Blogit02.12.2020

Voivatko anonyymi rekry ja videorekry toimia yhdessä?

anonyymi rekrytointi ja videorekrytointi

Anonyymi rekrytointi on viime aikoina nostanut vahvasti suosiotaan kunta-alalla. Pari viikkoa sitten esimerkiksi Talouselämä uutisoi Turun kaupungin anonyymin rekrytoinnin kokeilujen olleen onnistuneita ja näiden lisäksi esimerkiksi Janakkala, Rovaniemi ja Kokkola ovat jo hyvässä vauhdissa anonyymin rekrytoinnin hyödyntämisen suhteen. Toinen etätyöaikana suosioon noussut elementti on ollut videorekrytoinnin käyttö osana rekrytointiprosessia. Etätyösuositukset ovat johtaneet siihen, että rekrytointiprosesseja viedään mahdollisimman pitkälle etäyhteyksien varaan ja tähän oivana työkaluna on toiminut juuri ennakkoon nauhoitetut videohaastattelukysymykset.

Anonyymin rekrytoinnin tarkoituksena on lisätä monimuotoisuutta ja tasa-arvoa rekrytointiprosessissa sekä auttaa kiinnittämään rekrytoijan huomio työtehtävän kannalta oleellisiin asioihin, kuten työkokemukseen, koulutukseen ja osaamiseen. Videorekrytointia taas on jossain foorumeissa kritisoitu, että se toimisi päinvastoin ja suosisi tietynlaisia henkilöitä, kuten ekstrovertit hakijat tai mahdollistaisi ikäsyrjinnän. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan itseasiassa tätä asiaa on pohdittu esimerkiksi videorekrytointikumppanimme RecRightin kanssa paljonkin. Mutta miten käy, jos nämä kaksi asiaa yhdistetään? Voivatko anonyymi rekrytointi ja videorekrytointi toimia yhdessä ja auttaa parantamaan tasa-arvoa rekrytoinneissa? Me vastaamme kyllä.

Lue myös: Miten Kuntarekryn anonyymi rekrytointi toimii

Anonyymi rekrytointi ei jatku loputtomiin

Anonyymin rekrytoinnin avulla hakijoiden tietoja käsitellään rekrytointijärjestelmässä ilman tunnistetietoja siihen asti, kun on tarpeen ja yleensä tämä tarkoittaa, että hakemukset käsitellään anonyymisti ja sen jälkeen, kun valitut henkilöt kutsutaan haastatteluihin, anonymiteetti puretaan ja rekrytoijat saavat tietoonsa hakijoiden muut tiedot. Tässä vaiheessa tuo haastatteluprosessi taas voidaan hoitaa ennakkoon nauhoitetuilla videohaastattelukysymyksillä, jotka ovat kaikille samat ja näin ollen myös edistävät sitä, että kaikille tulevat haastattelukysymykset ovat tasa-arvoisia, eikä mukaan lipsahda mitään rekrytoijan omia kysymyksiä tai muita elementtejä.

Anonyymi rekrytoinnin on kritisoitu myös siirtävän syrjintää myöhempään vaiheeseen rekrytointiprosessia ja näin ollen vain siirtävän ongelmaa myöhäisempään vaiheeseen rekrytointiprosessia. Tämä voi olla totta ja jotkut henkilöt voivat tietoisesti tai tiedostamatta tehdä tällaisia päätöksiä osana rekrytointiprosessia. Mutta jos anonyymi rekrytointi taas onnistuu tavoitteessaan, voi se herättää nämä henkilöt ajattelemaan rekrytointejaan uudelta kantilta. Tässäkin kohtaa videorekrytointi voi auttaa. Videot edesauttavat tasa-arvoa myös siinä, että ne ovat läpinäkyvä ja avoin tapa hoitaa rekrytointiprosessin haastatteluita. Videot nauhoitetaan etukäteen ja hakijat voivat vastata niihin oman aikatauluunsa sopivasti, mutta videoihin voidaan milloin tahansa palata ja niitä voidaan myös katsella uudelleen myöhäisemmässä vaiheessa rekrytointiprosessia. Videot voidaan myös jakaa kenen tahansa rekrytointiin osallistuvan henkilön nähtäväksi, jolloin myös he voivat antaa omia näkemyksiään henkilön osaamisesta.

Lue myös: Videot ovat monipuolinen apu rekrytointeihin

Kaikki lähtee kuitenkin henkilöstä

Rekrytointi ei koskaan ole helppoa, vaikka apuna olisikin eri työkaluja ja teknologioita. Ja vaikka teknologia tai vaikkapa tekoäly voi olla hyvä apuväline rekrytointipäätösten tekemisestä, on jokainen päätös kuitenkin lopulta ihmisen tekemä. Olipa kyseessä videot tai anonyymi rekrytointi, eivät ne itsessään tee päätöksiä tai vaikuta siihen, kuka tulee valituksi, mutta ne voivat auttaa. Ja ne voivat myös monella tapaa auttaa koko rekrytointiprosessin kehittämisessä moderniin ja tehokkaaseen suuntaan.

Sekä anonyymi rekrytointi että videorekrytointi voivat siis auttaa lisäämään tasa-arvoisuutta ja vähentämään syrjintää rekrytoinneissa. Ja yhdistämällä nämä kaksi, ja etenkin anonyymi rekrytoinnin mahdollisuus muuttaa rekrytoijan ajatusmaailmaa ja videorekrytoinnin läpinäkyvyys, voidaan itseasiassa onnistua kehittämään rekrytointiprosessin tehokkuutta ja luotua parempia palkkauspäätöksiä.

Haluatko tutustua tarkemmin anonyymi rekrytointiin tai videorekrytointiin Kuntarekryn rekrytointijärjestelmässä. Ota yhteyttä alla olevan painikkeen kautta.

Ota yhteyttä

Lähteet: https://blog.recright.com/how-video-interviews-reduce-discrimination