Blogit02.08.2023

Syksyn rekrytoinnit käynnistyvät vauhdilla – älä unohda markkinoida organisaatiosi työpaikkoja

Kesä on monissa organisaatioissa hieman rauhallisempaa aikaa uusien rekrytointien osalta. Toki työpaikkoja on jatkuvasti avoinna esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla ja tiettyihin tehtäviin tarvitaan jatkuvasti osaajia. Syksyn käynnistyessä rekrytoinnit alkavat hiljalleen lisääntymään useassa paikassa, kun hr-asiantuntijat ja rekrytoijat palaavat takaisin töiden pariin kesän jäljiltä. Tässä vaiheessa on hyvä hetki suunnitella oman organisaation avointen työpaikkojen aktiivista esiin tuomista ja markkinointia, jotta avoimet työpaikat saavat riittävästi näkyvyyttä eri kanavissa ja paikat saadaan täytettyä. Pitkäjänteinen työnantajamielikuvan rakentaminen on myös erityisen tärkeää, kun osaajista kilpailevat monet eri tahot. Kilpailussa pärjää tällä hetkellä aktiivisesti esillä olevat organisaatiot, jotka myös erottuvat omalla työnantajabrändillään muista.

Missä työpaikkoja kannattaa tällä hetkellä markkinoida?

Rekrytointia suunniteltaessa on hyvä miettiä eri kanavat, jossa avointa työpaikkaa markkinoidaan potentiaalisille työntekijöille. Markkinoinnin suunnittelu aloitetaan kartoittamalla kohderyhmä ja tätä kautta valitaan relevantit kanavat. Myös budjetti vaikuttaa oleellisesti siihen mitä kanavia voidaan ottaa käyttöön. Perinteinen lehtimainonta verottaa moninkertaisesti mainosbudjettia verrattuna esimerkiksi digitaaliseen mainontaan. Digitaalisen mainonnan kanavina rekrymarkkinoinnissa voidaan nostaa seuraavat vaihtoehdot, joista valitaan sopivin yhdistelmä kampanjakohtaisesti:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • TikTok
 • Twitter (nykyään X)
 • Google
 • Sanoman digimediat

Lisäksi avoimia työpaikkoja kannattaa nostaa esiin oman organisaation eri kanavissa, kuten verkkosivuilla, intrassa ja sosiaalisen median kanavissa. Orgaanisten nostojen ja maksettujen mainosten välillä on kuitenkin suuri ero näkyvyyden kannalta. Orgaaninen julkaisu organisaation Facebook-seinällä voi tuoda näyttöjä muutamia kymmeniä, kun taas maksettu mainos nostaa näyttökertojen määrän kymmeniin tuhansiin pienelläkin mediabudjetilla. Digitaalisen mainonnan kohdistukset ovat myös omaa luokkaansa, eli rekrymainoksen voi suunnata juuri oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaan.

Lue myös: Kuntarekryn uutena digimainonnan kanavana Sanoman digimediat

Markkinoi kustannustehokkaammin useaa työpaikkaa samassa kampanjassa

Suuremmissa organisaatioissa saman alan työpaikkoja tai samoja vakansseja on auki useita saman aikaisesti. Tämän tyyppisissä tapauksissa yksittäisen työpaikan mainostaminen ei ole välttämättä kustannustehokkain ratkaisu. Useaa saman alan paikkaa voidaan lähteä markkinoimaan kampanjasivuston avulla, johon saadaan lisättyä useita avoimia työpaikkoja samalle sivulle. Mainonnan kautta potentiaalisia työntekijöitä ohjataan kampanjasivustolle. Vaihtoehtoisesti jokaiselle yksittäiselle työpaikkailmoitukselle tulisi tehdä oma mainoskampanja. Jos esimerkiksi yhden mainoskampanjan mediabudjetti olisi 300 euroa ja saman aikaisesti mainostettaisiin viittä samaa vakanssia, niin nousisi mediabudjetti 1500 euroon. Kuntarekryssä tarjoamme kampanjasivustolle kaksi ratkaisua, jolloin mainonnan kustannukset pysyvät hallinnassa:

Laajennettu työpaikkailmoitus: Laajennetulle työpaikkailmoitukselle voidaan koota useita työpaikkailmoituksia ja lisätä linkkinapit suoraan hakulomakkeille. Ilmoitus toimii rekrytointikampanjan laskeutumissivuna, joka on erottuva ja monipuolinen työpaikkailmoitus kuvineen, videoineen ja brändin omine elementteineen. Laajennettu työpaikkailmoitus näkyy Kuntarekry.fi:ssä koko rekrytoinnin ajan ja lisäksi sen rinnalle on mahdollisuus tilata maksettua digimainontaa Kuntarekryn markkinoinnin asiantuntijoiden kautta.

Toimialakohtainen sivu: Toimialakohtainen sivu toimii työnantajamielikuvan kasvattamisessa tiettyjen kohderyhmien keskuudessa ja myös rekrytointimarkkinoinnin kampanjoiden laskeutumissivuna. Sivuja voidaan toteuttaa kampanjaluontoisena tai jatkuvina sivustoina eri toimialojen rekrytoinnissa. Sivu voidaan luoda esimerkiksi varhaiskasvatuksen ammattilaisille, sairaanhoitajille tai opetusalan henkilöstölle sopivaksi.

Kasvata organisaatiosi tunnettuutta ja työnantajakuvaa brändimainonnalla

Tutkimusten mukaan työnhakijat jättävät työhakemuksen lähtökohtaisesti helpommin organisaatioon, joka on heille jo entuudestaan tuttu. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että organisaation kannattaa panostaa yksittäisten työpaikkojen mainonnan lisäksi työnantajabrändin mainontaan ja tunnettuuden kasvattamiseen. Brändimainonnassa esiin voidaan tuoda organisaation ominaisuuksia työnantajana kuten työkulttuuria, työskentelytapoja, henkilöstölle tarjottavia etuja ja nostaa esiin organisaation työntekijöitä ja heidän kokemuksiaan työpaikasta. Työnhakijoihin vetoaa parhaiten sisältö, johon on helppo samaistua. Muistijäljen ihmisiin jättää puolestaan tunteita herättävät sisällöt, joten kannattaa olla rohkea ja kokeilla myös brändiin sopivaa erottautuvaa markkinointiviestintää.

Mikäli haluat kuulla lisää eri ratkaisuistamme työpaikkojen markkinoimiseen tai työnantajakuvan rakentamiseen, niin ole meihin yhteydessä. Suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeisiin sopiva rekrymarkkinoinnin kampanja syksyksi.

Kysy lisää

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme jokaiseen tarpeeseen sopivia rekrytointimarkkinointi-kampanjoita, joissa voimme hyödyntää Kuntarekry-sivuston eri mahdollisuuksia sekä digitaalisen markkinoinnin kanavia tehokkaasti. Yksittäisen kampanjan avulla voidaan markkinoida yhtä tai useampaa avoinna olevaa työpaikkaa tai vahvistaa organisaation työnantajamielikuvaa.

 • Digitaalinen markkinointi
 • Sisällöntuotanto
 • Kampanjasivut Kuntarekry:fi:ssä
 • Työnantajamielikuvan kehittäminen
 • Rekrytointien analytiikka

Tutustu rekrymarkkinoinnin palveluihin