Referenssit18.08.2020

Moderni rekrytointijärjestelmä tukee rekrytoinnin kehittämistä Tampereella

tampere kuntarekry

Tampereen kaupunki on yksi Suomen suurimmista työnantajista ja samalla Pirkanmaan alueen suurin työnantaja. Tampereen kaupunki työllistää noin 14 000 ihmistä noin 650 ammattinimikkeellä, joten toimivalle rekrytoinnille on tarvetta. Monetra Pirkanmaa Oy on julkiselle sektorille tukitoimintoja tuottava ja kehittävä yhtiö. Monetra Pirkanmaan ja Tampereen kaupungin henkilöstöyksikön yhteistyö rekrytoinnin osalta on ollut tiivistä ja rekrytointia kehitetään jatkuvasti. Tampereen kaupungin henkilöstöyksikkö ohjaa ja Monetra Pirkanmaa tuottaa Tampereelle sovitut rekrytointipalvelut ja hoitaa esimerkiksi kaikki Tampereen kaupungin rekrytoinnit.

Viime syksynä Tampereen kaupunki ja Monetra Pirkanmaa aloittivat FCG:n omistaman Kuntarekry-palvelun käytön, jonka myötä myös FCG on päässyt osaksi tätä yhteistyötä. Yhteistyö on käynnistynyt hyvin ja kokemukset Kuntarekry-palvelun käytöstä ovat olleet positiivisia. Iina Salokanto-Hiltunen Monetra Pirkanmaan rekrytointipalvelusta vastasi Kuntarekryn käyttöönottoprojektista ja kertoo, miten käyttöönotto on sujunut ja miltä rekrytoinnin kehitys näyttää Tampereella tulevaisuudessa.

Sujuva käyttöönotto ja helppokäyttöinen järjestelmä

Tampereella käyttöönottoprosessi oli sujuva ja perusrekrytointi osuus saatiin käyttöön nopeasti. Helppokäyttöisyys on myös saanut esimiehiltä kiitosta. Käyttöönottoa on tarkoitus laajentaa perusrekrytoinnin lisäksi myös sijaisrekrytointiin kuluvan vuoden aikana. Uuden järjestelmän avulla myös rekrytointiprosessin kehittäminen onnistuu jatkossa helpommin.

- Käyttöönotto on sujunut tosi hienosti. Rekrytointiosion haltuunottoon meni meillä vain kolme kuukautta. Sijaisrekisteriin siirrytään vuoden 2020 lopulla. Esimiehiltä saadun palautteen mukaan järjestelmä on helppokäyttöinen ja sen toiminnot auttavat rekrytoinnin läpiviennissä. Myös hakijaviestintä on sujuvaa ja oikea-aikaista, joka edesauttaa työnantajaimagon rakentamisessa. Tampereella on käytössä myös Kuntarekryn täyttölupaprosessi ja tämä on tuonut joustavuutta rekrytointeihin. Tärkeänä Tampereella pidetään läpinäkyvyyttä ja sitä, että esimerkiksi rekrytointilupien etenemistä voi rekrytoiva esimies seurata reaaliajassa. Nämä toteutuvat hienosti Kuntarekryssä. Myös rekrytointien ennakointi ja työnsuunnittelu on helpottunut rekrytointipalveluissa, kun rekrytoinnit alkavat täyttöluvalla Kuntarekryssä, kertoo Iina.

- Varmasti uusi järjestelmä tukee kehittämistä. Kun saamme kokonaisuudessaan haltuun järjestelmän, niin pystymme enemmän laittamaan enemmän paukkuja rekrytointien kehittämiseen. Myös raportoinnin lisääminen ja analysointi kehittävät rekrytointia. Jatkossa kilpailu osaavista tekijöistä kiristyy kuntasektorilla, niin sujuva työnhakuväline auttaa tässä kilpailussa, Iina jatkaa.

Rekrytoinnit sujuvasti maaliin

Yhteydenpito hakijoihin ja raportointimahdollisuudet ovat auttaneet rekrytointien läpikäyntiä ja kehittämistä. Etenkin isoissa hauissa Kuntarekry on helpottanut rekrytoinnin hallintaa sekä rekrytoijien välistä kommunikaatiota

- Rekrytointiprosessissa tärkeinä pidämme yhteydenpitoa työnhakijoihin ja sitä, että järjestelmä tukee raportointia ja rekrytoivaa esimiestä hakemusten läpikäynnissä. Tässä Kuntarekry on erittäin hyvä työkalu. Olemme saaneet monia rekrytoinnin osaprosesseja siirrettyä Kuntarekryllä hoidettavaksi, joka siten vähentää esimerkiksi sähköpostiliikennettä ja auttaa rekrytoinnin asiantuntijoita omien rekrytointien seurannassa ja hallinnoinnissa. Meillä on myös vuosittain isoja hakuja kuten opettajien haku ja näissä isoissa hauissa on Kuntarekry ollut erittäin ketterä työväline. Kun hakemuksia on satoja ja rekrytoivia esimiehiä useita, niin järjestelmän valikot auttavat rekrytoivien esimiesten kommunikointia ja yhteistyötä. Myös hakijoille tulee positiivinen kuva, kun rekrytoinnit menevät sujuvasti maaliin, toteaa Iina.

Rekrytoinnin tulevaisuus Tampereella

Kilpailu työntekijöistä kiristyy ja tämä näkyy myös Tampereen kaltaisissa suurissa kaupungeissa. Työnantajamielikuva, yhteistyö rekrytoivien esimiesten kanssa ja toimiva rekrytointiprosessi yhdistettynä moderniin järjestelmään auttavat kuitenkin siinä, että rekrytointeja voidaan kehittää ja jatkossakin kilpailla osaavasta työvoimasta.

- Kilpailu on tietyillä aloilla kovaa ja julkinen sektori joutuu kilpailemaan osaajista yksityisen puolen kanssa. Moderni järjestelmä auttaa tässä asiassa. Lisäksi Kuntarekryn valtakunnallisuus ja tunnettavuus on valttia. Koska Tampere tuli Kuntarekryn käyttäjäksi vasta nyt, niin olemme päässeet suoraan ottamaan hyödyt jo aikaisemmasta FCG:n tekemästä brändityöstä, kertoo Iina.

- Tampereen kaupunki on vetovoimainen kaupunki, jonne uusia ihmisiä muuttaa jatkuvasti. Mutta on selvää, että rekrytointihaasteita on joillain aloilla tulevaisuudessa, kuten jo tällä hetkelläkin. Mutta suosittelemme ehdottomasti Kuntarekry-järjestelmää! Monetra Pirkanmaa Oy:n rekrytointipalveluissa käytämme monipuolisesti erilaisia listauksia ja Tila-vaihtoehtoja. Myös yhteistyö rekrytoivien esimiehien kanssa sujuu hyvin järjestelmän kautta. Rekrytointipalvelut pystyvät auttamaan esimiehiä, kun käytämme järjestelmän mahdollisuuksia mm. hakemusten selaamisessa muistiinpanoja, kommenttikenttiä ja soveltuvuuden arvioinnin valikoita, lopettaa Iina.

Kuva: Laura Vanzo

Tutustu Kuntarekry-järjestelmään täällä