Ajankohtaista

Ajankohtaista26.10.2020

Vahvista organisaatiosi perehdytysosaamista

Järjestämme kaikille avoimen Onnistu hoitotyön perehdytyksessä -koulutuksen. Koulutus on kolmiosainen ja se järjestetään seuraavina ajankohtina.

  • torstai 12.11. klo 13.00-15.00
  • torstai 19.11, klo 13.00-15.00
  • torstai 26.11. klo 13.00 -15.00

Koulutuksen hinta 150€+alv/osallistuja tai voit pyytää meiltä tarjouksen saman organisaation suuremmalle osallistujamäärälle.

Kouluttajana toimiii Mari Valtanen, joka on aiemmin toiminut mm. perehdytysvastaavana ja esimiehenä Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Mari on myös ollut mukana Intro perehdytysohjelmiston materiaalien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ja jos sinulla on kysyttävää koulutuksen sisällöstä, voit laittaa meille viestiä.

Miksi perehdytysosaamiseen ja perehdyttämiseen kannattaa panostaa?

Tutkimusten mukaan perehdytys koetaan usein riittämättömäksi. Keskeisimmät haasteet liittyvät ajanpuutteeseen ja resurssipulaan. Vaikka perehdytystä voidaan tehostaa erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla, ei niiden avulla saada vuorokauteen lisää tunteja tai osastoille lisää hoitohenkilöstöä. Hoitotyön osaamisen siirtäminen kokeneelta hoitajalta kokemattomalle tapahtuu edelleenkin työvuorossa käytännön työtä ohjaamalla ja vastuu perehdyttämisestä jakaantuu usealle henkilölle. Onnistunut perehdytys edellyttää kaikilta perehdyttäjiltä paitsi hoitotyön syvällistä osaamista myös osaamista perehdyttää. Viime kädessä perehdyttämisessä on kysymys oppimisesta ja sen ohjaamisesta, eikä sitä opeteta sairaanhoitajakoulussa. Opettaminen ei myöskään ole sisäsyntyistä tai perehdyttäjän persoonaan liittyvä ominaisuus, perehdyttämään voi myös oppia.

Kehittämällä perehdyttämiskäytäntöjä, selkeyttämällä perehdytyksen roolitusta ja vastuunjakoa sekä lisäämällä perehdytyksen parissa työskentelevien henkilöiden perehdytysosaamista voidaan saavuttaa hyötyjä, jotka näkyvät työvoiman vaihtuvuuden pienentymisenä, potilasturvallisuuden parantumisena sekä työn laadukkuuden kautta tapahtuvana tuottavuuden ja tehokkuuden kasvuna.

Ilmoittaudu koulutukseen Kysy lisää

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus