Blogit10.02.2022

Työpaikkailmoituksen kehittäminen

Yksi halpa ja tehokas keino kehittää rekrytointejaan on pysähtyä hetkeksi tutkimaan omia työpaikkailmoituksia ja pohtia miltä ne näyttävät hakijan mielestä. Työpaikkailmoituksen tärkein tehtävä on kertoa hakijalle hänen päätöksensä kannalta oleellista tietoa ja saada aikaan se ratkaisu, että hakija on valmis myös hakemaan työpaikkaa. Tätä päätöstä varten hänelle täytyy kertoa asioita, jotka helpottavat tuota päätöksentekoa.

Mitä hakijat arvostavat

Olemme tutkineet aihetta ja viime vuonna FCG oli mukana pro gradu -tutkielmassa aiheesta. Tuossa aiheessa tärkeimmäksi asiaksi työnhakijoiden mielestä osoittautui työtehtävän esittely. Eli hakija haluaa tietää, mitä hänen työhönsä kuuluisi, mikäli tulisi valituksi. Helposti lähdetään liikkeelle siitä, millaista koulutusta tai osaamista arvostetaan, mutta nämä eivät riittävästi kerro hakijalle itse työstä. Aloita siis työpaikkailmoitus sillä, että esittelet työtehtävät hakijalle, jolloin se avautuu hänelle ja tuo hänet lähemmäksi työpaikkaa. Lisäksi hakijoita kiinnostivat myös työsuhteen kesto, työpaikan sijainti, ammattinimike, työaika ja palkka.

Näistä etenkin palkka onkin noussut yhtenä isona keskustelunaiheena monilla foorumeilla. Eli hakijat kaipaavat palkka-avoimuutta hakemuksiin. Ja mieluusti numeroina, eikä TES-luokituksina. Jo pelkästään tämä auttaa herättämään luottamusta työnantajaan. Yllättäen erilaiset työsuhde-edut taas tulivat listauksen häntäpäässä, mikä kertoo siitä, että harvoin töihin haetaan pelkästään etuuksien takia, vaan kyllä se itse työarki on iso määrittävät tekijä työpaikkoihin hakeuduttaessa.

Huomioi selkeys

Hakijat arvostavat myös selkeyttä. Eli vaikka työpaikkailmoitukseen on mahdollista käyttää monia tehokeinoja, jotka elävöittävät hakemusta hyvin, eivät ne kuitenkaan saa peittää sitä tärkeintä asiaa, eli informaatiota. Hyviä tehokeinoja hakemuksille voivat olla erilaiset kuvat ja videot, jotka auttavat tuomaan myös paremmin esiin työyhteisön arkea, työtehtävää ja työnantajaa.

Yhtenä mahdollisuutena Kuntarekryyn on tuotu laajennetut työpaikkailmoitukset, jotka mahdollistavat paremmin erilaisten tehokeinojen käytön. Ilmoitukselle voidaan tuoda mukaan enemmän kuvia työyhteistöstä, videoita työtehtävästä tai työnantajasta tai vaikkapa linkkejä uratarinoihin, joissa työntekijät voivat kertoa sitä tärkeää tietoa arjestaan hakijoille.

Lue myös: Videot ja kuvat osana työpaikkailmoitusta

Kerää dataa

Kuntarekryssä työpaikkailmoituksilla hakijat voivat antaa nopean palautteen työpaikkailmoituksista ja kertoa näin ollen mitä mieltä he olivat työpaikkailmoituksesta. Hakijat voivat antaa palautetta esimerkiksi siitä kerrotaanko työtehtävästä riittävästi ilmoituksella, onko sen kieli selkeää ja herättääkö työpaikkailmoitus mielenkiintoa työpaikkaa kohtaan.

Ja koska tämä palaute tulee suoraan niiltä henkilöiltä, jotka tutkivat työpaikkailmoitusta, kannattaa sitä pyrkiä keräämään, analysoimaan ja ennen kaikkea hyödyntämään työpaikkailmoitusten kehittämisessä. Jos palaute tietyissä ilmoituksissa on positiivista ja toisissa taas ei niin positiiviista, voi noiden työpaikkailmoitusten sisältöä verrata keskenään ja pohtia mistä eroavaisuudet voivat johtua. Ja sitä kautta myös kehittämään ja parantamaan sisältöä sekä hakijoiden antamaa palautetta.

Lue myös: Mitä nostaa esiin urasivuilla tai työpaikkailmoituksilla?

Jos haluat tarkemmin tietää teidän työpaikkailmoitustenne vaikuttavuudesta, tai miten niitä voitaisiin kehittää, tilaa koulutus verkkokaupastamme tai laita meille viestiä ja katsotaan yhdessä teille sopiva paketti työpaikkailmoitusten kehittämiseen!

Ota yhteyttäTutustu koulutukseen verkkokaupassamme

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus