Blogit01.04.2021

Tutkimus kunta-alan työpaikkailmoituksista

tutkimus kunta-alan työpaikkailmoituksista

FCG on mukana toimeksiantajana pro gradu -tutkielmassa, jossa tarkastellaan kunta-alan työpaikkailmoituksia. Tutkimuksessa halutaan tarkastella mitä tämän päivän kunta-alan työpaikkailmoituksissa on hyvää ja miten niitä voitaisiin vielä kehittää, jotta ne olisivat mahdollisimman houkuttelevia. Tutkimuksessa on kaksi kohderyhmää, kunta-alan työnantajat ja työnhakijat, joiden näkökulmia ja mielipiteitä tutkimuksessa halutaan selvittää ja verrata toisiinsa.

Tutkimus keräsi hyvin kattavan aineiston kyselylomakkeella, joka suunnattiin sekä työnhakijoille että työnantajille. Työnhakijoilta vastauksia kertyi huimat 1216 kappaletta! Työnantajilta vastauksia kertyi myös mukavasti, 124 kappaletta. Kyselylomakkeen vastauksia kerättiin tämän vuoden tammikuussa. Kyselylomakkeessa tiedusteltiin kunta-alan työpaikkailmoituksista muun muassa niiden informatiivisesta sisällöstä, visuaalisuudesta, tekstin tyylistä sekä yleisesti kunta-alan työpaikkailmoitusten puutteista ja epäkohdista. Kiitos kaikille niille, jotka vastasivat kyselyyn. Vastauksista löytyi paljon mielenkiintoisia näkökulmia.

Tällä hetkellä tutkimuksessa on selvinnyt, että työnhakijat ja työnantajat ovat hyvin samoilla linjoilla siitä, mitä kaikkea hyvässä työpaikkailmoituksessa tulisi mainita ja minkä tyylistä ja sävyistä tekstiä niissä tulisi käyttää. Lisäksi työnhakijoiden ja työnantajien vastauksista on noussut esiin hyvin samanlaisia teemoja, kun on pohdittu työpaikkailmoitusten epäkohtia tai puutteita. Eroavaisuuksia työnhakijoiden ja työnantajien vastauksissa on löytynyt muun muassa työpaikkailmoitusten visuaalisuuteen liittyen.

Tutkimus on tällä hetkellä valmistumassa ja täysin lopullisista tutkimustuloksista raportoimme myöhemmin keväällä.

Kysy lisää

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus