Blogit26.08.2021

Kuinka lisätä omaa näkyvyyttä työnantajana?

Potentiaalisten hakijoiden tavoittaminen on avainasemassa siihen, että rekrytointi voi onnistua. Kun työpaikkailmoituksen näkyvyys lisääntyy, kasvaa myös todennäköisyys sille, että sinne löytää oikeaa väkeä ja enemmän potentiaalisia hakijoita ja työpaikkaan saadaan hyviä hakemuksia.

Toki hakijoiden tavoittamisen lisäksi rekrytoinnin onnistumiseen vaikuttavat myös monet muutkin asiat, kuten työnantajamielikuva ja muutenkin laadukas rekrytointiprosessi. Mutta, yksikään hakija ei voi hakea teille töihin, jos hän ei löydä teitä tai työpaikkailmoituksianne. Puhuttiinpa laajemmin työnantajamielikuvan rakentamisesta tai vaikkapa vain yhden yksittäisen työpaikkailmoituksen näkyvyyden lisäämisestä, on olemassa useita yksinkertaisia keinoja, joiden avulla näitä voidaan kehittää.

Varmista että työpaikkailmoitus tai urasivu on olemassa ja kunnossa

Ennen kuin lähdetään lisäämään näkyvyyttä ja ohjaamaan hakijoita tutustumaan teihin, kannattaa varmistaa, että kyseinen paikka, jonne hakija ohjataan, on kunnossa. Jos halutaan kerralla saada näkyvyyttä useammille työpaikkailmoituksille, sekä kertoa teistä työnantajana oleellista ja mielenkiintoista tietoa, kannattaa varmistaa, että organisaation työnantajasivu on kunnossa ja että sieltä löytyy hakijalle riittävästi tietoa, millaisesta työnantajasta on kyse ja millaisia työpaikkoja teillä on tarjolla. Jos organisaation urasivu vaikuttaa lähinnä turisteille kirjoitetulta tekstiltä, on syytä pysähtyä hetkeksi ja korjata asia.

Jos taas halutaan varmistaa, että työpaikkailmoitus mahdollistaa hakijalle sen, että hän voi hakea teille töihin, varmistetaan että siitä käy selkeästi ilmi millaisesta tehtävästä on kyse ja millainen henkilö tuohon tehtävään sopisi. Eli aloitetaan lukemalla työpaikkailmoitus läpi tai varmistetaan, että organisaation urasivulta löytyy riittävästi informaatiota hakijalle, jotta hän voisi edes harkita tulevansa teille töihin. Urasivuja voi myös olla useammassa palvelussa, ei kannata lukkiutua ajatukseen, että on yksi paikka, johon henkilön tulee löytää voidakseen kiinnostua teistä työnantajana. Mitä useammassa palvelussa näytte, sitä useammat henkilöt teidät löytävät, vaikka se aiheuttaakin monesti lisätyötä tietojen päivittämisessä ja sisällön luomisessa.

Lue myös: Mitä nostaa esiin urasivuilla tai työpaikkailmoituksilla?

Näkyvyyden lisääminen

Kun itse näkyvyyttä lähdetään lisäämään, on siihen monia keinoja. Kuitenkaan näkyvyyttä ei kannata lähteä hakemaan summittain, vaan siinäkin kannattaa panostaa laatuun. Kanavia näkyvyyden lisäämiseen on monia, mutta kanavat kannattaa valita sen mukaan missä oman kohderyhmän hakijat liikkuvat. Esimerkiksi sosiaalisen median kanavat ovat kustannustehokkaita kanavia laajankin näkyvyyden hankkimiseksi. Sosiaalisesta mediasta kannattaa kuitenkin muistaa se, että se ei tarjoa ilmaista näkyvyyttä kovinkaan paljon, vaan näkyvyys näissä kanavissa maksaa. Kuitenkin sosiaalinen media taas mahdollistaa hyvin mainonnan kohdennettavuutta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sosiaalisen median kanavan olevan teidän rekrytointinne kannalta paras kanava. Monissa tapauksissa kapeampikin näkyvyys, kuten tiettyjen alojen lehdet voivat toimia paremmin. Kanavan valintaa oivana työkaluna voi toimia esimerkiksi hakijaprofiilin luominen, jonka aikana pohditaan myös missä kanavissa hakija liikkuu. Yksittäisen rekrytoinnin markkinoinnissa kannattaa siis panostaa oikeaan kanavaan ja koittaa ohjata sinne mahdollisimman laadukasta liikennettä. Tietyissä rekrytoinneissa tähän voi riittää se, että työpaikkailmoitus löytyy Kuntarekry.fi -sivustolta, toisissa tapauksissa apukeinoja voidaan tarvita enemmän.

Lue myös: Pienin askelin alkuun rekrymarkkinoinnissa

Varmista jatkuva näkyvyys

Usein kuntaorganisaatioilla on avoinna useampia työpaikkoja, mikä mahdollistaa myös hyvin sen, että jatkuvaa työnantajamielikuvan luontia voidaan tehdä ja samalla luoda näkyvyyttä työnantajana sekä näille työpaikkailmoituksille. Hyvä keino jatkuvan näkyvyyden luomiseen on esimerkiksi Kuntarekryn uusi laajennettu urasivu ja sen ympärille tehtävä markkinointi. Työnantajasivulle voidaan tuottaa laajemmin sisältöä, joka hakijoita kiinnostaa ja myös tässä kohtaa markkinoinnin kanssa voidaan mennä hieman laveammalla pensselillä.

Kun organisaatiosivulta löytyy mielenkiintoista sisältöä sekä työpaikkailmoitukset, voidaan sinne ohjata jatkuvasti väkeä vaikkapa display-mainonnan tai somemarkkinoinnin avulla. Mainontaa voidaan edelleen kohdistaa, työpaikkailmoitusten mukaan, mutta sen ei tarvitse olla niin tiukkaan rajattua. Varsinkin, jos teillä käytetään hyödyksi avoimia hakemuksia sekä keikkatöitä, joihin myös ne henkilöt voivat hakea, joiden profiiliin sopivia tehtäviä ei ole juuri sillä hetkellä avoinna. Kun urasivulle löytää enemmän väkeä, löytävät he myös työpaikkailmoituksenne, uratarinanne ja kiinnostuvat teistä työnantajana. Ja näin ollen sekä näkyvyys, että rekrytointien onnistumisprosentti kasvaa.

Jos haluat kuulla lisää tai vaihtaa ajatuksia rekrytointimarkkinoinnista, työnantajamielikuvan luomisesta tai mistä tahansa muusta rekrytointiin liittyvästä, voit laittaa meille viestiä ja olemme sinuun yhteyksissä pikapuoliin.

Ota yhteyttä