Rekrytointi01.05.2019

Rekrytoinnin muutos – hakijakokemus suuremmassa roolissa

rekrytoinnin muutos hakijakokemus

Tulin Kuntarekryyn töihin melko tarkkaan kuusi vuotta sitten ja alusta alkaen tehtäviini on suuressa määrin kuulunut yhteydenpito asiakkaidemme edustajiin, lähinnä rekrytoijiin. Yhteydenotot ja keskustelut keskittyivät alkuvuosina enimmäkseen siihen, miten rekrytointi saadaan tehtyä teknisesti oikein tai että miten saadaan varmistettua se, että täytetään kaikki työnantajaa velvoittavat lakipykälät eri tilanteissa. Nykyään keskustelu on siirtynyt enemmän ehkä hieman pehmeämpiin asioihin, kuten siihen, miten saadaan työpaikkailmoitus julkaistua erilaisiin sosiaalisen median kanaviin tai siihen, miten hakijoille voidaan helposti tuottaa henkilökohtaista viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Olemme myös tuotekehityksessä panostaneet näihin asioihin ja rekrytoijat ovatkin saaneet järjestelmään toiminnallisuuksia, jotka helpottavat mm. hakijaviestintää ja työpaikkailmoitusten jakamista.

Video – visuaalinen kokemus työpaikasta ja tulevista työkavereista

Kuusi vuotta sitten videoita ei näkynyt oikeastaan lainkaan sivustollamme olevissa työpaikkailmoituksilla. Tänään kuntarekry.fi –sivustolla julkaistuna olevista ilmoituksista noin viidestä prosentista löytyy video. Joissain esitellään organisaatio yleisesti ja sitten on ihan kyseiseen rekrytointiin kuvattuja videoita, joissa äänessä ovat tulevat lähimmät työkaverit, esimies tai muut kollegat. Mikä olisikaan tätä helpompi tapa tutustuttaa mahdollinen työtoveri organisaatioon, työtehtäviin ja työkavereihin?

Videot voivat auttaa myös rekrytointiprosessin tehostamisessa. Lue täältä lisää videorekrytoinnista.

Työnhakijan huomioiminen

Muutaman viime vuoden aikana työnhakijoita on ruvettu huomioimaan rekrytointiprosessissa enemmän kuin aikaisemmin. Jo työpaikkailmoitusta kirjoitettaessa mainitaan hyvin paljon muitakin kuin suoraan varsinaista työtehtävää koskevia asioita. Esille nostetaan henkilökuntaetuja, joustavia työskentelymahdollisuuksia sekä annetaan mahdollisuus soittaa tai chatata rekrytoivan esimiehen tai mahdollisten tulevien työkavereiden kanssa. Kaikki edellä mainitut ovat tekijöitä jotka vaikuttavat siihen, millainen mielikuva hakijalle muodostuu haettavana olevasta työpaikasta ja mahdollisesta tulevasta työyhteisöstä.

Kun hakija on saatu vakuutettua siitä, että hänen kannattaa jättää hakemus, voidaan jo puhua onnistumisesta. Onkin tärkeää miettiä, miten hakijan kokemus siitä etenee. Hakemuksen jättämisen jälkeen työnhakijoille lähtee usein rekrytointijärjestelmästä automaattinen viesti hakemuksen perillemenosta. Aiemmin asiakkaamme käyttivät tässä aina saman sisältöistä viestiä rekrytoinnista toiseen, kun taas nykyisin trendinä on muokata automaattiviestistä hakijalle henkilökohtaisempi ja informatiivisempi. Näin hakija saa jo tässä vaiheessa rekrytointia kokemuksen, että juuri hänet huomioidaan ja juuri hän on organisaatiolle tärkeä.

Lue lisää ajatuksia hakijaviestinnästä

Työhaastattelu on myös hakijalle arvioinnin paikka

Perinteisen ajattelun mukaan työhaastattelussa työnantaja arvioi työnhakijan soveltuvuuden tarjolla olevaan tehtävään. Asetelma on hieman muuttunut ja myös työnhakijat uskaltavat enemmän kysyä haastattelun aikana kysymyksiä ja arvioida sitä, onko organisaatio ja sen toimintakulttuuri sellainen jossa hän viihtyisi. On ollutkin huomattavissa, että myös työnantajat panostavat haastattelukutsuihin entistä enemmän. Haastatteluun kutsuttavalle henkilölle kerrotaan mitä aiheita haastattelussa käsitellään, annetaan ohjeita saapumista varten, esim. kartta ja pysäköintiohjeet sekä kerrotaan että myös hakijan on mahdollista kysyä haastattelijoilta häntä mietityttäviä asioita työtehtävään tai organisaatioon liittyen. Tämä on mielestäni erittäin hieno muutos ja parantaa hakijakokemusta merkittävästi. Haastattelutilanteissa voidaan suuresti vaikuttaa siihen, miten mielekkäänä työnantajana hakija kokee kyseisen organisaation.

Valinta on tehty – mitäs sitten?

Muista viestiä kaikille haastatelluille henkilöille, vaikka se tuntuisi ikävältä, rakentavasti perustellen miksi valinta ei kohdistunut heihin. Työnhakijat tietävät kyllä, että kaikkia ei pysty valitsemaan, vaikka miten haluaisikin. Tärkeintä onkin, että heille jää positiivinen mielikuva rekrytointiprosessista. He voivat edelleen olla tulevia työntekijöitä tai kenties tulevia asiakkaita. Muista myös ilmoittaa valitulle henkilölle valinnasta mahdollisimman pian, hän kuitenkin odottaa tulosta jännittynein mielin. Kun tuo positiivinen puhelu on soitettu, voitkin siirtyä suunnittelemaan yhtä mallikkaasti hoidettavaa perehdytysprosessia.