Referenssit03.12.2019

Videohaastattelut apuna työkiertofoorumissa - PHHYKY

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on videohaastattelutyökalua kokeiltu perinteisten rekrytointien lisäksi myös työkiertofoorumissa. Työkiertofoorumia voisi kutsua pankiksi, johon kerätään tietoja henkilöstöstä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. PHHYKY:n rekrytointiyksikön rekrytointikoordinaattori Henna Sjögren ja HR-asiantuntija Vili Reponen kertovat, että ennen Kuntarekry-järjestelmää ja videohaastattelutyökalua henkilöstön tiedot työtehtävistä ja työpisteistä kerättiin Wordeille ja Exceleille.

-Nyt nämä tiedot saadaan kerättyä Kuntarekry-rekrytointijärjestelmään, jossa työntekijätietojen hallinnointi on helppoa. Sitä mukaa, kun hakemuksia saapuu työkiertofoorumiin, lähetetään hakijalle videohaastattelukutsu. Videon avulla voidaan tehdä työntekijälle ensimmäinen haastattelu ja kartoittaa kiinnostuksen kohteet, Vili jatkaa.

-Videohaastattelut aiotaan ottaa käyttöön myös avoimissa hakemuksissa. Näin esimiesten työ helpottuu, kun alkuhaastattelun voi toteuttaa videolla. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä avoimia hakemuksia hyödynnetään spesifien rekrytointien yhteydessä, kuten reuna-alueiden sairaanhoitajahauissa tai marginaaliosaamista vaativissa sairaanhoitajan tehtävissä, Henna kertoo.

-Esimiehillä on oikeus käydä avoimia hakemuksia läpi ja tavoitteena on, että he voisivat lähettää videohaastattelulinkin valitsemilleen hakijoille. Tämä säästäisi aikaa, kun sekä työnhakija että työnantaja voisivat tehdä ja katsella haastattelua silloin, kun heille itselleen parhaiten sopii. Yksi videohaastattelun iso etu on, että sen käyttö on aikaan ja paikkaan sitoutumatonta, Vili toteaa.

HR:n ja esimiesten välinen yhteistyö – koordinoitu käyttöönotto

Henna ja Vili kertovat, että Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä videohaastattelun käyttöönotto suunniteltiin koordinoidusti HR-yksikössä. Työkalu esiteltiin esimiehille esimiesaamussa ja esittelyn jälkeen HR:n rooli on ollut tukipainotteinen keskittyen yksittäisiin esimiesten auttamisiin.

Muutaman vinkin Henna ja Vili kuitenkin antaisivat muille vastaavaa käyttöönottoa suunnitteleville: työkalun toiminnallisuudet kannattaa esitellä konkreettisesti esimiehille sellaisena kuin ne ovat. Esimiehille kannattaa näyttää kuinka haastattelukysymykset tallennetaan ja miten videoita katsotaan. Esimiehille kannattaa myös kertoa ohjeistusta, kuinka pitkiä videoiden kannattaa olla. Ja muistuttaa siitä, että videohaastatteluun pätevät samat säännöt kuin kasvotusten tapahtuvassa haastattelussa.

-Esimerkin voima pätee tässäkin asiassa eli, kun yksi innostaa ja antaa palautetta laajemmin, muut innostuvat mukaan, Henna toteaa.

Miksi videohaastattelua kannattaa käyttää?

Videohaastattelun käyttö on osoittautunut erityisen tarpeelliseksi esimerkiksi suppean erikoisalan rekrytoinneissa. Päijät-Hämeen keskussairaalan munuaiskeskuksen osastonhoitaja Jussi Niemi kertoo, että videohaastattelun avulla voi selvittää, minkälainen mielikuva hakijalla on työstä, johon on hakemassa.

-Haastattelusta selviää, onko hakijalla tietoa, millaista työtä esimerkiksi dialyysiosastolla tehdään, mitä työ vaatii työntekijältä, millaisia potilaita osastolla on ja minkälaiset tietojärjestelmät osastolla on käytössä. Kiinnostavaa on myös kuulla, kun henkilö kertoo itsestään, odotuksistaan ja osaamisistaan. Ja hyvin kiinnostavaa on kuulla, jos hakijalla on ollut erityisiä vastuualueita aiemmissa työsuhteissaan, Jussi kertoo.

-Kielitaidon pystyy hyvin arvioimaan videohaastattelun yhteydessä. Kielitaidon tulee olla riittävän hyvä, jotta selviää päivittäisistä hoitotyön tehtävistä ja kirjaamisista, Jussi jatkaa.

Kesätyörekrytointien yhteydessä videohaastattelujen teko on herättänyt samankaltaisia ajatuksia. Esimerkiksi kielitaidon arvioinnin voi tehdä videohaastattelun avulla, mikä säästää kaikkien aikaa ja vaivaa.

-Työnhakijat ovat antaneet videohaastattelusta palautetta, että oli kiva nähdä esimiehen kasvot. Mutta on tullut myös kommentti, että videohaastattelu oli oudon tuntuista. Siltä se ehkä itsestäkin tuntui ensimmäisellä kerralla, kun käytti uutta työkalua, Jussi kertoo.

-Positiivinen outous asiassa on se, että kyllä se jotain kertoo ihmisestä, jos ei tuollaiseen uskalla heittäytyä. Työssäkin täytyy olla epämukavuusalueilla, joten videohaastattelu antaa osviittaa hakijoista myös siinä mielessä. Jos hakija vetoaa puutteellisiin työvälineisiin, työnantaja saattaa saada mielikuvan, ettei hakija halua nähdä vaivaa työpaikan eteen esimerkiksi kysymällä joltakin apua tai läppäriä lainaan, toteaa Jussi.

-Ylipäätään videohaastattelun vahvuus on siinä, että hakemuksella saa jonkinlaisen kuvan henkilöstä, mutta video antaa monta kertaa paremman ja syvemmän kuvan hakijasta, Jussi jatkaa.

Jussilla on yksi pieni vinkki videohaastattelutyökalun käyttöönottoa harkitseville esimiehille: vuodenaikoihin sidotut sanonnat, kuten hyvän syksyn toivotukset, kannattaa jättää väliin. Näin kysymyksiä voi käyttää jatkossa muissakin kuin syksyn rekrytoinneissa.

Videorekrytointi on saatavissa Kuntarekry-järjestelmään vaivattomasti. Lue myös Iisalmen kaupungin kokemuksia videorekrystä

Haluatko kokeilla videorekryä? ota yhteyttä