Tiedotteet09.03.2020

Kuntarekry-järjestelmään tulossa uudistuksia

sijaisrekrytointi käyttöliittymäuudistus

Kuntarekryn kymmenvuotisjuhlavuosi 2020 pitää sisällään jälleen paljon uudistuksia ja uusia toiminnallisuuksia. Kevään aikana kehityksen alla ovat anonyymin rekrytoinnin toiminnallisuudet sekä sijaisrekisterin käyttöliittymäuudistus. Syyskaudella panostetaan rekrytoinnin luonnin ja julkaisun sekä hakemusten käsittelyn kehittämiseen. Tämän kaiken lisäksi Kuntarekryyn päivitetään pienempiä ominaisuuksia ja parannuksia lähes joka kuukausi.

Anonyymi rekrytointi

Anonyymi rekrytointi on ollut paljon pinnalla kunta-alan rekrytoinnissa ja erittäin toivottu toiminnallisuus Kuntarekryyn. Anonyymin rekrytoinnin kehittämisen osalta työ on aloitettu ja hyvässä vauhdissa. Anonyymin rekryn kehitystyö tulee olemaan järjestelmässä käytettävissä alkukesästä. Anonyymissä rekrytoinnissa hakijan yksilöiviä ”anonyymejä tietoja” ei näytetä hakemusten käsittelijälle ennen kuin rekrytointiprosessi on siinä vaiheessa, että hakemuksia voidaan jälleen käsitellä normaaliin tapaan. Anonyymin rekrytoinnin ominaisuuksia ja mahdollisuuksia esitellään tarkemmin kevään aikana erikseen.

Sijaisrekisterin käyttöliittymäuudistus

Sijaisrekisteri tulee kokemaan käyttöliittymäuudistuksen vuoden 2020 aikana. Uudistettu versio tulee olemaan asiakkaiden käytössä alkusyksyn aikana. Uudistettu käyttöliittymä on hyvin lähellä uudistetun rekrytointimodulin ulkoasua. Uudistuksen aikana sijaisrekisterin toiminnallisuuksia myös uudistetaan asiakkaiden toivomaan suuntaan: tavoitteena entistä helpompi sijaispankissa olevien sijaisten käsittely sekä tehokkaampi sijaistarpeiden hallinta.

Rakenteellisena muutoksena sijaisrekisterin uudistamisessa tulee sijaisrekisterin jakaminen kahteen osaan: sijaispankkiin ja sijaistarpeiden hallintaan. Sijaispankin puolella huolehditaan, että sijaispankissa on riittävästi sopivia sijaisia erilaisiin tehtäviin ja heidän tiedot ovat ajan tasalla ja pankissa olevat hakijat ovat aktiivisia. Sijaistarpeiden hallinnan puolella haetaan sijaisia käsillä olevaan sijaistarpeisiin ja huolehditaan, että sijaistarpeet täytetään mahdollisimman tehokkaasti ja ajallaan.

Rekrytointimodulin kehittäminen

Vuodet 2019 ja 2020 ovat Kuntarekry-järjestelmässä olleet teknologiamuutoksen aikaa. Rekrytointimoduuli uudistettiin 2019 ja sijaisrekisteri on työn alla nyt 2020 kevään aikana. Nämä uudistukset takaavat sitä, että edelliset 10 vuotta yli 99 %:n toimintavarmuudella miltei 400:ssä organisaatiossa käytössä oleva Kuntarekry järjestelmänä voi hyvin vielä tulevaisuudessakin ja sen jatkokehittäminen ja uudistaminen on tulevaisuudessa entistä tehokkaampaa. Teknologinen uudistaminen ei myöskään lopu tähän vaan vuoden 2021 aikana uudistukset saatetaan loppuun siten, että loputkin Kuntarekryssä käytössä olevat moduulit ja näkymät uudistuvat.

Teknologinen uudistaminen on luonnollisesti vienyt merkittävän määrän kehitysresursseja ja syksyllä 2020 otetaankin hengähdystauko teknologisesta uudistamisesta ja keskitytään kehittämään rekrytointimoduulia käyttäjiltä saadun palautteen ja kehitysideoiden perusteella.

Lokakuusta 2019 saakka käytössä olleesta uudistetusta rekrytointiosiosta on saatu enimmäkseen pelkästään positiivista palautetta, mutta tämän lisäksi on saatu myös paljon uudenlaisia kehitysideoita, mikä on tällaisen ison uudistuksen jälkeen hyvin luonnollista. Rekrytointien luontiin ja julkaisuun liittyen kehitysideat ovat enimmäkseen vähän pienempiä ja yksityiskohtaisempia nykytoiminnallisuuksien parantamisia, kun puolestaan hakemusten käsittelyn osa-alueella palaute liittyy hieman isommin hakemusten käsittelyn prosessin tehostamiseen. Kevään 2020 aikana tämä palaute otetaan kokonaisuutena tarkastelun alle ja syksyn 2020 aikana suoritaan ”isompi” kehityskierros rekrytointiosion toiminnallisuuksiin.

Versiopäivityksiä jatkossa tiheämpään tahtiin

Vaikka tällä hetkellä eniten kehitysresursseja kohdistetaankin sijaisrekisterin käyttöliittymäuudistukseen, teemme tämän rinnalla Kuntarekry-järjestelmään myös pienempiä uusia ominaisuuksia sekä suorituskykyä ja käytettävyyttä parantavia uudistuksia, joita päivitetään järjestelmään lähes joka kuukausi. Pienemmät ominaisuudet ovat usein ajankohtaisia kehitysideoita, joita saamme palvelutiimin ja tukipalveluiden kautta teiltä käyttäjiltä.

Teiltä saatu palaute onkin ensiarvoisen tärkeää kehitystyössämme, joten jatkakaa ahkeraa palautteen antamista, jotta pystymme paremmin ohjaamaan järjestelmän kehittymistä oikeaan suuntaan.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä tai ajatuksia, ole yhteydessä meihin.

Ota yhteyttä