Blogit03.10.2023

Työnhakijoiden soveltuvuustestaus rekrytoinnin tukena - Karvian kunnan kokemukset

JobMatch on suunniteltu mittaamaan työnhakijan työhön liittyviä kykyjä ja käyttäytymistä, jotta sen avulla voidaan selvittää hakijoiden soveltuvuutta haettuun tehtävään.

Karvian kunnassa soveltuvuustestausta hyödynnettiin rehtorin rekrytoinnissa sekä lisäksi testejä tehtiin myös kunnan omalle henkilöstölle. Soveltuvuustestausta voidaankin hyödyntää myös johtamisen työkaluna, mikä helpottaa esimiehen työtä, kun hän tuntee työntekijöiden eri ominaisuuksia hieman paremmin.

Karvian kunnan kokemuksia ja pohdintoja

Karvian kunnan hallinto- ja sivistysjohtaja Kaisamaija Ronkainen osallistui rehtorin rekrytoinnin soveltuvuustestaukseen ja teki myös itse testin muutaman muun kunnan työntekijän kanssa. Hän oli soveltuvuustestaukseen tyytyväinen ja koki sen tuovan uutta ajateltavaa niin itselleen kuin myös hakijoihin liittyen.

”Koen, että testi oli sopivan mittainen ja siihen pystyi hyvin keskittymään ja tekemään sen kerralla loppuun asti. Tein testin tietokoneella, ja se sujui ainakin näppärästi. Testin kysymykset olivat tietyllä tavalla kaavamaisia, mutta ymmärrän sen, jotta vastauksia pystytään vertaamaan eri näkökulmista ja varmistetaan linjan pysyvyys. Kaiken kaikkiaan mielestäni testi oli toimiva ja käyttäjäystävällinen. En kuullut negatiivista palautetta myöskään heiltä, jotka olivat rekrytoinnissa testattavina”, Kaisamaija kertoo.

Raportit ja analysointi

Soveltuvuustestin jälkeen testattava saa vastaustensa perusteella raportin, joka avaa tarkemmin hänen persoonaa ja eri työskentelytapoja.

”Kaikki, joiden kanssa keskustelin, sanoivat että tunnistivat itsensä raportista. Tunnistin myös itsestäni tuttuja puolia, mutta toi testi esiin myös jotain sellaista mitä en ollut ajatellut. Samalla tavalla tunnistin myös kunnan henkilöstön tekemistä raporteista tunnistettavia piirteitä”, Kaisamaija pohtii.

Hän lisää, että on tärkeää muistaa, ettei tuijota liikaa raportin tuloksia. Testi ja sen tulokset eivät korvaa henkilökohtaisesti käytyä haastattelua, vaikka onkin siihen todella hyvä lisä. Kaikissa testeissä saattaa olla pieni virheellisyyden mahdollisuus, mutta hän uskoo, että tämä testi tarjoaa kuitenkin vahvoja suuntaviivoja rekrytoinnin tueksi.

Tulosten läpikäynti

”Kun raportit saatiin vertailuun, hankimme myös Kuntarekryn analysointiasiantuntijan apua. Hän selitti, mitä tietty pylväs raporteissa tarkoitti, mikä auttoi selventämään asioita. Vaikka raportit olivat ymmärrettäviä ja visuaalisesti selkeitä, syvällisempään tarkasteluun tarvittiin hieman aikaa”, Kaisamaija pohtii.

Säännöllinen testien tekeminen auttaisi varmasti testien analysoimisessa. Kaisamaija uskoo, että testien tekeminen voi olla hyödyllinen herätys, joka auttaa kiinnittämään huomiota tiettyihin asioihin. Se voisi olla merkittävä työkalu työyhteisön kehittämisessä. Raportin peilaaminen tuttuun henkilöön auttaa tunnistamaan ja korjaamaan vääristyneitä havaintoja ja keskittymään tunnistettavissa oleviin piirteisiin.

Kuntarekryn käyttöönotto

Karvian kunta on Kuntarekryn asiakkaana suhteellisen tuore. Kunta otti rekrytointijärjestelmän käyttöönsä viime keväänä. ”Olisi ollut hyödyllistä ottaa Kuntarekry käyttöön jo aikaisemmin, olemme olleet siihen todella tyytyväisiä. Alkukoulutus oli selkeä ja itse järjestelmäkin on helppokäyttöinen. Luultavasti tavoitamme nyt myös enemmän työnhakijoita”, Kaisamaija iloitsee.

Ota yhteyttä ja kysy lisää soveltuvuustestauksesta

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus