Ajankohtaista04.11.2020

Kuntarekrys webbinarier på svenska 2021

Kuntarekrys webbinarier på svenska 2021.

Vår utbildare är Service expert Merja Loukkola.

Våra webbinarier har alltid varit mycket populära. Om du vill delta i webbinarier på finska, hittar du instruktioner här

Priset för hela svenska webbinarieserien är 200 €+ alv/organisation för hela året och för det priset kan så många deltagare som möjligt i organisationen delta i webbinariet.

Det här är ett lätt och förmånligt sätt att lära sig mer om Kuntarekry och passar utmärkt om ni t ex önskar repetera innehållet i och användningen av Kuntarekry.

Beställ webbinarier här

20.1.2021 kl. 13-14 Hela rekryteringsprocessen i Kuntarekry (vi går igenom hela rekryteringsprocessen i Kuntarekry)

 • Att skapa en rekrytering
 • Förlängning av ansökningstiden
 • Radera en publicerad annons
 • Hur ser annonsen ut)

24.2.2021 kl. 13-14 Hanteringen av ansökningar

 • Sökandesammandrag
 • Sökandekommunikationen (t ex tackbrev och intervjukallelse till sökanden, beslut till sökanden)

24.3.2021 kl. 13-14 Vikarieregistret

 • Användningen av vikarieregistret vid kortvariga vikariat
 • SMS-funktionen (rekrymobil)
 • Öppna vikarieansökningar

28.4.2021 kl. 13-14 Använda meddelande- och utskriftsmallar

 • Vilken är meddelandemall
 • Vilken är dokumentmall
 • Hur skapar man meddelande -och dokumentmallar

2.6.2021 kl. 13-14 Bara för administratörer: Hantering av organisationsträdet och användarnamnen

 • Användarrättsnivåer
 • Modifiering av organisationsträdet, till exempel i samband med organisatorisk omstrukturering

11.6.2021 kl. 13-14 Bara för administratörer: Hantering av Kuntarekry systemets inställningar

 • Fälten som visas på olika flikar
 • Ansökningsblankettens frågor
 • Spara instruktioner
 • Vikarieregistrets meddelandeinställningar

29.9.2021 kl. 13-14 Tips för rekrytering av sommarjobb

 • Ansökningsblankett
 • Behandling av ansökningar
 • Kommunikation

13.10.2021 kl. 13-14 Vikarieregistrets statistiska rapporter och deras användning

 • För vilket intervall fokuserar vikariaten
 • Hur snabbt får ni vikariat
 • Hur många vikariatkandidater har ni i Kuntarerky
 • Hur man planerar aktiviteter med hjälp av statistiska rapporter

24.11.2021 kl. 13-14Basrekryteringens statistiska rapporter och deras användning

 • För vilka sektorer rekryterar ni
 • Hur snabbt sköts rekryteringsprocessen
 • Sökandes demografiska information

Vill du veta mer?

Kontakta Merja Loukkola, merja.loukkola@fcg.fi, 050 485 4572 eller Maria Wendell, maria.wendell@fcg.fi, 050 520 3761

Beställ webbinarier här