Blogit14.06.2024

Saimaan ammattiopisto Sampo rakentaa erottuvaa työnantajakuvaa ja taklaa osaajapulan haasteet

Saimaan ammattiopisto Sampo on hyödyntänyt tehokkaasti erilaisia tapoja saadakseen lisää päteviä hakijoita avoimiin tehtäviin. Pitkäjänteinen työnantajakuvan rakentaminen ja rekrykampanjat ovat tuottaneet tulosta. Sampo on hyödyntänyt Kuntarekryn laajennettua työnantajaesittelysivua ja digitaalista mainontaa.

Saimaan ammattiopisto Sampo on ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa uskotaan rajattomaan oppimiseen ja yhteistyöhön. Tavoitteena on luoda oppimisen ekosysteemi, joka mahdollistaa jatkuvan kehityksen, tukee henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista sekä edistää kestävää tulevaisuutta. Sampolaisia on noin 400 ja opiskelijoita yli 5000. Koulutuksenjärjestäjänä Sampossa toimii Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Saimaan ammattiopisto Sampossa, kuten monissa muissakin oppilaitoksissa rekrytointien haasteeksi on koettu pätevien hakijoiden löytäminen opetus- ja asiantuntijatehtäviin. Sopivien hakijoiden tavoittaminen sekä se, saadaanko rekrytoinnit kohdennettua oikea-aikaisesti ja tarpeeksi ajoissa on noussut myös pinnalle. Oppilaitokset kilpailevat samoista osaajista, kertovat Marja Akkila ja Maria Tams Sampon Kehittämis- ja tukipalveluista.

Urasivu kokoaa rekrytoinnin materiaalit yhdelle alustalle ja kasvattaa Sampon työnantajakuvaa

Sampo on ottanut yhdeksi työnantajakuvan rakentamisen työkaluksi Kuntarekryn työnantajaesittelysivun laajemman version, eli urasivun.

”Saamme koottua rekrytointiin liittyvät materiaalit kaikki yhdelle alustalle, jota kautta myös tehtäviin hakeutuminen onnistuu. Hakijan klikkien määrä vähenee ja prosessista tulee yksinkertaisempi. Urasivu on visuaalisesti monipuolisempi ja näyttävämpi kuin perinteinen Kuntarekryn työnantajasivu, Marja ja Maria kertovat.

Työnantajamielikuvan rakentamisessa urasivu ilmentää Sampon brändiä ja tuo esiin työnantajuuden erinomaisuustekijöitä, jotka erottavat Sampon muista opetusalan työnantajista. ”Olemme tehneet urasivusta Sampon brändin näköisen, lisänneet rekryvideon. Tulevaisuudessa haluamme lisätä sivulle muun muassa sampolaisten uratarinoita”, he jatkavat.

Marja ja Maria kokivat urasivun käyttöönoton suoraviivaiseksi. Myös itse muokkaaminen on heidän mukaan helppoa. Sivu taipuu hyvin organisaation omaan visuaaliseen ilmeeseen sopivaksi. ”Urasivun käyttöönotto oli tosi helppo ja sujuva. Kuntarekryn asiantuntija opasti meitä urasivun käyttöön yhteisessä palaverissa, jonka jälkeen pääsimme itse kokeilemaan urasivun tekemistä käytännössä. Saimme tunnukset järjestelmään, jossa pääsimme rakentamaan sivua. Ulkoasuun pystyy itse vaikuttamaan ja suunnittelemaan juuri haluamallaan tavalla, omaa brändiä mukaillen. Moduulien järjesteleminen ja muokkaaminen on erityisen helppoa, jos on kokemusta esimerkiksi Wordpressistä tai muusta vastaavasta työkalusta”, he kertovat urasivun käyttöönotosta.

Rekrymarkkinointi tuotti tuloksia – hakijamäärät nousivat

Sampolla on hyödynnettu Kuntarekryn urasivua rekrykampanjoiden laskeutumissivuna. Markkinoinnista ohjataan liikenne suoraan urasivulle, josta hakija pääsee tutustumaan Sampoon työnantajana ja jättämään hakemuksen.

Keväällä Sampo toteutti rekrymarkkinointikampanjan, jossa markkinointiin avoimia työpaikkoja. Tässä vaiheessa vuotta oppilaitokset totutusti rekrytoivat syksylle uusia työntekijöitä. Kuntarekryn asiantuntija ideoi rekrykampanjaa yhteistyössä Sampon kanssa ja teki teknisen toteutuksen.

”Kerroimme omat toiveemme kampanjan osalta. Lähetimme omat brändikuvat ja mietimme ydinviestit rekrykampanjaan. Asiointi oli tosi helppoa ja toteutus sovitun mukainen. Kampanjan tulokset olivat erittäin hyvät ja saimme tehtäviin enemmän hakijoita kuin aikaisemmin”, Sampolta kerrotaan iloiten.

”Jatkamme mielellämme yhteistyötä Kuntarekryn kanssa rekrytointimarkkinoinnissa ja työnantajamielikuvan rakentamisessa.”

Rekrymarkkinoinnista on tullut yhä keskeisempi osa rekrytointeja. Enää vetävän työpaikkailmoituksen julkaiseminen ei riitä, vaan tilalle on tullut erilaisia tapoja erottua kilpailijoista ja taistella potentiaalisista työntekijöistä. Kun kilpailu työntekijöistä kiristyy, työnantajien täytyy olla esillä ja hakijoiden mielessä. Rekrymarkkinointi on toimiva työkalu tähän. Autamme organisaatioita kehittämään rekrymarkkinointiaan eri keinoin. Tutustu palveluihimme tarkemmin täältä.