Blogit25.10.2022

Hyvinvointialue ja Kuntarekry – mitä vuodenvaihde tuo tullessaan?

Hyvinvointialueuudistus on itsessään merkittävä mullistus Suomessa, niin luonnollisesti joitain asioita on hyvä ottaa huomioon myös rekrytoinnin ja Kuntarekryn käytön näkökulmasta. Soteala on ollut Suomen merkittävimpiä työllistäjiä, ja näkynyt vahvasti Kuntarekryssä jo pitkään, joten myös jatkossa nämä työpaikat ja sotealan tarpeet rekrytoinneille tulevat olemaan Kuntarekryssä hyvin huomioituna ja edustettuna. Useille rekrytoijille Kuntarekry on jo tuttu järjestelmä, mutta muutamia asioita on hyvä ottaa huomioon, kun uudistus päivä päivältä lähestyy.

Ensinnäkin on tärkeä tiedostaa se, että Kuntarekry tulee toimimaan sitä tällä hetkellä käyttävillä hyvinvointialueilla katkeamatta, eivätkä mitkään muutokset ole ns. välttämättömiä teknisen toiminnan näkökulmasta. Mitään toimintoja rekrytointijärjestelmän puolella ei ajeta alas, vaan järjestelmä toimii vaikka uudet organisaatiot käynnistävätkin toimintansa. Useat hyvinvointialueet ovatkin jo tämän vuoden aikana aloittaneet Kuntarekryn käytön ja sopineet myös jatkosta. Voitte siis edelleen huoletta jatkaa järjestelmän käyttöä, vaikka ette olisi vuodenvaihteessa ehtineet tehdä kaikkia hallinnollisia muutoksia esimerkiksi Kuntarekryssä olevaan organisaatiokaavioonne.

Näkyvyyttä ja erottautumista hyvinvointialueille

Hyvinvointialueiden työpaikkailmoitukset löytyvät jatkossakin Kuntarekry.fi -sivustolta, mutta ne saavat uutta ilmettä erottuakseen muun tyyppisten organisaatioiden ilmoituksista. Työpaikkailmoitukselta löytyy edelleen samat työnhakijalle tärkeät tiedot kuin aiemminkin, mutta esimerkiksi työpaikkailmoituksen kuva tulee olemaan suuremmassa roolissa ilmoituksella, ja sitä kautta pystytte hyvin tuomaan uuden organisaationne visuaalista ilmettä esiin.

Työnantajan urasivut ovat myös jatkossa käytössä hyvinvointialueilla. Pääsette itse muokkaamaan sivustojen sisällöt oman työnantajabrändinne mukaiseksi. Kannattaakin jo hyvissä ajoin käydä varmistamassa, että sieltä löytyy hakijoita kiinnostavaa sisältöä. Kyseessä on kuitenkin uusi organisaatio, jonka työnantajamielikuvan rakentamiseen tulee panostaa alusta lähtien luomalla tietoisuutta työnantajasta ja tämän työpaikoista.

Kolmas uudistus on hyvinvointialueiden oma etusivu, joka kokoaa yhteen kaikkien hyvinvointialueiden työpaikat sekä hyvinvointialueiden urasivut. Nämä löytyvät jatkossa Kuntarekry-palvelun uudesta hyvinvointialueille suunnatusta osoitteesta: www.hyvinvointialuerekry.fi

Sijaispankki ja uudet rekrytoinnit

Tällä hetkellä Kuntarekryn kautta on tehty hyvinvointialueiden toimesta lähinnä johtajien ja valmisteluajan henkilöstön rekrytointeja. Ennen kuin hyvinvointialueen työt oikeasti alkavat, voi olla haastavaa suunnitella työtilannetta ja tarvittavia rekrytointeja kovin pitkälle. Luonnollisesti mm. kunnista, sairaanhoitopiireistä, kuntayhtymistä ja pelastuslaitoksilta siirtyvät työntekijät luovat organisaation rungon, mutta tämä voi aiheuttaa myös haasteita alussa. Yksi mahdollisuus tähän on heti alkuun suunnitella hyvät prosessit akuuttien sijaisuuksien hoitamiseen, luoda siihen tarvittava rekrytointi Kuntarekryyn ja kasata laaja sijaispankki, jota hyödyntää arjen eri tilanteissa.

Myös sairaanhoitopiireissä ja kunnissa sotealan keikkoja tehneet sijaiset kannattaa heti alussa informoida siitä, että jatkossa toivotte heidän tekevän keikkoja hyvinvointialueiden tehtävissä. Nykyisten sijaisten tietoja saatte helposti siirrettyä hyvinvointialueille ja meidän asiantuntijamme auttavat teitä tarpeidenne mukaan toteuttamaan muutokset nopeasti ja tehokkaasti.

Jos kaipaatte apuja Kuntarekryn käytössä, toivotte vinkkejä hyvinvointialueiden rekrytointiprosesseihin tai arjen käytänteisiin, autamme mielellämme!

OTA YHTEYTTÄ