Blogit12.08.2020

Miten valmistautua syksyn rekrytointeihin?

miten valmistautua rekrytointeihin

Kevään aikana monet rekrytoinnit jouduttiin jäädyttämään tai niitä jouduttiin lykkäämään. Myös rekrytoinnit siirtyivät digitaalisiin ympäristöihin ja niitä vietiin mahdollisimman pitkään läpi etäyhteyksien avulla. Syksyn osalta on vielä vaikea sanoa mihin suuntaan tilanne etenee, mutta hyvin mahdollista on, että etätyö ja digitaalinen rekrytointi tulevat olemaan isossa roolissa myös jatkossa. Epävarmassa tilanteessa on hyvä varautua kuitenkin siihen, että rekrytoinnit voidaan viedä läpi ja ne saadaan hoidettua etäyhteyksienkin avulla.

Hyvä rekrytointisuunnitelma auttaa toteuttamisessa

Kuten vanhan kunnon kulunut sanonta kuuluu, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Myös rekrytoinnissa suunnittelu auttaa viemään prosessia eteenpäin. Vieläpä nyt kun ei oikein osata sanoa miten tilanne kehittyy, on hyvä tehdä muutamia erilaisia suunnitelmia, joiden avulla voidaan asiat hoitaa, olipa tilanne millainen tahansa.

Suunnitelman tukena on hyvä tarkastella aiempien rekrytointien sujuvuutta ja miten ne ovat edenneet. Ja vaikka rekrytoinnit toteutettaisiinkin etänä, voidaan apuna käyttää kevään aikana hyväksi todettuja työkaluja ja keinoja. Rekrytointisuunnitelmassa on myös tärkeää ottaa huomioon, miltä rekrytoinnin sujuvuus näyttää hakijan näkökulmasta. Pienet asiat, kuten hyvä hakijaviestintä sekä hakijoiden pitäminen ajan tasalla, vaikuttavat suuresti hakijakokemukseen.

Lue myös: Rekrytointisuunnitelma ohjaa oikeaan suuntaan

Työvoimaa tarjolla aiempaa enemmän

Vielä vuosi sitten oli niin sanotusti työnhakijoiden markkinat. Hakijat olivat kiven alla ja parhaat osaajat vietiin käsistä. Kevään aikana taloustilanne muuttui monilla toimialoilla radikaalisti ja monia työntekijöitä jouduttiin ikävästi irtisanomaan tai lomauttamaan. Rekrytointien osalta tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että osaajia on tarjolla enemmän kuin aiemmin, joten syksyn aikana kannattaa panostaa rekrytointeihin, jos se vain suinkin on mahdollista.

Työnantajamielikuva ja rekrymarkkinointi

Syksyn aikana on hyvä myös keskittyä kehittämään omaa työnantajamielikuvaa sekä pohtimaan, miten rekrytointien markkinointia voisi toteuttaa. Vaikka hakijoita olisikin enemmän kuin aiemmin, auttaa hyvä työnantajamielikuva sekä onnistunut rekrytointimarkkinointi parantamaan rekrytointien läpivientiä ja onnistumista. Etenkin silloin, kun kilpailu hakijoista kovenee. Syksyn aikana olemme myös kehittämässä uusia ideoita rekrymarkkinoinnin tueksi Kuntarekryssä, mutta näistä tiedotamme tarkemmin kuluvan syksyn aikana.

Tutustu rekrymarkkinointipalveluihimme

Videorekrytointi

Kevään aikana videohaastattelut nostivat suosiotaan entisestään. Videot ovat muutenkin rekrytoinnin kannalta erittäin toimiva työkalu. Niiden avulla voidaan hoitaa etenkin alkuvaiheen haastattelut tehokkaasti ja monipuolisesti. Videoiden avulla voidaan haastatella laajempi joukko hakijoita, ja ne voidaan hoitaa ajasta tai paikasta riippumatta. Samalla videohaastattelut auttavat näkemään paremmin hakijan persoonaa ja miten hän voisi sopia osaksi työyhteisöänne. Täysin videoiden avulla rekrytointi voi olla haastavaa viedä läpi, mutta niiden avulla voidaan päästä suhteellisen pitkälle.

Tutustu videorekryyn tarkemmin

Jos sinulla herää ajatuksia tai kaipaat ideoita syksyn rekrytointien kehittämiseen, laita meille viestiä.

Ota yhteyttäTutustu rekrytoinnin asiantuntijapalveluihin