Ajankohtaista09.06.2020

Höstens Kuntarekrys webbinarier på svenska

Under våren har vi haft 4 Kuntarekry-webbinarier på svenska. De har varit väl mottagna och vi håller webbinarier också under hösten. Vår utbildare är Service expert Merja Loukkola. Våra webbinarier har alltid varit mycket populära. Om din organisation ännu inte har beställt webbinarier på finska, hittar du instruktioner här. Priset för höstens webbinarier på finska är också 150 € (+ merv.skatt) för organisationer som ännu inte har beställt dem.

Priset för hela webbinarieserien på svenska är 150 € (+ merv.skatt)/organisation för hösten och för det priset kan så många deltagare som möjligt i organisationen delta i webbinariet. Det finns alltså ingen begränsning för hur många som deltar!

20.8.2020 kl 9-10 Bara för administratörer: Hantering av organisationsträdet och användarnamnen.

 • Användarrättsnivåer
 • Modifiering av organisationsträdet, till exempel i samband med organisatorisk omstrukturering

27.8.2020 kl 9-10 Användning av meddelande- och utskriftsmallar

 • Vad är meddelandemall
 • Vad är dokumentmall
 • Hur skapar man meddelande -och dokumentmallar

10.9.2020 kl 9-10.30 Rekryteringsmarknadsföring

 • Så här utnyttjar du Kuntarekrys funktioner också ur rekryteringsmarknadsföring
 • Kuntarekry systemets funktioner
 • Kuntarekry.fi -sidornas funktioner
 • Användning av öppna ansökningar

24.9.2020 kl 9-10 Anonym rekrytering

 • Tips för användning av Kuntarekry vid hantering av ansökningar utan identifierande information

15.10.2020 kl 9-10 Tips för rekrytering av sommarjobbare

 • Ansökningsblankett
 • Hantering av ansökningar
 • Kommunikation

19.11.2020 kl 9-11 Bara för administratörer: Hantering av Kuntarekry-systemets inställningar

 • Fälten som visas på olika flikar
 • Ansökningsblankettens frågor
 • Spara instruktioner
 • Vikarieregistrets meddelandeinställningar

17.12.2020 kl 9-10 Vikarieregistrets statistiska rapporter och deras användning

 • För vilket intervall fokuserar vikariaten
 • Hur snabbt får ni vikarie
 • Hur många vikariatkandidater har ni i Kuntarerky
 • Hur man planerar aktiviteter med hjälp av statistiska rapporter

18.12.2020 kl 9-10 Basrekryteringens statistiska rapporter och deras användning

 • För vilka sektorer rekryterar ni
 • Hur snabbt sköts rekryteringsprocessen
 • Sökandes demografiska information

Vill du veta mer? Kontakta Merja Loukkola, merja.loukkola@fcg.fi, 050 485 4572 eller Maria Wendell, maria.wendell@fcg.fi, 050 520 3761

Beställ webbinarier här