Blogit22.03.2021

Kunniamainintoja asiakkaillemme

Viime syksynä Kuntarekry juhli kymmenvuotispäiviään ja sen kunniaksi halusimme nostaa esiin erityisesti asiakkaidemme edustajia, jotka ovat olleet mukana kehittämässä Kuntarekrystä vuosi vuodelta parempaa. Pyysimme asiakkailtamme ehdotuksia kunniamaininnan saajista ja saimmekin niitä mukavasti, kiitos vielä kaikille osallistuneille! Ehdotusten joukosta arvovaltainen raatimme valitsi kymmenen henkilöä tai tiimiä tunnustuksen saajiksi.

Alta löydät kunniamaininnan saaneet sekä perustelut, miksi juuri nämä henkilöt tai tiimit ansaitsivat kunniamaininnan. Olemme talven aikana päässeet haastattelemaan heitä ja tulemme tämän kevään aikana jakamaan muutamia heidän tarinoitaan myös teille.

Mervi Hyytiäinen ja Aniitta Klar, EKSOTE

Mervi on Kuntarekry-osaamisellaan ollut avuksi monen monta kertaa niin esimiehille kuin myös työnhakijoille. Mervi vastaa aina asiallisesti ja iloisesti viesteihin ja mikäli ei jotain asiaa tiedä, hän selvittää.

Eksoten varahenkilöstöä pyörittää ansiokkaasti palveluesimies Aniitta Klar, jonka päivittäinen työkalu on sijaisrekisteri ja sen luomat mahdollisuudet. Aniitta on Eksotella alusta alkaen käyttänyt Kuntarekryn sijaisrekrytointia oman yksikkönsä toiminnassa ja sen kehittämisessä. Hän on rautainen ammattilainen!

Hanna Visuri, Salon kaupungin rekrytointiasiantuntija

Hanna on aina valmis auttamaan ja jeesaamaan kaveria "mäessä" eli tosi hyvä sparraaja. Häneltä on moni saanut apuja ja neuvoja Kuntarekryn käytössä, niin omassa organisaatiossa kuin myös yli organisaatiorajojen.

Lue Hannan henkilökuva

Johanna Majamäki, Kemin kaupunki

Johanna vei, ja vie edelleen, sijaisrekisterin käyttöä Kemin kaupungilla eteenpäin. Hän on vuosien saatossa oman työnsä ohella kouluttanut itse työtovereitaan, ja myös monien muiden yksiköiden kollegoita käyttämään sijaisrekisteriä. Hän myös kutsuu sijaisia haastatteluun, käy läpi heidän todistuksiaan ja merkitsee kelpoisuudet. Ahkera puurtaja, jonka tekemistä työkaverit kovasti arvostavat.

Kirsi Roitto, Kuopion kaupunki

Kirsi on aina valmis kertomaan käytännön kokemuksia Kuntarekryn käytöstä ja on saanut moneen organisaatioon ilon tunteita vinkeillään. Omalla rauhallisuudellaan hän saa tilanteet rauhoittumaan ja sitä myöden myös ratkaistua ongelmatilanteet nopeasti ja iloisella otteella.

LUE KIRSIN HENKILÖKUVA

Seija Soinsaari, Oulun kaupunki

Anna-Liisa Kupsala, Monetra Oulu Oy

Teija Kaustinen, Monetra Oulu Oy

Oulun kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö Seija Soinsaari edisti aktiivisesti Kuntarekry-järjestelmän käyttöönottoa Oulun kaupungilla. Hän oli vetovastuussa Oulun kaupungin rekrytoinnin kehittämistyöryhmistä, joille kuului mm. Kuntarekryn pilotointi.

Sovellusasiantuntija ja Kuntarekry-järjestelmän pääkäyttäjä Anna-Liisa Kupsala sekä rekrytointiasiantuntija Teija Kaustinen ovat aktiivisesti edistäneet Kuntarekry -järjestelmän käyttöönottoa Oulun kaupungin rekrytoinneissa. He ovat kumpikin omalta osaltaan olleet aktiivisesti mukana Kuntarekry -järjestelmän kehitystyössä ja ovat edistäneet Kuntarekry-järjestelmän käytön laajentamista Oulun kaupungin eri toimialoille. Oulun kaupungin toimijoiden ja keskitetyn rekrytointipalvelun yhteistyön tuloksena Kuntarekry -järjestelmä on tänä päivänä laaja-alaisesti helpottamassa rekrytointiin liittyvää työtä Oulun kaupungin eri toimialoilla, niin kohdistetun rekrytoinnin kuin sijaisrekrytoinninkin osalta.

OYS rekrytiimi

OYS:n rekrytointitiimi on iloinen porukka, joka läsnäolollaan on piristänyt lähes jokaisessa Kuntarekryn järjestämässä tapahtumassa tämän kymmenen vuoden aikana. He ovat myös aktiivisesti vieneet saamiaan oppeja tehokkaasti käytäntöön omassa työssään ja sitä kautta tehostaneet rekrytointiprosesseja merkittävällä tavalla.

Eija Koskela ja Tiina Limnell, Porin kaupunki

Tehokas pieni tiimi! He ovat kehittäneet Porin kaupungin rekrytoinnin toimintamalleja erittäin tehokkaaksi ja aitoudellaan piristävät Kuntarekryn asiakastuen porukkaa vaikeimpienkin ongelmaratkaisutilanteiden keskellä. Heillä on aito halu helpottaa Porin kaupungin rekrytoivien esimiesten työtä viemällä käytäntöön Kuntarekryn tarjoamia mahdollisuuksia rekrytointiprosessin eri vaiheisiin.

Lue Porin Tiinan ja Eijan ajatuksia Kuntarekrystä

Sanna Väisänen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Sanna on Kuntarekryn superkäyttäjä, joka on käyttänyt Kuntarekryä alkumetreistä asti. Sanna on erinomaisesti perillä Kuntarekryn koukeroista ja selvittää eteen tulevat ongelmat aina perin pohjin. KSSHP:n rekrytointiprosessi kehittyy säännöllisesti ja välillä tehdään myös suurempia muutoksia, jotka ovat helppo vielä läpi, kun on olemassa Sanna, joka osaa heti kertoa miten homma kannattaa tehdä.

Sanna-Mari Heinonen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, TYKS

Sanna-Mari otti Kuntarekryn täysin itsenäisesti käyttöön VSSHP:ssä pelkän ohjemateriaalin ja kokeilemisen kautta. Hän tutustui ohjemateriaaleihin, kokeili, testaili ja ennakkoluulottomasti etsi kaikki ne toiminnollisuudet, joiden avulla järjestelmän hyödyt saatiin käyttöön. Hän on jakanut hyviä käytäntöjä laajasti muidenkin hyödynnettäväksi Kuntarekry-päivien puheenvuoroissaan.

Nina Holopainen ja Katariina Riipi, Varkauden kaupunki

Ninalla ja Katariinalla on todellinen halu ja tahto tehostaa toimintaa Kuntarekryn avulla. He ovat tehostaneet rekrytointiprosessejaan ja ovat jatkuvasti valmiina kehittämään toimintaa. Jos Kuntarekryssä on ominaisuus, joka parantaa rekrytointiprosessia, he ovat ensimmäisten joukossa ottamassa sen käyttöön. Näin toimien he ovat saaneet erinomaisesti toimivan rekrytointiprosessin Varkauteen.

Lue Varkauden kaupungin katariinan henkilökuva

Lisää ajankohtaista asiaa rekrytoinnista

Lue lisää aiheista

Jaa kirjoitus