Rekrytointijärjestelmä

Grade Solutions kumppanina Valtiohallinnon rekrytointikokonaisuuden uudistamishankkeessa

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) uudisti valtionhallinnon rekrytointikokonaisuuden. Grade Solutions toimii toteutuksen kumppanina SaaS-mallina tarjottavassa ratkaisussa. Palkeet tarjoaa valtionhallinnon eri virastoille ja laitoksille talous-, henkilöstö- ja ICT-palveluita. Lähivuosina valtionhallinnon keskeisenä haasteena ovat voimakas eläköityminen sekä digitaalisen teknologiamurroksen kautta syntyvä tarve rekrytoida uusia osaajia sekä parantaa valtion kilpailukykyä työnantajana.

Valtionhallinnon rekrytoinnin nykytilasta sekä rekrytoinnin tulevista tarpeista ja kehityksestä tehtiin selvitys vuoden 2019 aikana. Esille nousivat palvelualustan hankinnan lisäksi valtion työnantajakuvan uudistaminen, vahvistaminen sekä rekrytointipalvelujen kehittäminen ja laajentaminen.

Valtiohallinnon rekrytointikokonaisuuden uudistamishankkeen kokonaisuus on laaja, ja pitää sisällään Valtionhallinnon yhteisessä käytössä olevan rekrytoinnin palvelualustan hankinnan ja käyttöönoton toteutuksen, teknisen tuen, asiakaspalvelun ja raportoinnin ratkaisut. Rekrytointialustan lisäksi hankkeen osa-alueina on Valtiolle.fi sivuston julkaisualustan toteutus ja sivuston visuaalisen ilmeen ajantasaistamisen. Grade Solutions tuotti rekrytointikokonaisuuden uudistamishankkeen kaikki tekniset osa-alueet. Grade Solutionsin tuottama TalentRekry-rekrytointijärjestelmä toimii myös Kuntarekry- ja KirkkoRekry-rekrytointipalveluiden alustana.

”Tavoitteena oli saada valtionhallintoon yhteinen rekrytointijärjestelmä, jolla on mahdollisuus hoitaa valtion rekrytoinnit sekä uusittu valtiolle.fi-sivusto, joka mahdollistaa virastoille oman työnantajakuvansa esiin tuomisen. Valtionhallinnon organisaatiot ovat teknisesti samassa käyttöympäristössä, joka aiheuttaa järjestelmälle omat vaatimuksensa. Tärkeää oli myös, että hankittu rekrytointikokonaisuus on hakijoille helppokäyttöinen ja hakijat saavat tietoa valtiosta työnantajana ja tehtäviin hakeutuminen olisi helppoa. Haimme SaaS-mallina tarjottavaa ratkaisua, joka pitää sisällään teknisen alustan, käyttöönoton, tuen ja ylläpidon sekä jatkokehittämisen”, kertoo Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa rekrytointipäällikkönä toimiva Laura Pöllänen.

”Uuden järjestelmän käyttöönotto on aina iso ponnistus ja vaatii molemmilta osapuolilta uuden opettelua, kuuntelua ja joustoa yhteisen päämäärään saavuttamiseksi. Aikatauluissa pysyminen on tärkeää, koska järjestelmä on käytössä kaikilla valtion virastoilla ja monia ominaisuuksia odotetaan käyttöön. Meillä on ollut tuotantokäytön alusta asti yhteinen viikoittainen kokous, jossa avoimia asioita ja kysymyksiä on käyty läpi. Tämä on ollut hyvä tapa käynnistää jatkuvan palvelun yhteistyö”, hän jatkaa.

Uusi sivusto ja järjestelmä tulivat käyttöön 2.1.2024 ja samalla tuhannet valtion rekrytoijat ja esihenkilöt olivat uuden ääressä. ”Uusi hakusivusto ja hakijaportaali toivat meille paljon kysymyksiä työnhakijoilta. Ensimmäinen kuukausi oli hyvin vauhdikas, mutta nopeasti Palkeisiin tulevat kysymykset vähenivät. Uusia ominaisuuksia on tulossa useita loppuvuoden aikana ja niitä Palkeiden asiakkaat odottavat. Palveluntarjoajana Palkeille on tärkeää, että asiakkaille järjestelmät tuovat helpotusta työn tekemiseen ja ovat toimintavarmoja ja siksi on tärkeää, että toimittajan osalta sovitut versiopäivitykset sujuvat laadukkaasti ja sovituissa aikatauluissa pysytään”, Pöllänen summaa.

Lisätietoja:

Ville Jurkkala

Johtaja, Liiketoiminnan kehittäminen

Grade Solutions Oy

Ville.Jurkkala@grade.com