Blogit10.10.2023

Kuntarekry ja oppilaitokset yhteistyössä: Tavoitteena tietoisuuden ja näkyvyyden kasvattaminen

Julkaisimme alkusyksystä uuden sivun: www.edurekry.fi – joka kokoaa yhteen kaikki Kuntarekryn kautta rekrytoivat oppilaitokset sekä heidän avoimet työpaikkansa. Sivun tarkoituksena on tuoda entistä paremmin esille oppilaitoksia sekä heidän tarjoamia monipuolisia työmahdollisuuksia. Edurekryn sivuilla kerrotaan yleisesti oppilaitoksissa työskentelystä ja nostetaan joka kuukausi esiin yksi oppilaitos työnantaja. Sivu tarjoaa uudenlaista näkyvyyttä oppilaitoksille sekä myös helppoutta oppilaitosten työmahdollisuuksista kiinnostuneille työnhakijoille.

Ilmoitimme keväällä 2023, että lähdemme uuden sivun myötä yhdessä oppilaitosten kanssa ratkaisemaan rekrytointien näkyvyyteen ja tietoisuuteen liittyviä haasteita. YSAO:lla HRD-asiantuntijana työskentelevän Miia Bovellan ensireaktio tähän oli erittäin positiivinen. "Olen tottunut kehittämään asioita, ja haluan laajentaa omaa verkostoani oppilaitosten ja saman alan ammattilaisten kanssa. Oli mahtavaa päästä mukaan suunnittelemaan ja kehittämään kyseistä sivua. Olimme todella innoissamme siitä, että saimme olla mukana. Työryhmässä oli myös Kuntarekryn asiantuntijoita sekä henkilöitä eri oppilaitoksista, mikä oli erityisen hienoa”, Miia muistelee.

Miia koki yhteiset työpajat hyödyllisiksi. "Niistä jäi tosi selkeä fiilis. Kuntarekryllä oli valmiiksi tehty hyvä runko, jonka kautta edettiin. Pääsimme konkreettisesti kommentoimaan ja vaikuttamaan, eli saatiin tuotua esiin oppilaitosten arkea, mikä tuntui tärkeältä. On mielestäni tärkeää, että viestinnästä ja markkinoinnista puhutaan aktiivisesti, sillä asiat muuttuvat nopeasti." Miia kertoo.

Oppilaitosten monipuoliset työmahdollisuudet

Miia korostaa, että oppilaitoksista löytyy paljon muitakin tehtäviä opetuksellisten roolien lisäksi, ja nämä roolit ovat aivan yhtä arvokkaita ja tärkeitä organisaation toiminnan kannalta. Hakijoiden tavoittamiseen on heillä ja muillakin oppilaitoksilla omat haasteensa. ”Meillä haasteena on löytää sopivat kanavat, mistä tavoitamme juuri oikeat hakijat. Osaajajoukko, jota pyrimme tavoittamaan, on hyvin laaja-alainen, mikä tuo omat haasteensa”, Miia kertoo.

Oppilaitokset tarjoavat todella monipuolisesti työmahdollisuuksia, opetuksellisten roolien lisäksi. Kysyttäessä Miialta, mitkä ovat hänen TOP3-roolinsa, joiden osalta hän toivoisi lisää tietoisuutta ammattilaisten keskuudessa, hän mainitsee:

Teknologia-alan tehtävät: Miia kertoo, että heillä on paljon ja monipuolista rekrytointitarvetta tällä alalla

Kansainvälistymiseen liittyvät asiantuntijat: Oppilaitoksissa tarvitaan säännöllisesti erilaisia asiantuntijoita, joilla on myös kansainvälistä kehittämisosaamista

Alakohtaiset eritysasiantuntijat: Lisäksi Miia korostaa alakohtaisten eritysasiantuntijoiden merkitystä ja lyhyempiä määräaikaisia tehtäviä, sillä oppilaitoksissa on runsaasti erilaista hanketoimintaa

Yhteistyöllä kohti parempia tuloksia

Olimme Kuntarekryssä tunnistaneet hakijadatankin valossa, että työnhakijahankinta oppilaitoksissa tiettyjen roolien osalta on haasteellista. Tämän vuoksi halusimme olla oppilaitos-asiakkaidemme apuna rekrytoinnin arjen askareiden sujuvoittamisessa ja sen lisäksi myös innostavan työnantajamielikuvan kehittämisessä.

"Ymmärsimme, että meillä on mahdollisuus saada yksinkin kokonaisuus aikaan, mutta yhdessä asiakkaidemme kanssa tekemällä siitä saataisiin tehtyä aidosti vaikuttava. Annoimme mahdollisuuden asiakkaillemme osallistua projektintyöryhmään Edurekry.fi -etusivun suunnittelutyöhön, jotta saimme sivusta mahdollisimman tehokkaasti erilaisia työnhakijakohderyhmiä palvelevan", kertoo asiakaspäällikkö Hannu Juvonen, joka oli Kuntarekryn puolelta tiiviisti projektissa mukana.

Tutustu Edurekry.fi-sivuun tästä