Referenssit26.02.2020

Iisalmen kaupunki - Videorekrytointi säästää aikaa ja tehostaa hakijoiden seulontaa

videorekrytointi iisalmi

Iisalmen kaupunki on käyttänyt Kuntarekryä jo vuodesta 2011. Iisalmessa rekrytointia halutaan kehittää jatkuvasti ja kaupunki myös mahdollistaa erilaisten kokeilujen ja kehittämistehtävien läpiviennin. Tänä keväänä Kuntarekryn käyttöä laajennettiin myös videorekrytointikokeilulla. Videorekrytointia on käytetty etenkin sivistys- ja hyvinvointitoimialan rekrytoinneissa. Iisalmen kaupungin henkilöstöassistentti Sanna Kouvalainen kertoo, että videorekrytointi kokeilut ovat olleet onnistuneita ja käyttöä aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa.

-Otimme keväällä videorekrytoinnin kokeilupaketin. Tulokset olivat hyviä ja päätimme jatkaa käyttöä myös kokeilupaketin loppumisen jälkeen. Videohaastatteluita on hyödynnetty etenkin opettajien rekrytoinneissa keväällä ja jatkossa niitä on tarkoitus laajentaa myös muille toimialoille, kertoo Sanna.

Miten olette käyttäneet videohaastatteluita?

Videorekrytoinnin käytössä henkilöstöhallinnon ja rekrytoivien esimiesten yhteistyö on helpottanut kokeilujen aloittamista ja haastatteluiden läpivientiä. Yhteistyön avulla useammat esimiehet ovat uskaltautuneet kokeilemaan videohaastatteluita.

-Minä saan esimiehiltä kysymykset valmiina ja lähetän kysymykset haastateltaville ja esimiehet saavat itse katsoa vastaukset läpi oman aikataulunsa mukaan. Yhteistyön avulla kokeileminen on tehty esimiehille helpoksi ja he ovatkin lähteneet kokeilemaan rohkeasti, kertoo Sanna.

-Videorekrytoinnin käyttäminen osana Kuntarekryä on ollut helppoa ja kun työkalu löytyy samasta järjestelmästä, on käytön aloittaminen paljon helpompaa. Haastattelukysymysten laadinta on vaivatonta ja haastattelukutsujen lähettäminen erittäin helppoa ja nopeaa. Valmiiden haastattelukutsupohjien muokkaaminen rekrytointiin sopivaksi riittää ja kysymykset voi lähettää eteenpäin hakijalle, toteaa Sanna.

Miten videorekrytointi on auttanut rekrytoinnin kehityksessä?

Videorekrytointi on tuonut apuja etenkin ajansäästössä. Lisäksi se on mahdollistanut laajemman hakijakunnan kutsumisen haastatteluun kuin livehaastattelut. Myös työnhakijat ovat ottaneet videohaastattelut hyvin vastaan.

-Videohaastattelut toimivat hyvin etenkin rekrytointiprosessin alkuvaiheessa. Videohaastatteluun voidaan kutsua enemmän hakijoita, jolloin hakija ei ole ainoastaan hakemuksen varassa. Videohaastattelut säästävät myös esimiesten aikaa, kun he voivat katsoa videot läpi oman aikataulunsa mukaan. Ne helpottavat myös hakijoiden seulontaa ja videoiden avulla on helpompi päättää, ketkä pääsevät jatkoon rekrytointiprosessissa kuin pelkän hakemuksen perusteella. Videot eivät kuitenkaan poista työhakemuksen lähettämisen tarvetta, eivätkä ne kykene korvaamaan kasvokkain tapahtuvaa haastattelua rekrytoinnin loppuvaiheessa, kertoo Sanna.

-Videohaastattelut auttavat avaamaan hakijan kokonaiskuvaa työhakemuksen kanssa. Näin ollen alkuarviointi ja hakijoiden alkukarsinta on helpompi tehdä. Ihmisen persoonasta saa paremman käsityksen kuin ainoastaan hakemuksen perusteella. Esimerkiksi opettajien rekrytoinnissa videot tuovat hyvin esille työssä tarvittavia piirteitä, jatkaa Sanna.

-Myös työnhakijoilta on tullut positiivinen vastaanotto videohaastatteluihin. Yleisesti ottaen lähes kaikki hakijat myös vastaavat videokysymyksiin, eivätkä jätä rekrytointiprosessia kesken niiden takia. Negatiivisia kommentteja ei ole kantautunut ainakaan minun korviini, toteaa Sanna.

Videorekrytoinnin käyttö tulevaisuudessa

Videorekrytointi kokeilupaketti sai jatkoa syksyllä. Käyttöä on tarkoitus jatkaa aktiivisesti ja laajentaa myös muille toimialoille. Videohaastattelut tuovat apuja etenkin silloin kuin hakijoita tiettyyn paikkaan on paljon.

-Videot ovat loistava apuväline etenkin, kun hakijoita on paljon. Jos hakijamäärät ovat pienempiä, ei videoiden hyöty ole niin suuri, toteaa Sanna.

-Jatkossa käyttöä on tarkoitus laajentaa ja monet esimiehet ovatkin olleet innokkaita kokeilemaan työkalua. Käyttö laajentuu esimiesten kokeilujen ja niiden myötä saadun innostuksen kautta. Monet esimiehet ovat itse ilmaisseet kiinnostuksen videoiden kokeilemiseen ja hyvien kokemusten kautta sana on myös levinnyt laajemmalle käyttäjäkunnalle, Sanna jatkaa.

-Kuntaorganisaatioille, jotka pohtivat videoiden käyttöönottoa, haluan sanoa, että kannattaa ehdottomasti kokeilla. Sen avulla selviää, toimivatko videohaastattelut osana omaa rekrytointiprosessia. Kun videotyökalu löytyy suoraan Kuntarekrystä, sopii se hyvin osaksi koko rekrytointiprosessia. Ainakin meillä Iisalmessa kokeilun avulla saatiin todennettua, että videot toimivat ja niistä on ollut iso apu rekrytointien läpiviennissä. Rohkeasti vain kokeilemaan, lopettaa Sanna.

Haluatko kokeilla videorekrytointia osana Kuntarekryä? Ota yhteyttä!