Rekrytointi06.02.2024

Kuntarekryn vuosi 2023 – katsaus rekrytointien lukuihin

Vuoden vaihtuessa uuteen, on sopiva hetki tarkastella Kuntarekryn vuoden 2023 lukuja. Nämä kertovat julkisen sektorin osaaja- ja työpaikkatilanteesta ja muutoksista.

Hakemusten määrä kasvoi selvästi

Kuntarekryssä julkaistiin vuoden 2023 aikana yhteensä lähes 100 000 avointa työpaikkaa. Lukemat ovat hieman alle edellisvuoden lukujen. Laskua oli noin 3,5 %. Hakemuksia näihin tehtäviin jätettiin puolestaan edellisvuotta enemmän, yhteensä 590 877 kappaletta. Kasvua oli lähes 20 %. Avoimia työpaikkoja on ollut jatkuvasti auki yli 3000, enimmillään jopa yli 7000.

Kesätyörekrytointeja tehtiin järjestelmään 1613 kappaletta, joissa avoimena oli yhteensä 12 635 kesätyöpaikkaa. Näihin saapui kaiken kaikkiaan 48 514 hakemusta. Avointen kesätyöpaikkojen määrässä oli hieman laskua verrattuna vuoteen 2022, jolloin kesätyöpaikkoja oli auki yhteensä 14 512 kappaletta.

Kuntarekry tarjoaa mahdollisuuden myös sijaisten hakemiseen ja lyhytaikaisten sijaisuuksien hallintaan. Keikkatyöhakemusten määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta. Sijaisrekisterin kautta työnantajat tekivät sijaishakuja yhteensä 211 370 kappaletta. Täytettyjä sijaisuuksia kertyi 129 332 kappaletta vuonna 2023 ja nämä sisälsivät 691 102 työvuoroa. Sijaisuuksia tarjotaan Kuntarekryn kautta viikoittain yli 4 000 kappaletta.

Vuonna 2023 kuntarekry.fi -sivustolla oli vierailuja yli 16 miljoonaa, mikä on noin 3 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Myös yksittäisten kävijöiden määrä on ollut reilussa kasvussa. Hakijaprofiileja Kuntarekryssä on tällä hetkellä lähes 600 000, noin 50 000 enemmän kuin edellisvuonna.

Ahkerimmin rekrytoivat työnantajat

Hyvinvointialueet näkyvät uusina julkisen sektorin organisaatioina tilastoissa. Isoina organisaatioina hyvinvointialueet rekrytoivat myös aktiivisesti. Eniten hyvinvointialueista rekrytoi Kuntarekryn tilastojen valossa Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Pirkanmaan hyvinvointialue. Puolestaan kaupungeista vuonna 2023 eniten rekrytoi Espoon kaupunki, Oulun kaupunki, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki ja Lahden kaupunki.

Hyvinvointialueet:

 1. Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 2. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
 3. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
 4. Pohjois-Savon hyvinvointialue
 5. Pirkanmaan hyvinvointialue

Kaupungit:

 1. Espoon kaupunki
 2. Oulun kaupunki
 3. Turun kaupunki
 4. Tampereen kaupunki
 5. Lahden kaupunki

Rekrytointi toimialoittain

Rekrytointien määrä oli laskussa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla sekä teknisellä alalla verrattuna vuoteen 2022. Terveydenhuoltoalan hakemusten määrissä oli laskua 2,5 %, mutta puolestaan sosiaalialan hakemuksissa nousua lähes 5 %. Hakemuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla oli keskimäärin 3,2 kappaletta per työpaikka. Teknisen alan hakemusten määrissä oli 36 % nousua edelliseen vuoteen nähden.

Opetus- ja kulttuurialan rekrytoinneissa oli maltillista kasvua. Työpaikkoja oli avoinna kaiken kaikkiaan 28 417 kappaletta. Kasvua oli reilu 3 % edellisvuoteen verrattuna. Hakemusten määrä oli 197 072 kappaletta, joka oli 16 % enemmän, kuin vuonna 2022.

