Blogit12.04.2022

Työpaikkailmoitus hakijan silmin

Työpaikkailmoitus, mikä sen rooli rekrytoinnissa oikeastaan on? Sen pitäisi kertoa hakijalle mahdollisimman paljon oleellista tietoa työtehtävästä ja mielellään riittävästi myös teistä työnantajana. Monissa organisaatioissa on luotu valmiita työpaikkailmoituspohjia, joiden avulla työpaikkailmoitus saadaan nopeasti luotua erilaisiin rekrytointeihin ja sitä kautta nopeuttamaan julkaisua. Tämä on hyvä tapa, mutta siinä voi piillä yksi pieni mutta, nimittäin vauhtisokeus. Usein, kun on tehty hyvä pohja ja sitä käytetään aktiivisesti, käy niin että omalle viestille sokaistutaan ja oletetaan edelleen sen olevan toimiva. Työpaikat ja tehtävät ovat usein hyvinkin erilaisia, vaikka olisi sama tehtävänimike kyseessä. Joten työpaikkailmoitus kannattaa käydä läpi tarkasti ja pohtia sitä, kertooko se riittävästi työnhakijalle houkutellakseen hänet hakemaan.

Oleellinen tieto kärkeen

Suomessa vallitsee edelleen työnhakijoiden markkinat tällä hetkellä. Tämä johtaa siihen, että vaikka avoimia työpaikkoja on entistä enemmän tarjolla, niin myös monet työnhakijat voivat päättää haluavatko he tulla juuri teille töihin. Tähän voi vaikuttaa moni asia, mutta yksi vaikuttava tekijä on se, mitä työpaikkailmoituksessa lukee. Halutaanko siinä lähteä liikkeelle esimerkiksi siitä, mitä me haluamme sinusta vai mitä tähän tehtävään kuuluu ja mitä me voimme sinulle tarjota.

Usein työpaikkailmoituksessa saatetaan lähteä etenemään organisaation oman brändiviestin kautta, eli me olemme sitä ja tätä ja vähän tuotakin. Tämä on toki oleellista asiaa hakijalle, mutta onko sen paikka kuitenkaan työpaikkailmoituksen ensimmäisessä lauseessa. Uskoisin, että ei. Lähde siis liikkeelle hakijalle tärkeimmistä asioista, kuten siitä mitä tämä tehtävä pitää sisällään. Se on yleensä kuitenkin se merkittävin yksittäinen tekijä. Ja pohdi myös työpaikkailmoituksen otsikkoa tai tehtävänimikettä. Kunta-alalla työnimikkeitä samaan työhön voi olla useita tai eri nimikkeillä voidaan tehdä hyvinkin samankaltaista työtä. Joten kannattaa jo valmiiksi miettiä, kertooko tämä tehtävänimike jotain oleellista hakijalle, vai onko sitä syytä täsmentää.

Brändiviestissä kannattaa myös pohtia sitä kerrotaanko hakijalle yleistä tietoa organisaatiosta vai kerrotaanko juuri kyseiseen tehtävään liittyvää sisältöä. Yleinen viesti ei välttämättä yksittäisen lähihoitajan kannalta ole merkittävä asia, mutta monet työyksikköön, työkavereihin tai itse työn sisältöön liittyvät asiat voivat häntä kiinnostaa ja olla hänelle kiinnostavia sisältöjä.

Lue myös: Työpaikkailmoituksen kehittäminen

Mitä lisätietoa hakija kaipaa?

Toinen asia mitä kannattaa ottaa huomioon, on se millaisia kysymyksiä hakijalla voisi tähän tehtävään liittyen olla. Usein ne voivat liittyä hyvinkin ilmeisiin asioihin, kuten työajat, palkka, kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuudet. Nämä ovat usein myös se, millä kilpailussa voidaan erottautua. Monilla kunta-alan työpaikoilla ei voida kilpailla palkalla, mutta voidaanko kilpailla jollain muulla? Yksikään työnhakija ei varmasti oleta saavansa sitä kuuluisaa kuuta taivaalta, mutta monet etsivät työpaikkaa, jossa työn mielekkyys, kuormittavuus ja kehittymismahdollisuudet ovat kohdillaan.

Työnhakijan kannalta riittävä tieto auttaa tekemään hakupäätöksen. Tapoja tuottaa tätä tietoa on monia. Asiat, joita työnantajamielikuvatyössä käytetään, unohdetaan helposti yksittäisistä rekrytoinneista. Monilla organisaatioilla on käytössään erilaisista tehtävistä tai yksiköistä tehtyjä videoita, mutta ne helposti unohtuvat, kun yksittäisiä rekrytointeja tehdään. Samoin uratarinat jäävät helposti omien verkkosivujen syövereihin, kun niitä voitaisiin hyvin hyödyntää monella tapaa rekrytoinnin tukena. Uratarinat ja videot ovat loistava tapa lisätä tietoa ilmoitukselle ja samalla luoda työnantajamielikuvaa. Kun seuraavan kerran pohdit omaa ilmoitustasi, katso myös arkistosta onko teillä siihen sopivaa videota tai uratarinoita käytettävissä.

Lue myös: Videot ja kuvat osana työpaikkailmoitusta

Lue lopuksi työnhakijan silmin

Kun seuraavan kerran olet julkaisemassa uutta työpaikkaa, pysähdy hetkeksi ja lue työpaikkailmoitus läpi työnhakijan silmin. Mieti samalla avautuuko työpaikkailmoituksessa hakijalle ne asiat, jotka sinulle mahdollisesti ovat itsestäänselvyyksiä. Mieti myös samalla tuntuuko ilmoitus siltä, että sinulta vaaditaan paljon, mutta annetaan vähän. Tämä luo helposti negatiivisen kuvan ilmoituksesta ihan huomaamatta. Luomalla informatiivisia, positiivisia ja helposti luettavia ilmoituksia voidaan rekrytointia tehostaa pienellä vaivalla.

Haluatko apuja työpaikkailmoituksen laatimiseen tai kehittämiseen? Suosittu työpaikkailmoituksen kehittämiskoulutuksemme on tilattavissa verkkokaupastamme. Käy tutustumassa tarkemmin ja tilaa koulutus organisaatiollesi.

Tilaa koulutus

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus