Blogit11.06.2023

Hyvä viestintä vaikuttaa positiivisesti sijaisten saatavuuteen

Sijaisten tietojen ajantasaisuus sekä hyvä kommunikaatiosuhde työnantajan ja sijaisen välillä helpottavat merkittävästi sijaisten rekrytointia. Usein keikkalaisia tarvitaan, kun kiire on kovin ja sijaiset pitäisi saada vuoroon mahdollisimman nopeasti. Kun sijaisrekisteri pidetään ajan tasalla, varmistetaan se, että työvuoroja tarjotaan niille henkilöille, jotka niihin myös pääsevät ja ovat halukkaita tulemaan. Sijaisten hallinta Kuntarekryssä helpottaa esimiehen työtä tietojen ylläpitämisen suhteen. Ylläpito on selkeää, kun sijaispankin ja sijaistarpeiden hallinta tapahtuu kahdessa eri osassa sijaisrekisteriä.

Lue myös: Miten tehokas sijaisten hallinta toimii

Pidä yhteyttä – sitouta sijaiset

Ota huomioon myös se, että keikkalaisten tilanteet vaihtelevat, välillä tiheästikin. Joskus he voivat tehdä aktiivisemmin keikkoja ja toisena aikana taas vähemmän. Joskus tämä saattaa myös vaikuttaa siihen, että heidän käytettävyyskalenterinsa eivät ole enää ajan tasalla tai että heidät siivotaan pois sijaispankista. Voit kuitenkin hyvän viestinnän avulla vaikuttaa siihen, että sijaiset pitävät käytettävyytensä ja muut tietonsa ajan tasalla, jolloin myös he itse tietävät miten toimia, jos heidän tilanteensa muuttuvat.

Hyvä viestintä on myös osa hyvää hakija- ja työntekijäkokemusta. Kun viestintä hoidetaan hyvin ja keikkalaisuuteen liittyvät asiat hoidetaan mallikkaasti, vaikuttaa he myös vahvasti työnantajamielikuvaan. Kun hommat teillä sujuvat hyvin, tekevät sijaiset mieluusti keikkoja samassa yksikössä myös jatkossa. Näin ollen sinun sijaispankkisi pysyy määrällisesti ja laadullisesti hyvänä.

Kuntarekryn viestipohjat helpottavat viestintää

Voit lähettää viestejä keikkalaisille suoraan Kuntarekry-järjestelmästä. Sen avulla avulla helpotat viestintää ja mahdollistat laadukkaan viestinnän myös kiireisissä tilanteissa. Yhteyden pitäminen sijaisiin toimii helposti yhdestä ja samasta paikkaa, kun kaikki muukin rekrytointeihin liittyvä viestintä. Voit myös luoda Kuntarekryyn omia viestipohjia, joiden avulla tiedät millaisen viestin kulloinkin, lähetät ja mille kohderyhmälle.

Viestipohjia voit muodostaa Kuntarekryn Hallinto-moduulissa kohdassa Viestipohjat. Siellä voit kirjoittaa valmiita viestejä, johon voit myös niin sanotusti tagittaa mukaan tietoja sijaisen hakemukselta, esimerkiksi henkilön etunimen. Se tuo mukavasti viestin lähemmäksi vastaanottajaa kuin pelkkä geneerinen ”Hei”. Käytössäsi olevat viestipohjat näet aina kun olet lähettämässä viestejä.

Viestinnän avulla siis ylläpidät sijaisrekisteriäsi, tiedät käytettävissä olevat henkilöt ja näin ollen varmistat, että keikkalaisten rekrytointi onnistuu tarvittaessa nopeastikin. Jos kaipaat apuja tai vinkkejä viestipohjien luontiin tai sijaisrekisterin käyttöön, laita meille viestiä ja me autamme.

Lopuksi vielä muistutus sijaisuuksien markkinoinnista

Kuten ollaan jo todettu, niin sijaisten rekrytointi on sitä nopeampaa ja tehokkaampaa, mitä enemmän sinulla on sijaisia käytettävissäsi. Kun markkinoit aktiivisesti sijaisuuksia, saat myös uusia henkilöitä sijaispankkiisi. Yksi hyvä keino on pitää yllä avointa keikkatyöilmoitusta Kuntarekryssä ja muistaa myös nostaa sitä esiin eri kanavissa. Nostaminen on tärkeää siksi, että myös ne ihmiset jotka eivät hoksaa käydä etsimässä keikkatöitä Kuntarekrystä, voivat löytää hakuilmoituksesi.

Sijaisuuksien markkinoinnissa on myös hyvä muistaa viestiä tarkkaan, miten hakemuksen jättäneen henkilön hyväksyminen sijaiseksi etenee. Käytännöt vaihtelevat organisaatioittain, joten hakijalle voi esimerkiksi tulla yllätyksenä, että hänen tulisikin olla itse yhteydessä työnantajaan ja esimerkiksi itse varata haastatteluaika.

Hyvällä viestinnällä voit pelastaa monta kiireistä aamua!

Lue myös: Loista organisaationa, rekrytoi sijaisia helpommin

Tutustu Kuntarekryn sijaisten hallintaanOta yhteyttä