Rekrytoinnin trendit

Tekoälyn hyödyntäminen rekrytoinneissa - miltä vuosi 2024 näyttää

2023 oli vauhdikas vuosi. Tekoälyhuuma nousi korkealle ja sitä haluttiin kaikkeen tekemiseen mukaan, tietämättä oikein, että mitä sillä tekisi, tai mitä se tekoäly edes tarkoittaisi missäkin toiminnossa tai toimialalla. 2024 tulee puolestaan olemaan vuosi, kun ymmärretään syvällisemmin mitä tekoäly tarkoittaa ja pystytään tarkastelemaan kriittisemmin sitä, mihin kaikkeen tekoälyä halutaan ottaa mukaan työtä tukemaan.

EU-tasolla AI Act, eli asetus siitä, millainen tekoälyä koskeva sääntely- ja oikeudellinen viitekehys on EU:n alueella, tullee myös etenemään tämän vuoden aikana. Tämä tulee helpottamaan sitä, miten tekoälyä voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi rekrytointijärjestelmissä ja yleensäkin julkisen sektorin rekrytoinnin tueksi. Saamalla reunaehdot ja tulkinnat, on myös ohjelmistotoimittajien helpompi luoda tekoälypohjaisia ratkaisuja ja toimintoja. Kuten varmasti jo kaikki muistavat, niin rekrytointi on tosiaan luokiteltu ns. korkean riskin tekemiseksi, jolloin on oltava erittäin tarkka siitä, miten tekoälyä otetaan käyttöön rekrytointiprosessin eri vaiheisiin.

Tällä hetkellä monet julkisorganisaatiot käyttävät tekoälyä työkaverina muotoilemassa esimerkiksi työpaikkailmoitusten tekstejä tai hakijoille lähetettäviä viestejä. Myös rekrytointiprosessien arviointiin ja kehittämiseen on löytynyt apuja erilaisista tekoälypohjaisista palveluista. Ison harppauksen ovat nyt ottaneet maksuttomat tai kohtuuhintaiset työkalut kuvien, videoiden ja äänen luontiin ja käsittelyyn. On mahdollista hyvin pienellä vaivalla ottaa käyttöön vaikkapa kunnanjohtajan videokuvalla ja äänellä tuotettavat työpaikkailmoitusten markkinoinnit tai kuvapankin luominen visuaalisesti yhdenmukaiseksi. Tällainen tekeminen on mahdollista melko pienellä harjoittelulla, joten väittäisin, että näitä tulemme tänä vuonna näkemään kuntarekry.fi -sivustollakin eri organisaatioiden työpaikkailmoituksilla.

Mihin teemaan tartutaan 2024?

Työhaastattelut voivat monesta esihenkilöstä tuntua hankalilta ja tänä vuonna uskonkin näkeväni enemmän tekoälyn ottamista kaveriksi sparrailemaan kysymysten luonnissa ja haastattelun läpiviennissä. Antamalla työpaikkailmoituksen analysoitavaksi ja pyytämällä luomaan siitä kymmenen hyvää kysymystä ehdokkaille, saa nopeasti apua siihen, mitä kysyä hakijoilta. Voi myös pyytää lisäkysymyksiä tiettyyn tärkeään teemaan liittyen tai vinkkejä siihen, miten kohdata eri tyyppisiä hakijoita. Toiset henkilöt ovat esimerkiksi vähän hiljaisempia ja toiset luonnostaan puheliaampia. Tällaisten erilaisten persoonien haastattelutilanteiden läpivientiin saa tekoälyllä hyviä vinkkejä.

Kuuma peruna rekrytoijien keskuudessa on toive siitä, että Kuntarekryyn tuodaan tekoälyä ”kaikkeen mahdolliseen”. 2024 mennään kuitenkin vielä hyvin varovaisesti eteenpäin, koska henkilötietojen käsittelyyn ei voi suoraan tuoda mukaan tekoälyä, tai esimerkiksi Chat GPT:tä tai muita ETA-alueen ulkopuolella toimivia toimijoita ottaa mukaan kumppaniksi. Oman organisaation tietoturva ja tietosuojamääräykset sekä myös budjetti on hyvä meidän jokaisen muistaa näissäkin tilanteissa, kun pohditaan prosessien kehittämisten suurempia linjauksia eri järjestelmissä. Tekoälyä voidaan kuitenkin jo tuoda mukaan esimerkiksi toimintoihin, jotka eivät sisällä henkilötietojen käsittelyä, joten tällä saralla tullaankin hyvin todennäköisesti näkemään Grade Solutionsin tuotteissa ja palveluissa jotain uutta tänä vuonna jo pitkään työnhakijoiden apuna pyörineen tekoälybotin KRobotin lisäksi.

Jos teillä on herännyt tekoälyyn liittyen mieltä askarruttavia kysymyksiä, ota meihin yhteyttä.

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus