Blogit07.05.2020

Kunta-alan houkuttelevuus työnhakijamarkkinoilla

kunta-alan houkuttelevuus työmarkkinoilla

Osaajapula kunta-alalla aiheuttaa päänvaivaa rekrytoijille ja henkilöstöhallinnolle ympäri Suomen. Keskusteluissa asiakkaidemme kanssa on vahvasti ollut kuultavissa, että vaikeasti rekrytoitavien tehtävien määrä lisääntyy ja tiettyihin ammattiryhmiin on erittäin vaikea löytää työvoimaa sekä saada päteviä hakijoita. Tätä käsitystä vahvistaa myös KT:n tekemä selvitys, jonka mukaan etenkin sosiaalialalla ja varhaiskasvatuksessa työvoimavaje aiheuttaa haasteita. Viimeisin selvitys on tehty marraskuussa 2019 ja selvityksen mukaan työvoimavaje on pysynyt kuntasektorilla vähäisenä. Kuitenkin tietyillä toimialoilla työvoimavajeen kanssa joudutaan painimaan ankarasti ja haasteet ovat alkaneet näkymään myös haasteena täyttää määräaikaisia työtehtäviä sekä löytää sijaisia.

Vaikeasti täytettävät työtehtävät

Olen keskustellut asiakkaidemme kanssa paljon rekrytoinnin haasteista ja miten niitä voitaisiin lähteä ratkomaan. Puhuttiinpa minkä tahansa organisaation edustajan kanssa, yleensä samat tehtävänimikkeet nostavat päätään. Etenkin KT:n mainitsemat varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan ammattilaiset tulevat usein vastaan ja niiden lisäksi myös teknisen puolen osaajien, lähihoitajien sekä puheterapeuttien löytämisessä on haasteita. Tätä käsitystä vahvistaa myös KT:n selvitys, jonka mukaan esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajien paikoista 81% on jäänyt täyttämättä, koska tehtävään ei ole löytynyt pätevää hakijaa. Varhaiskasvastuksen opettajissa lukema on ollut 70%. Pelottavia lukuja etten sanoisi.

Ja pelottavuuden lisäksi suuri haaste näiden tehtävien rekrytoinnissa on myös se, että nämä työntekijät ja työpaikat ovat tärkeitä palasia esimerkiksi hyvinvointivaltion ylläpitämisessä. Kuntien on pystyttävä tarjoamaan lakisääteisiä palveluita terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa, mutta riskinä on, että nykyisetkin katoavat, koska työtaakkaa ei voida keventää.

Mistä lääkkeet?

Tähän kysymykseen varmasti jokainen haluaisi helpon ja suoran vastauksen, mutta sitä ei varmasti ole kenelläkään antaa. Työnhakijatapahtumia kiertäessä vastaan on tullut etenkin nuorilta (toki hyvin paljon riippuen toimialasta), että kunta-alaa ei mielletä monipuoliseksi mahdollisuudeksi kehittyä ja kasvaa työntekijänä. Kunta-alan mediaseksikkyys ei kykene tällä hetkellä taistelemaan yksityisen sektorin kanssa.

Lääkkeenä siis näkisin, että kuntasektorin on kyettävä rakentamaan houkuttelevampaa kuvaa itsestään, jotta ihmisten mielikuviin voidaan vaikuttaa. Meillä Kuntarekryssä onkin alettu missiona kehittämään kunta-alan imagoa paremmaksi ja pyritty luomaan kuvaa monipuolisista mahdollisuuksista erilaisten kunta-alan organisaatioiden parissa. Samalla olemme pyrkineet purkamaan myyttejä, joita kunta-alaan vahvasti edelleenkin mielletään, kuten kunta-alalla ihmiset ovat palkkakuopassa tai kunnissa ei voi edetä työurallaan.

Joten haastankin teitä kaikkia kuntatyönantajia miettimään, miten me voisimme yhdessä rakentaa tulevaisuudessa houkuttelevampaa kunta-alaa ja mahdollistaa kilpailun työvoimasta yksityisen sektorin kanssa ja helpottamaan kuntien arjen pyöritystä sekä turvaamaan asukkaille mahdollisuuden saada palveluita kunnalta jatkossakin.

Olemme kehittäneet Kuntarekry-palveluun uusia työkaluja, joiden avulla sekä työnantajamielikuvaa että rekrytointimarkkinointia voidaan tehdä tehokkaammin ja paremmin. Jos haluat keskustella aiheesta lisää ja miettiä lääkkeitä, ota meihin yhteyttä ja etsitään ratkaisuja yhdessä.

Lue myös: Kuntarekryyn uusia työkaluja rekrymarkkinointiin

Ota yhteyttä