykset, tallentaa ja lähettää vastauksensa. Molempia käyttäjätahoja ohjaavat selkeät kirjalliset ohjeet. Työnantajan tukena on lisäksi ohjevideo.

Loimaan kaupungin henkilöstöjohtaja Mariikka Myllyniemi iloitsee, kuinka videohaastattelutyökalun käyttö on helppoa.

–Videohaastattelutyökalu on koettu erittäin helpoksi käyttää. Ensimmäinen käyttökerta vaati hieman perehtymistä nauhoitukseen, mutta seuraavat kerrat sujuivat jo helposti, kertoo Mariikka Myllyniemi.

–Käyttö on helppoa, kun vain tekee ohjeistuksen mukaisesti. Uusintanauhoitukset ovat myös sujuneet hyvin. Vaikeana en ole pitänyt mitään osaa palvelussa. Aluksi oli haasteita nauhoituksien katselussa ja äänessä, mutta niistäkin selvisimme omin avuin, jatkaa Mariikka.

Videohaastattelu säästää aikaa

Videohaastattelutyökalu on ollut Loimaalla käytössä johtavien viranhaltijoiden haastatteluissa. Haastatteluihin haluttiin edetä nopeasti ja varmistua, että fyysisestikin kaukana olevat hakijat pääsevät osallistumaan ensimmäiseen valintaprosessin vaiheeseen. Tämän jälkeen kasvotusten tapahtuvaan haastatteluun valittiin muutama hakija.

–Näin saimme isoimmankin haastatteluryhmän ajankäytön huomioitua sekä säästettyä rekrytointiin kuluvaa aikaa, kertoo Mariikka.
Videohaastattelu hakijan näkökulmasta

Mariikka Myllyniemen mielestä videohaastatteluun osallistuminen osoittaa hakijalta ennakkoluulotonta suhtautumista uusiin asioihin. Tämä toteutuu erityisesti niissä tapauksissa, kun videohaastatteluun osallistuminen on ensimmäinen kerta.

–Toisaalta videohaastattelu karsii ne hakijat, jotka eivät halua osallistua tai pysty osallistumaan videohaastatteluun. Työkalu on erittäin helppo käyttää myös hakijan käyttöliittymästä. Jos jää pois osaamattomuuden vuoksi, osoittaa se, ettei tietokoneen käyttöön ole välttämättä perusvalmiuksia, tuumaa Mariikka.

Tulevaisuus tuo jatkoa

Entä mitä tapahtuu jatkossa? Käytetäänkö Loimaan kaupungilla tulevissa rekrytoinneissa videohaastattelua? Ehdottomasti. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa videohaastattelut olisivat paremmin mukana myös esimerkiksi asiantuntija- ja esimiesrekrytoinneissa.

Videohaastattelupalvelu tuotetaan yhteistyössä kotimaisen RecRightin kanssa. Kuntarekryn asiakkaat saavat videohaastattelutyökalun käyttöön erillisellä sopimuksella. Käyttöönotto tapahtuu nopeasti ilman erillistä koulutusta. Tutustu videorekryyn tarkemmin täällä

Haluatko kokeilla videoita osana Kuntarekry-järjestelmää? Ota yhteyttä