Referenssit06.02.2019

Vaasassa rekrytoidaan anonyymisti

Vaasassa aloite anonyymiin rekrytointiin lähti kaupunginvaltuutetun valtuustoaloitteesta, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi viime keväänä. Sen jälkeen kaupungin henkilöstöpalvelut laativat ohjeen, jossa velvoitettiin kaupungin jokaista tulosaluetta kokeilemaan anonyymiä rekrytointia vähintään kerran vuoden loppuun mennessä.

Reilun puolen vuoden aikana tehtiin yksitoista anonyymia rekrytointia: fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kaksi kotipalveluohjaajaa, kaksi sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijä, kirjastoautonkuljettaja, osastosihteeri, nuoriso-ohjaaja ja rekrytoinnin palveluvastaava. Kokeilua jatketaan tämän vuoden loppuun, ja kaikki rekrytoinnit tulee pääsääntöisesti tehdä anonyymeina.

- Esimiehille kerrottiin anonyymin rekrytoinnin pelisäännöt ja painotettiin hyvän hakuilmoituksen merkitystä. Anonyymisti rekrytoitaessa on todellakin pakko kiinnittää huomio olennaiseen osaaminen, palveluvastaava Anne Lindell Vaasan kaupungilta sanoo.

- Olemme saaneet positiivista palautetta. Esimiehet kokivat, että nimettömyys todella haastaa keskittymään siihen, mitä hakija hakemuksessaan kertoo. Kaikki myös ilmoittivat olevansa halukkaita jatkossakin tekemään rekrytointeja anonyymisti.

Lue lisää ajatuksia anonyymistä rekrytoinnista

Anonyymin rekrytoinnin hallinta Kuntarekryssä

Kun anonyymille rekrytoinnille laadittiin oma pohja Kuntarekry rekrytointijärjestelmään, haku on toiminut sujuvasti. Rekrytoija numeroi hakijat yhteenvetoon, jonka lähettää esimiehelle. Esimies valitsee haastatteluun kutsuttavat, saa yhteystiedot ja kutsuu haastatteluun. Eli teknisesti rekrytoinnin hallinnointi sujuu hyvin Kuntarekryssä.

Kun Vaasassa tehtiin ensimmäinen anonyymi haku, hakuilmoitusta laadittaessa ei ohjeistettu hakijoita tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Sen seurauksena hakijatietoja mustattiin hakemuspapereista käsin. Seuraavassa haussa oli selkeä ohjeistus, ettei hakija kertoisi hakemuksessaan ikää, sukupuolta tai muita tehtävän kannalta epäoleellisia tietoja. Hakijan tuli keskittyä kuvaamaan vain oleellista osaamistaan haettavan tehtävän kannalta.

- Anonyymilla rekrytoinnilla on myös tärkeä symbolinen merkitys, sillä se kertoo kaupungin edistävän aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Se myös auttaa esimiehiä keskittymään tehtävän kannalta olennaisten taitojen tarkasteluun ja kehittää heidän osaamistaan rekrytoinnissa, Anne Lindell sanoo.

Lue myös: Miten Kuntarekryn uusi anonyymi rekrytointi toimii

Haluatko kokeilla anonyymiä rekrytointia Kuntarekryllä? Ota yhteyttä