Hallinto- ja toimistotyön puolella työpaikkoja oli avoinna 6350 kappaletta. Alan tehtävät vaihtelevat johtotason tehtävistä erilaisiin projektityöntekijöihin sekä viestinnän ja HR-puolen tehtäviin. Nousua työpaikkojen määrissä oli hieman yli 2 %. Perinteisesti hallinto- ja toimistotyön tehtäviin on ollut suurin määrä hakijoita, niin myös vuonna 2023. Hakemusten määrissä oli nousua lähes 50 % verrattuna vuoteen 2022. Hakemuksia per tehtävä oli 16 kappaletta, eli yli viisinkertainen määrä verrattuna terveydenhuoltoalan hakemusten määrään.

Hakemusten määrä laskenut suhteessa avoimiin työpaikkoihin

Tarkasteltaessa työpaikkojen ja hakemusten määriä vuosien 2016–2023 aikana on hakemusten määrä laskenut joka vuosi suhteessa työpaikkojen määrään. Vuonna 2016 hakemuksia oli keskimäärin 12 per avoin työpaikka. Vuonna 2023 hakemusten määrä oli laskenut kuuteen per avoin työpaikka. Luvut heijastelevat julkisen sektorin osaajapulan tilaa. Erityisiä haasteita on viime vuosien aikana ollut erityisesti sosiaali- ja terveydenalan työpaikoissa sekä varhaiskasvatuksen puolella.

Suosituimmat työpaikkailmoitukset

Kuntarekryn vuoden 2023 katsotuimpia työpaikkailmoituksia olivat Kokkolan kaupunginjohtajan rekrytointi sekä Taipalsaaren hallintojohtajan rekrytointi. Kaupunginjohtajan ilmoitus keräsi reilut 25 000 katselukertaa ja hallintojohtajan ilmoitus puolestaan reilut 8 500 katselua. Näiden lisäksi suosittujen työpaikkailmoitusten joukkoon nousi Turun kaupungin ohjaajan työpaikka, Oulun kaupungin hankejohtajan rekrytointi sekä Kuopion kaupungin osallisuuskoordinaattorin työpaikka.

Onnistunut rekrytointimarkkinointi vaikuttaa positiivisesti työpaikkailmoitusten katselukertoihin. Hyvin markkinoitu työpaikkailmoitus kerää yleensä runsaasti katselukertoja ja herättää potentiaalisten hakijoiden kiinnostuksen. Erityisesti passiiviset työnhakijat saadaan heräteltyä kohdistetun digitaalisen rekrymarkkinoinnin avulla, jota toteutetaan myös Kuntarekryn toimesta.

Suosituimmat työnantajat

Tarkastelimme myös, kenen työnantajasivulla on vierailtu vuoden aikana eniten. Viittä suosituinta työnantajaa yhdistää se, että heillä kaikilla on käytössä Kuntarekryn tarjoama urasivu, joka on tavallista työnantajasivua kattavampi versio. Urasivulle on mahdollista tuoda useita tekstipalstoja, kuvia, videoita ja linkityksiä niin, että sivusto tukee myös organisaation omaa brändiä ja työnantajakuvaa. Sivustolle voidaan myös ohjata liikennettä esimerkiksi erilaisten markkinointikampanjoiden avulla.

Vuoden 2023 suosituin työnantajasivu oli Pirkanmaan hyvinvointialueen. Heidän työnantajasivullaan oli reilut 120 000 katselukertaa. Toiseksi suosituin työnantajasivu oli Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella, jonka sivu keräsi reilut 65 000 katselukertaa vuoden aikana. Kolmanneksi suosituin oli Turun kaupungin työnantajasivu. Neljännellä sijalle nousi Nurmijärven kunta ja viidentenä Etelä-Savon hyvinvointialue. Turun kaupunki ja Nurmijärven kunta sijoittuivat myös edellisvuonna top 5. ryhmään tässä kategoriassa. Hyvinvointialueet ovat nousseet myös tässä kategoriassa listan kärkeen.

Top 5 suosituimmat työnantajat

 1. Pirkanmaan hyvinvointialue
 2. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
 3. Turun kaupunki
 4. Nurmijärven kunta
 5. Etelä-Savon hyvinvointialue

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan, mikä oli teidän organisaationne sijoitus suosituimpien työnantajasivujen rankingissa, miten nostaa tätä sijoitusta, tai jos haluat tietää oman organisaatiosi kävijämääriä, ole meihin yhteydessä.

.

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus