Blogit21.08.2020

Rekrytointi - luova ala

rekrytointi luova ala

Kilpailu hakijoista on kovaa ja erottuminen kilpailijoista entistä tärkeämpää. Rekrytoijilta vaaditaan nykypäivänä paljon uuden opettelemista, joten rekrytointi voidaan nähdä nykypäivänä jo luovana alana. Wikipedian mukaan luovan alan määritelmä on vaikeaa, koska luovat alat muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Tämä vertaus pätee erittäin hyvin rekrytoinnin maailmaan, koska viime vuosina rekrytoinnin trendit ovat kokeneet suuria mullistuksia ja rekrytoijilta vaaditaan yhä enemmän ymmärrystä esimerkiksi markkinoinnista, viestinnästä ja parhaissa tapauksissa jopa erilaisista teknologioista. Muutosten myötä rekrytoinnissa voidaankin nähdä erilaisten luovien keinojen olevan uusi apuväline.

Sisältömarkkinointi osana rekrytointeja

Kovan kilpailun ja vaikeasti rekrytoitavien tehtävien määrän kasvaessa rekrytointeihin ja etenkin rekrymarkkinointiin on alettu panostamaan myös enemmän aikaa ja vaivaa. Esimerkiksi erilaisten videoiden ja tekstien avulla tehtävät esittelyt ja työpaikkailmoitukset ovat jo arkipäivää monien organisaatioiden rekrytoinnissa. Rekrymarkkinoinnin tueksi ei myöskään enää riitä yksi työnantajaesittely, vaan eri yksiköiden on kyettävä erottautumaan toisten joukosta.

Videot ja tekstit ovatkin erittäin hyvä keino herättää hakijoiden mielenkiinto sekä hyödyntää niitä esimerkiksi ”pehmeämmän rekrytointipolun” alkupäänä. Hakijaa ei välttämättä kiinnosta lukea samaan pohjaan tehtyä työpaikkailmoitusta joka kerta, mutta hän saattaakin kiinnostua hyvistä tarinoista työyhteisön sisältä. Joten rekrytointikampanjoiden tueksi on hyvä miettiä hetki jotain uusia hieman monipuolisempia ja luovempia keinoja sekä monipuolista sisältöä, kuten tarinoita, videoita ja blogitekstejä.

Lue myös: Sosiaalinen media rekrytoinnin työkaluna

Rekrymarkkinointi on jatkuvaa tekemistä

Markkinoinnin ja myynnin parissa työskenteleville voi olla tuttua, että yksi yksittäinen juttu ei riitä auttamaan katsojaa muistamaan organisaatiota tai tuotetta, josta siinä kerrotaan. Monesti näissä asioissa organisaation viesti pitää saada hakijan silmille ja tietoisuuteen useamman kerran, jotta hän on valmis toimimaan. Määrä itsessään ei riitä, mutta samalla kun panostetaan lisäksi laatuun, paranee myös organisaation tietoisuus ja työnantajamielikuva hakijan silmissä. Siksi työnantajamielikuvan rakentaminen on jatkuvaa tekemistä, ei vain kertarykäisy silloin kuin rekrytointi on ajankohtainen.

Yhden rekrytoinnin ympärille voi suunnitella esimerkiksi laajempaa blogisarjaa, jonka avulla kerrotaan työpaikasta, kehittymismahdollisuuksista, urapoluista, työkavereista tai mistä tahansa mikä voisi kiinnostaa hakijaa. Tärkeää sisällöntuotannossa on kuitenkin muistaa, että sen täytyy kiinnostaa hakijaa. Usein törmätään siihen, että kerrotaan lähinnä itsestä ja työpaikasta, jolloin hakijaa ei saada aktivoitua. Sisällöntuotannon avulla voidaan viitoittaa hakijaa kohti työpaikkailmoitusta ja työpaikan hakemista.

Lue myös: Viitoita hakijan polku työpaikkaan

Tuoko teknologia lisää luovia keinoja?

Teknologia kehittyy ja rekrytoinnin yhtenä trendi-ilmiönä kuulee puhuttavan paljon tekoälystä ja rekrytoinnin automaatiosta. Teknologian avulla voidaan tehostaa monia asioita rekrytoinnissa, kuten ajankäyttöä, hakijoiden seulontaan, hakijaviestintää sekä parhaissa tapauksissa ennustaa tulevien hakemusten määrää. Teknologia tuo varmasti mukanaan paljon innovaatioita ja varmasti myös erilaisia luovia keinoja. Myös Kuntarekryn osalta kehitystyö jatkuu ja uusia rekrytointia helpottavia innovaatioita tullaan kehittämään jatkossakin.

Pelillistäminen voisi olla yksi tulevaisuuden luova keino rekrytointien tueksi. Suomessa pelillistäminen ei ole ainakaan vielä noussut suuresti otsikoihin, mutta varmasti muutaman vuoden sisällä tämä on yksi luova keino, jota tullaan jatkossa kokeilemaan. Pelillistämisen avulla rekrytoinneissa voidaan ainakin teoriassa koittaa tuoda mukaan hauskoja pelillisiä elementtejä, joiden avulla herättää hakijoiden mielenkiinto.

Vaikka teknologia kehittyy ja uusia keinoja kokeillaan, on kuitenkin hyvä muistaa, että rekrytoinnissa on kuitenkin kyse edelleen ihmisten välisestä kommunikoinnista. Joten vaikka teknologia onkin hyvä apuväline, kannattaa kuitenkin panostaa siihen, että hoidetaan perusasiat, kuten hakijaviestintä kunnialla. Näin pystytään myös paremmin rakentamaan hyvää työnantajamielikuvaa ja rekrytoimaan jatkossakin oikeanlaisia tekijöitä oikeisiin tehtäviin.

Apuja rekrymarkkinointiin ja työnantajamielikuvan rakentamiseen?

Tutustu rekrymarkkinointipalveluihimmeOta yhteyttä