Blogit10.02.2021

Opettajien rekrytointi Kuntarekry-järjestelmällä

Alkuvuonna tapahtuu aina paljon kaikenlaista. Se on myös sitä aikaa, kun kunta-alan opettajarekrytoinnit starttaavat. Operekryn aikaan hakijoita on runsaasti liikkeellä ja paikkoja on avoinna erittäin paljon ympäri Suomen. Tämä näkyy myös Kuntarekryssä niin, että kyseisiä ilmoituksia katsellaan paljon ja niihin myös jätetään paljon hakemuksia. Opettajien rekrytoinnissa on myös paljon sellaista huomioitavaa, mitä ei ihan kaikissa muissa rekrytoinneissa ole. Opettajien kelpoisuusvaatimuksilla voidaan turvata opetuksen laatu ja korkea osaaminen. Kuntarekryyn on työnantajille kehitetty opettajarekrytointien helpottamiseksi valmiita kysymyksiä, joiden avulla kelpoisuuksia voidaan selvittää jo aikaisessa vaiheessa rekrytointiprosessia.

Olethan huomannut Kuntarekryn opettajarekrytointia tukevat hakulomakkeen kysymykset

Kuntarekryn hakulomakkeelta löytyy erilaisiin opettajan tehtäviin liittyviä valmiita kysymyksiä, jotka helpottavat selvittämään opettajien kelpoisuutta. Nämä kysymykset liittyvät pääsääntöisesti opintoihin, joita opettajilta vaaditaan. Luokanopettajalta vaaditaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot tai sitten kelpoisuus antaa aineenopetusta perusopetuksessa ja monialaisten opintojen suorittamisen.

Hakijoilta voidaan hakulomakkeella kysyä myös tarvittavia lisätietoja, kuten kelpoisuuteen liittyvien todistusten olemassaolo tai tarkempia aineopintotietoja. Hakulomakkeelle voidaan lisätä myös kenttä aineenopettajien erikoistumisopinnot, johon hakija voi valita ne aineet, joihin hän on erikoistunut. Lisäksi hakijalta voidaan kysyä vaikkapa kuten opintojen suoritustapa- tai päivä, mitkä oleellisesti vaikuttavat siihen, minkä mukaan hänen tutkintojaan voidaan tulkita kelpoisuusvaatimuksia selvittäessä.

Miten hakulomakkeen valmiit kysymykset auttavat hakemusten käsittelijää?

Valmiiden kysymysten avulla saat hakijoista suoraan ne tiedot, mitä tarvitset siinä vaiheessa, kun määrittelet ketkä hakijoista pääsevät jatkoon. Niiden avulla voit suoraan määrittää, onko henkilö kelpoinen toimimaan opettajan tehtävässä. Lisäksi valmiiden kysymysten avulla voit selvittää, onko opettaja opiskellut esimerkiksi sellaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia uransa aikana, joista on hyötyä haettavana olevassa tehtävässä.

Hakulomakkeen kysymysten avulla saadaan siis helpommin tietoon, onko hakija kelpoinen, eikä näitä tietoja tarvitse etsiä CV:stä tai vapaasta tekstistä. Jos mietit hakijan hakukokemusta, on myös hyvä huomioida, että kun henkilö kerran nämä tiedot tallentaa Kuntarekryyn, on ne hänellä kopioitavissa myös seuraaviin mahdollisiin hakemuksiin. Hakijan ei siis tarvitse jokaiseen rekrytointiin täyttää kaikkia tietoja aina uudelleen ja uudelleen.