kuntarekry-päivät

Terveiset Kuntarekry-päivästä 4.10.2022

Tiistaina 4.10. kokoonnuttiin jälleen virtuaalisesti viettämään Kuntarekry-päivää. Tilaisuus kokosi yhteen yli 120 julkisen sektorin rekrytoinnin parissa työskentelevää henkilöä. Päivän aikana tutkittiin Kuntarekryn uusia ominaisuuksia niin työnhakijoille kuin työnantajille, sekä käytiin monia mielenkiintoisia keskusteluita mm. hyvinvointialueiden mukanaan tuomien muutosten ympärillä. Lisäksi päivän aikana pidettiin huolta työskentelykunnosta legendaarisen jumppa-Veeran opeilla taukojumppien merkeissä.

Päivän avasi tuttuun tapaan Misa Leiber, ja tällä kertaa avaus pidettiin lyhyenä ja ytimekkäänä kysyen, mikä on tällä hetkellä rekrytoijien suurin kokema haaste. Vastaukset liittyivät pitkälti siihen, että laadukkaita hakijoita on entistä haastavampi löytää.

Kuntarekry.fi -sivuston uusia ominaisuuksia ja työnhakijaviestintää

Päivän ensimmäinen puheenvuoro koski Kuntarekry.fi -sivuston uutuuksia. Kuntarekry.fi -sivuston kehittämisestä vastaava Anne-Mari Mourukoski esitteli uusia ominaisuuksia, joiden tarkoituksena on auttaa organisaatioita kehittämään omaa näkyvyyttään sekä tuomaan mm. omia somekanaviaan paremmin esiin. Lisäksi uudistuksena on tulossa omat etusivut niin hyvinvointialueille, kunnille, kuntaomisteisille yhtiöille kuin oppilaitoksillekin.

Anne-Marin jälkeen vuorossa oli kurkistus Kuntarekryn työnhakijaviestintään, jota esitteli työnhakijaviestinnästä vastaava Emma Kolehmainen. Emma kertoi, miten tuotamme työnhakijoita kiinnostavaa sisältöä, jaamme asiakkaidemme somenostoja ja pyritään yleisesti ottaen kaikella tekemisellämme mahdollistamaan sen, että Kuntarekryä käyttävät organisaatiot voivat onnistua rekrytoinneissaan. Uutuutena otettiin myös nopea vilkaisu Kuntarekryn somekanaviin, joista uusimpana käytössä on nykyisellään myös TikTok, joka on jo ehtinyt tavoittaa suuren määrän yhtä tärkeää kohderyhmäämme, eli nuoria. Yhtenä mielenkiintoisena uutuutena voisi mainita alkuvuodesta tulevan työnhakijoiden verkkolehden.

Rekrytointijärjestelmän kehityksestä

Seuraavaksi oli aika siirtyä rekrytointijärjestelmän uudistuksiin, joita esittelivät tuotepäällikkö Pauliina Niiranen, UX-designer Mihkel Lind, tuoteomistaja Jari Lepistö sekä sovelluskonsultti Risto Kökkö. Rekrytointijärjestelmän parissa on tehty uudistuksia ripeään tahtiin ja tämän vuoden aikana on toteutettu jo yhteensä 419 uudistusta, joka tarkoittaa n. 3 uudistusta päivässä. Voitiinkin todeta, että Järjestelmä kehittyy edelleen aktiivisesti ja uutuuksia tarvitaan, vaikka julkisen sektorin rekrytoinninkin kerrotaan monesti polkevan paikallaan. Tämän myytin pystyimme siis jälleen kumoamaan.

Seuraavat uudistukset pitävät sisällään hieman isompia, mutta erittäin toivottuja kokonaisuuksia. Yksi näistä on haastattelukalenteri, jonka myötä rekrytoijille tuodaan mahdollisuus lähettää haastattelukutsut, niin että hakija itse voi varata itselleen sopivan haastatteluajan. Sen lisäksi työnhakijoiden käyttämä hakijaportaali, eli paikka, jossa he täyttävät työhakemukset tai ottavat Keikkakalenterin kautta sijaisuuksia vastaan, tulee uudistumaan. Katsottiin hieman tulevaa ulkoasua ja käytiin läpi muutamia toimintoja.

