Blogit27.02.2023

Opettajien rekrytoinnit sujuvasti Kuntarekryssä

Alkukevät on sitä aikaa, kun opettajarekrytoinnit starttaavat. Operekryjen aikaan hakijoita on runsaasti liikkeellä ja paikkoja on avoinna paljon ympäri Suomen. Opettajien rekrytoinnissa on paljon sellaista huomioitavaa, mitä ei kaikissa muissa rekrytoinneissa ole. Opettajien kelpoisuusvaatimuksilla voidaan turvata opetuksen laatu ja korkea osaaminen. Kuntarekryyn on työnantajille kehitetty opettajarekrytointien helpottamiseksi valmiita kysymyksiä, joiden avulla kelpoisuuksia voidaan selvittää jo aikaisessa vaiheessa rekrytointiprosessia.

Olethan huomannut Kuntarekryn opettajarekrytointia tukevat hakulomakkeen kysymykset?

Kuntarekryn hakulomakkeelta löytyy erilaisiin opettajan tehtäviin liittyviä valmiita kysymyksiä, jotka helpottavat selvittämään opettajien kelpoisuutta. Nämä kysymykset liittyvät pääsääntöisesti opintoihin, joita opettajilta vaaditaan. Luokanopettajalta vaaditaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot tai sitten kelpoisuus antaa aineenopetusta perusopetuksessa ja monialaisten opintojen suorittamisen.

Muistathan aina muodostaa hakulomakkeen huolellisesti. Mikäli haette aineenopettajia, valitaan hakulomakkeelle aineenopetukseen liittyviä kysymyksiä ja luokanopettajan rekrytoinnissa taas luokanopetukseen liittyviä kysymyksiä. Tämä on tärkeää ottaa huomioon, jotta hakulomakkeesta ei tule liian raskas täyttää. Tämä vaikuttaa suoraan myös hakijakokemukseen.

Miten hakulomakkeen valmiit kysymykset auttavat hakemusten käsittelijää?

Valmiiden kysymysten avulla saat hakijoista suoraan ne tiedot, mitä tarvitset siinä vaiheessa, kun määrittelet ketkä hakijoista pääsevät jatkoon. Niiden avulla voit suoraan määrittää, onko henkilö kelpoinen toimimaan opettajan tehtävässä. Lisäksi valmiiden kysymysten avulla voit selvittää, onko opettaja opiskellut esimerkiksi sellaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia uransa aikana, joista on hyötyä haettavana olevassa tehtävässä.

Hakulomakkeen kysymysten avulla saadaan siis helpommin tietoon, onko hakija kelpoinen, eikä näitä tietoja tarvitse etsiä CV:stä tai vapaasta tekstistä. Jos mietit hakijan hakukokemusta, on myös hyvä huomioida, että kun henkilö kerran nämä tiedot tallentaa Kuntarekryyn, on ne hänellä kopioitavissa myös seuraaviin mahdollisiin hakemuksiin. Hakijan ei siis tarvitse jokaiseen rekrytointiin täyttää kaikkia tietoja uudelleen.

Monta rekrytointia, yksi työpaikkailmoitus

Onko teillä avoinna monta rekrytointia, mutta vain yksi työpaikkailmoitus? Tällöin on hyvä ottaa huomioon, että jokaisesta koulusta ja työyhteisöstä, johon rekrytoitte, on kerrottu riittävästi työpaikkailmoituksella. Hakulomakkeella tämä on hyvä huomioida esimerkiksi monivalintakysymysten muodossa, jolloin hakija voi merkitä, missä kaikissa yksiköissä hän olisi kiinnostunut työskentelemään.

Tämmöisessä rekrytoinnissa on hyvä harkita laajemman työpaikkailmoituksen hyödyntämistä. Se mahdollistaa useiden eri tekstipalstojen ja kuvien käytön, jolloin työpaikkailmoituksesta saadaan kattava, tarpeeksi informatiivinen ja myös visuaalisesti miellyttävän näköinen.

Muista myös operekryjen markkinointi

Opettajien rekrytointien yhteydessä kannattaa panostaa rekrytointimarkkinointiin, jotta työpaikkailmoituksenne tavoittavat mahdollisimman paljon potentiaalisia työnhakijoita. Tällöin myös todennäköisyys siihen, että hakemuksia kyseisiin tehtäviin saadaan, paranee.

Huolehdi, että työpaikkailmoituksenne ovat selkeitä, informatiivisia ja saavat riittävästi näkyvyyttä. Operekryjen markkinointi onnistuu kätevästi myös Kuntarekryn toimesta. Otathan yhteyttä niin sovitaan tarkemmin markkinoinnin toimenpiteistä.

ota yhteyttä