Blogit09.08.2023

Katsaus Kymenlaakson hyvinvointialueen työnantajamielikuvatyöhön

Työnantajamielikuvatyö Kymenlaakson hyvinvointialueella käynnistyi maaliskuussa 2023. Kokosimme yhteen työryhmän ja saimme hyvin moniammatillisen tiimin miettimään, miten kehittää mielikuvaamme työnantajamarkkinoinnilla.

Kuten edellisessä blogissa kerroin, meillä oli aika hyvä käsitys siitä, millainen imago Kymenlaakson hyvinvointialueella työnantajana on. Ymmärryksemme työntekijämarkkinatilanteesta oli yhtenäinen, mutta silti työskentely eri toimialojen edustajien kanssa on avannut maineemme haasteita ja myös tuonut esiin monia kehityskulmia. Olemme myös mitanneet kuukausittain hakijakokemusta sekä kvartaaleittain henkilöstökokemusta, jotta ymmärtäisimme paremmin mitä meistä työnantajana ajatellaan.

Kevään tavoitteena oli luoda työryhmälle yhteinen käsitys siitä, miten meidän arvomme ja strategiamme kohtaavat olemassa olevan henkilöstökokemuksen kanssa ja sitä kautta pohtia markkinoinnin ja työnantajaviestinnän näkökulmia. Työryhmän työskentelystä nousi nopeasti esiin muutostarpeet rekrytointi-ilmoituksissa ja olemme Kuntarekryn kanssa yhdessä tuotetuissa kampanjoissa hyödyntäneetkin muun muassa työpaikkasuosittelijoita yksiköiden omasta henkilökunnasta. Tärkeänä koettiin myös henkilökunnan oma ääni työpaikkailmoitusten laadinnassa.

Vaikka keskustelussa on usein noussut esiin organisaation kehittämiskohteita, olemme yhdessä löytäneet myös meidän hyvinvointialueemme jo olemassa olevia vetovoimatekijöitä. Niitä ovat muun muassa:

  1. Yksityistä sektoria paremmat mahdollisuudet tehdä terveyttä edistävää työtä ilman tulostavoitetta.
  2. Yksityistä sektoria paremmat mitoitukset asumisenpalveluissa, sekä mahdollisuus keskittyä omaa ammattitaitoa vastaavaan työhön.
  3. Hyvinvointialueen työtä valvotaan tarkasti, jolloin tietyt prosessit ovat suoraviivaisia ja koulutusvaatimukset työhön tullessa on kelpoisuusehdoissa tarkoin määritelty.
  4. Etenkin meidän hyvinvointialueemme on saanut lääkäreiden osalta paljon hyvää palautetta seniorituesta opiskelu- ja erikoistumisvaiheessa.
  5. Palkkaus on hyvinvointialueellamme yleiseen tasoon verrattuna hyvä.

Työnantajamielikuvatyöryhmän asiantuntijoita kiipeämässä Kouvolan hyppyrimäen portaita osana Sairaalanmäki24h- tapahtumaa.

Työryhmätyöskentelyn edetessä on vahvasti kirkastunut ajatus siitä, ettei koko organisaation kattavalla työskentelymallilla voida palvella kaikkia toimialoja, joita hyvinvointialueeltamme löytyy. Päätimme, että syksyllä jatkamme työskentelyä tiiviimmin toimialoittain, sillä eri aloilla tarpeet työnantajamielikuvatyöskentelyyn ovat erilaisia. Jokaisen tiimin kanssa tullemme laatimaan kvartaalitavoitteet, tavoitteita tukeva markkinoinnin ja sisällöntuotannon suunnitelma, sekä tarkistamme olemassa olevan sisällön, kuten verkkosivujen ajantasaisuuden. Työskentelyämme tulee myös jäntevöittämään tuottavuusohjelma, jonka yhtenä osaprojektina työnantajamielikuvatyö on.

On selvää, että työnantajamielikuvatyöllä ei ratkaista organisaation kaikkia vetovoimahaasteita, vaan kokonaisuutta on tarkasteltava suuremmassa mittakaavassa. Jotta voimme tehdä merkittävää ja tuloksellista työnantajamielikuvatyötä on meidän tehtävä henkilöstön kehittämisen, viestinnän, ja HR:n tiimien kanssa yhdessä saumatonta yhteistyötä edelleen osallistaen koko henkilöstöämme mukaan.

Jos summaisin kuluneen EB- kvartaalin muutamaan pääkohtaan, olisivat ne varmaankin seuraavanlaisia:

  1. Ymmärrä kohderyhmäsi, työnantajamielikuvatyö ei ole henkilöstön kehittämistä. Työnantajamielikuvatyötä ei kuitenkaan voi ilman jatkuvaa henkilöstön kuuntelemista tehdä, joten näiden kahden, sekä jatkuvan sisäisen viestinnän tulee olla linjassa.
  2. Työryhmää kootessa on tärkeää saada mukaan erityisesti ne toiminnot, joissa on suurin pula työntekijöistä. Usein näistä toiminnoista resurssin irrottaminen on haastavinta, mutta kaikista tarpeellisinta.
  3. Ole valmis muuttamaan suuntaa. Kun työryhmän työskentely etenee, voi olla, että se juuri sinun hieno ajatuksesi ei ehkä olekaan niin tehokas kuin saatat ajatella. Mukautuva ja ketterä työskentely tuottaa hedelmää!
  4. Kestä prosessin hitaus. Sotepe-alalla EB- työ on vielä aivan untuvikkovaiheessa ja suuria laivoja ei käännetä hetkessä, joten se hedelmä mitä haluat tuottaa saattaa antaa odottaa hetken itseään. Kuitenkaan mikään työ työnantajamielikuvan eteen ei ole turhaa työtä ja vielä hitaampaa on työ mitä ei vielä ole edes aloitettu.

Lempeitä syystuulia ja puhtia syksyn vetovoimatyöhön

-Emma

Kymenlaakson hyvinvointialueen työnantajamielikuvatyötä voit seurata instagramissa: kymenhva_rekry

Kirjoittaja Emma Suortti työskentelee rekrytointiasiantuntijana Kymenlaakson hyvinvointialueella. Pääsemme seuraamaan Kymenlaakson hyvinvointialueen työnantajabrändityötä Emman blogien kautta, joita julkaistaan tällä sivustolla 2023-2024.

Haluatko kuulla lisää rekrymarkkinoinnin eri vaihtoehdoista? Ota yhtetyttä niin kerromme lisää tai käy tutustumassa rekrymarkkinoinnin palveluihin.