Risto kävi vielä omalla vuorollaan tarkemmin läpi jo tehtyjä uudistuksia, kuten mm. rekrytoinnin dashboardia, hakijoille tehtyä yhteydenottolomaketta, sijaisten massatarkistusmerkintöjä, järjestelmän asetusten uutta näkymää, sijaishakemuksen vinkkaamista, sekä Riston henkilökohtaisen suosikkiuudistusta, joka on hakulomakkeen esikatselu.

Pienryhmäsparrailua ja kevyempiä hakulomakkeita

Lounastauon jälkeen osallistujat jakautuivat kolmeen pienempään ryhmään. Pienryhmissä päästiin hyvin pureutumaan rekrytoijia askarruttaviin kysymyksiin asiantuntijoiden opastuksella niin perusrekrytoinnin, sijaisrekrytoinnin kuin hyvinvointialueiden tuomien muutosten näkökulmista.

Kevyemmät hakulomakkeet ovat olleet kestosuosikkiaihe rekrytoinnissa viime vuosina, ja tähän asiaan näytettiin konkreettisia esimerkkejä, miten niitä voidaan luoda ja käyttää. Kaikkiin tehtäviin ei tällainen monivalintoihin perustuvat hakulomake ole mahdollinen, koska sen perusteella ei esimerkiksi pysty tekemään laajoja ansiovertailuja. On kuitenkin hyvä miettiä, josko tällaisia hakulomakkeita voisi joissain rekrytoinneissa käyttää. Esimerkissä luotu hakulomake oli mahdollista täyttää ja lähettää alle minuutissa, joten ainakaan sen osalta ei hakijan uskoisin jättävän hakemusta kesken.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien eli tuttavallisemmin KT:n neuvottelupäällikkö piti lyhyen katsauksen yleisesti rekrytoinnista. Katsauksessa käytiin läpi uusia työlainsäädännön muutoksia sekä millaisia asioita pitää juridisessa mielessä ottaa huomioon työsuhteeseen tai virkasuhteeseen rekrytoitaessa. Lisäksi katsauksessa käytiin vielä läpi työ- ja virkasuhteiden keskeisiä ehtoja ja millaisia asioita pitää ottaa huomioon esimerkiksi hyvinvointialueiden tulon myötä liikkeen luovutuksessa. Loppuun vielä muistutettiin rekrytoinneissa kertyvien tietojen käytöstä sekä säilyttämisestä lainmukaisesti.

Seuraava Kuntarekry-päivä järjestetään 14.3.2023

Päivä päätettiin pienryhmätyöskentelyllä, jossa rekrytoijat pääsivät valitsemaan viidestä mielenkiintoisesta aiheesta. Aiheita oli rekrytoinnin tehostamiseen erilaisin keinoin ja pienryhmissä jaettiin myös vertaiskokemuksia, mikä on aina tervetullutta tietoa omaan arkeen. Ryhmissä oli hyvää keskustelua jo esimerkiksi kesätyörekrytointeihin liittyvistä asioista, koska se on tietyissä tehtävissä jo erittäin ajankohtainen asia. Ehkä eniten keskustelua tuottanut aihe oli tilastoraportit. Kuntarekrystä on saatavilla todella paljon erilaisia tunnuslukuja ja hyvä oivallus olikin, että tietoa on tarjolla, mutta haastavaa voi olla se, että mitä tietoa halutaan hyödyntää ja mitä sillä tiedolla voidaan saavuttaa.

Lopuksi Maria Wendell veti päivän annin yhteen ja arpoi osallistujien kesken jännittävän yllätyspaketin. Innostunein tunnelmin jatketaan tästä jälleen kohti seuraavaa Kuntarekry-päivää, joka järjestetään 14.3.2023!

Jos et päässyt mukaan, voit katsoa päivän ohjelmaa myös tallenteen kautta. Jos et sitä ole saanut, laita meille viestiä tuki@kuntarekry.fi.

Nähdään viimeistään seuraavassa Kuntarekry-päivässä!